eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe banków I-VI 2018

Wyniki finansowe banków I-VI 2018

2018-09-10 11:27

Wyniki finansowe banków I-VI 2018

Wyniki finansowe banków I-VI 2018 © jro-grafik - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Jak wynika z najświeższych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec czerwca bieżącego roku działalność operacyjną na terenie Polski prowadziło 614 banków. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego podniosła się o 4,2 proc., do 1 071,8 mld zł, a depozytów o 6,7 proc., do 1 076,0 mld zł. To większe wzrosty aniżeli te, które zanotowano kwartał wcześniej.

Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków I-III 2018

Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 2,1 mld zł wpłynął głównie wzrost wyniku z tytułu odsetek o 1,8 mld zł i przychodów z tytułu dywidend o 0,3 mld zł, przy obniżeniu wyniku z tytułu prowizji o 0,2 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 49,6% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 p. proc.).

Wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 30,3% całkowitych przychodów operacyjnych netto.

Wynik finansowy netto w I półroczu 2018 r. wyniósł 7,8 mld zł, na co składały się zyski netto 593 banków w kwocie 8,1 mld zł oraz straty netto 19 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 5 banków spółdzielczych) o wartości 0,3 mld zł.

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 30 czerwca 2018 r. wyniosła 845,6 mld zł i była o 6,1% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, ich wartość wyniosła 1 644,5 mld zł (wzrost o 4,4%) i stanowiły one 71,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Osiągnęły one wartość 1 573,6 mld zł (o 5,7% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,3% pasywów. Kapitały własne zwiększyły się o 6,1% do 201,0 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 10,9%.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu wg stanu w dniu 30 czerwca 2018 r. wyniosła 1 071,8 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 4,2% w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Wartość kredytów dla przedsiębiorstw osiągnęła poziom 376,9 mld zł (wzrost
o 4,9%), a dla gospodarstw domowych – 687,9 mld zł (więcej o 3,7%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały głównie (55,0%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (406,3 mld zł, w tym 108,3 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (153,3 mld zł) stanowiły łącznie 81,3% kredytów gospodarstw domowych.

fot. mat. prasowe

Struktura całkowitych przychodów operacyjnych, netto

96,9% banków odnotowało w I półroczu br. zysk netto.


Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 czerwca 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 189,7 mld zł (wzrost o 6,3%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1076,0 mld zł (więcej o 6,7%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 113,7 mld zł (wzrost o 2,7%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 12,9% i spadek depozytów terminowych o 2,1%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,8%, a depozytów terminowych zmniejszyła się o 1,8%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 14,8%, a wartość depozytów terminowych tego sektora zmniejszyła się o 4,0%. Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,5 p. proc. (do 41,0%). Udział depozytów terminowych w sektorze niefinansowym obniżył się o 3,3 p. proc. (do 38,9%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych o 4,2 p. proc.
(do 60,5%).

fot. mat. prasowe

Depozyty bieżące i terminowe sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowyc

Zwiększenie wartości depozytów sektora niefinansowego o 67,2 mld zł oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych o 2,9 mld zł.


Działalność operacyjną w końcu czerwca 2018 r. prowadziło 614 banków, tj. o 4 mniej niż rok wcześniej. Liczba banków komercyjnych zwiększyła się o 2 banki do 64, na skutek rozpoczęcia działalności przez dwa nowe oddziały instytucji kredytowych. Tym samym, o 2 banki zwiększyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego. Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się do 550, z powodu połączenia się 6 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi.
Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków 2020 Wyniki finansowe banków 2020

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: