eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseKalkulatory finansowe › Kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytowy służy do obliczania wysokości poszczególnych rat kredytu przy założonej wysokości kredytu, poziomie oprocentowania nominalnego, częstotliwości kapitalizacji, okresie na jaki kredyt został zaciągnięty, wysokości prowizji oraz rodzaju rat kredytowych. Wylicza również wysokość odsetek w stosunku do kapitału w spłacanych przez nas ratach.

%

Zasada działania kalkulatora

Kalkulator kredytowy przeznaczony jest do wyliczenia wysokości rat kredytu przy określonych warunkach kredytowania dla wszelkiego rodzaju kredytów (np. hipotecznych) i pożyczek. Podaje również informacje, jaką część spłacanej kwoty będą stanowić odsetki kredytowe. Dzięki temu możesz między innymi porównać faktyczny koszt różnych ofert kredytowych i wybrać najkorzystniejszą spośród nich. Poniżej zamieszczamy objaśnienia poszczególnych pól kalkulatora.

 • Kwota kredytu - wpisz wysokość planowanego / udzielonego kredytu.
 • Oprocentowanie nominalne - podaj oprocentowanie kredytu w skali roku.
 • Okres kredytu - czas, w ciągu którego należy spłacić cały kredyt. Może być podany w miesiącach lub latach.
 • Kapitalizacja - określa jak często kapitalizowane są odsetki od kredytu. Do wyboru jest kapitalizacja miesięczna lub kwartalna.
 • Rodzaj raty - są dwa podstawowe rodzaje rat: raty równe i raty malejące.
  • W przypadku rat równych, od początku do końca spłaty kredytu, wszystkie raty mają taką samą wartość. Zmienia się tylko stosunek odsetek do kapitału w poszczególnych ratach (w początkowym okresie zasadniczą część raty stanowią odsetki i tylko niewielka część "idzie" na spłatę kapitału, czyli zmniejszenie naszego zadłużenia wobec banku).
  • Przy ratach malejących, raty kredytu zmniejszają się przez cały okres spłaty. Wynika to z faktu, że dla rat malejących wysokość spłacanego kapitału we wszystkich ratach jest równa, zmniejsza się natomiast wysokość odsetek (naliczane od coraz niższej kwoty zadłużenia). W przypadku rat malejących największe obciążenie naszego budżetu z tytułu obsługi kredytu jest na początku.
  Dla takich samych warunków kredytu (kwota kredytu, oprocentowanie, okres itp), suma spłaconych odsetek będzie zawsze niższa dla rat malejących, niż równych.
 • Prowizja - kalkulator uwzględnia w wyliczeniach również konieczność zapłacenia prowizji. Są różne sposoby opłacania prowizji przyjęte w bankach. Może ona powiększyć kwotę kredytu, przez co nasze faktyczne zadłużenie jest wyższe niż wartość zaciągniętego kredytu (uwzględnia to kalkulator w wysokości rat kredytowych), może zmniejszyć kwotę wypłaty lub możesz opłacić ją osobno (wówczas nie ma wpływu na wysokość spłacanych rat). Możesz podać wysokość prowizji procentowo (od wysokości kredytu), albo kwotowo (w PLN).

Uwaga:
W rzeczywistości wyliczenia banku będą się nieznacznie różnić w stosunku do danych podawanych przez kalkulator. Różnica wynika z kilku ważnych kwestii:

 • bank przy wyliczaniu odsetek uwzględnia rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu, co nieco podwyższa odsetki (natomiast w kalkulatorze nie jest to możliwe więc zakładamy, że miesiąc ma 30 dni)
 • różny okres spłaty pierwszej raty kredytu (na ogół dzień miesiąca, w którym uruchamiamy kredyt nie pokrywa się z dniem miesiąca, w którym będziemy spłacać raty, więc okres naliczania odsetek w pierwszej racie będzie krótszy)
 • zaokrąglenia stosowane w wyliczeniach.
Advertisement

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: