eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe banków 2021

Wyniki finansowe banków 2021

2022-04-05 09:22

Wyniki finansowe banków 2021

Jakie wyniki wypracował sektor bankowy w 2021 roku? © ESCALA - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze informacje na temat wyników finansowych wypracowanych przez działające na rodzimym rynku banki. Analiza obejmująca cały miniony rok dowodzi m.in., że wynik finansowy netto sektora bankowego sięgnął 8,9 mld zł, wobec minus 0,3 mld zł w roku poprzedzającym. Podniosła się również wartość kredytów i depozytów sektora niefinansowego.

Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków 2020

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile nowych banków rozpoczęło działalność operacyjną na polskim rynku w 2021 roku, a ile z niego zniknęło?
  • Jakie wyniki wypracował sektor bankowy w minionych miesiącach?
  • Z jakich powodów zmniejszyła się liczba banków spółdzielczych?

W sektorze bankowym w 2021 r. zyski netto na kwotę 14,5 mld zł wypracowały 542 banki (47 komercyjnych i 495 spółdzielczych), a straty netto o wartości 5,5 mld zł poniosło 36 banków (20 komercyjnych, w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych oraz 16 spółdzielczych).

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. największą pozycją aktywów sektora bankowego były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Stanowiły one 64,7% wszystkich aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 87,1% pasywów. Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 7,9%.

fot. mat. prasowe

Struktura całkowitych przychodów operacyjnych, netto (w %)

Wynik z tytułu odsetek sięgnął 68% całkowitych przychodów operacyjnych


Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. wartość kredytów sektora niefinansowego oraz sektorowa instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 1 280,4 mld zł (wzrost o 4,3%), z czego 92,7% należało do sektora niefinansowego, a 7,3% do instytucji rządowych i samorządowych.

W sektorze niefinansowym przeważały kredyty udzielone gospodarstwom domowym (66,8%), w których 63,4% stanowiły kredyty przeznaczone na nieruchomości mieszkaniowe. Udział kredytów mieszkaniowych powiązanych z kursem CHF/PLN w całości kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniósł 15,5%. Kredyty dla przedsiębiorstw należały w większości do dużych przedsiębiorstw (51,0% całości kredytów dla przedsiębiorstw, o 4,9 p. proc. więcej niż rok wcześniej).

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 1 716,4 mld zł (o 11,1% więcej niż rok wcześniej), z czego 89,5% należało do sektora niefinansowego, a 10,5% do sektora instytucji rządowych i samorządowych. W strukturze depozytów sektora niefinansowego 82,9% stanowiły depozyty bieżące, a udział depozytów terminowych obniżył się do 17,1% (o 4,0 p. proc.).

fot. mat. prasowe

Wybrane pozycje bilansowe

W końcu 2021 r. odnotowano wzrost sumy bilansowej do 2 556,7 mld zł


W 2021 r. działalność operacyjną rozpoczęły dwa nowe banki komercyjne, jeden w formie spółki akcyjnej z większościowym udziałem kapitału zagranicznego oraz jeden oddział instytucji kredytowej. Z drugiej strony, jeden bank komercyjny z przeważającym udziałem kapitału polskiego zakończył działalność w wyniku przymusowej restrukturyzacji i przejęcia przez inny bank komercyjny także z przeważającym udziałem kapitału polskiego.

Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się z powodu trwającej konsolidacji w sektorze banków spółdzielczych.
Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków 2018 Wyniki finansowe banków 2018

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU FINANSE:

7% na koncie dla firm. Sprawdź

Advertisement

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: