eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe banków 2020

Wyniki finansowe banków 2020

2021-04-06 10:56

Wyniki finansowe banków 2020

Wyniki finansowe banków 2020 © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Jak wynika z najświeższych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec grudnia minionego roku działalność operacyjną na terenie Polski prowadziło 596 banków. Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2020 roku wyniósł 7,5 mld zł. To o 6,2 mld zł mniej niż w 2019 roku. Suma bilansowa banków zwiększyła się o 17,7% i wyniosła 2 344,0 mld zł.

Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków 2018

Jak podaje GUS w swoim komunikacie, wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 0,8% do kwoty 1 140,0 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 12,8% do 1 424,3 mld zł.

Na wynik finansowy netto w 2020 r. składały się zyski netto 557 banków w kwocie 9,3 mld zł oraz straty netto 39 banków (22 komercyjnych, w tym 14 oddziałów instytucji kredytowych oraz 17 banków spółdzielczych) o wartości 1,8 mld zł.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. największą pozycją aktywów sektora bankowego były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 64,9% aktywów (o 6,3 p. proc. mniej niż rok wcześniej). Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 86,3% (więcej o 0,2 p. proc.) pasywów. Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 9,7% (o 0,8 p. proc. mniej).

fot. mat. prasowe

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat sektora bankowego

93,5% banków odnotowało w 2020 r. zysk netto.


Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. kredyty dla przedsiębiorstw należały w większości (53,8%, o 0,2 p. proc. więcej niż rok wcześniej) do MŚP. Natomiast, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (w tym 97,0 mld zł powiązane z kursem CHF/PLN) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych stanowiły łącznie 84,2% (wzrost o 1,5 p. proc.) kredytów gospodarstw domowych.

Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 11,5 p. proc. (do 21,8%).

Zmiany udziałów depozytów terminowych w depozytach tych dwóch sektorów oddzielnie miały przeciwny kierunek. Podczas, gdy udział depozytów terminowych w depozytach sektora niefinansowego obniżył się o 12,8 p. proc. (do 21,2%), udział depozytów terminowych w depozytach sektora instytucji rządowych i samorządowych zwiększył się o 5,4 p. proc. (do 28,6%).

fot. mat. prasowe

Wybrane pozycje bilansowe sektora bankowego

Suma bilansowa banków zwiększyła się o 17,7% i wyniosła 2 344,0 mld zł.


W 2020 r. działalność operacyjną rozpoczęły cztery nowe banki komercyjne, jeden w formie spółki akcyjnej z większościowym udziałem kapitału polskiego (bank pomostowy) oraz trzy oddziały instytucji kredytowych. Ponadto, jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego zmienił formę prawną ze spółki akcyjnej na oddział instytucji kredytowej, a jeden oddział instytucji kredytowej został zastąpiony przez inny oddział z tej samej grupy kapitałowej.

Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się z powodu połączenia w 2020 r. sześciu banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi oraz w wyniku przymusowych restrukturyzacji dwóch banków spółdzielczych, w konsekwencji których jeden z tych banków został przejęty przez powołany w tym celu bank pomostowy, a drugi przez bank zrzeszający.

Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Dyrektor Mirosław Błażej
Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków 2021 Wyniki finansowe banków 2021

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: