eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe banków I-III 2018

Wyniki finansowe banków I-III 2018

2018-07-31 00:15

Wyniki finansowe banków I-III 2018

Bank © Antonio - Fotolia

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wyników finansowych wypracowanych przez banki. Jak czytamy w opracowaniu, pod koniec marca bieżącego roku działalność operacyjną w naszym kraju prowadziło 616 banków, czyli o 6 mniej niż rok wcześniej. Ich koszty administracyjne wzrosły o 5,7%, sięgając 9 120 mln złotych, z czego niemal połowę (46,8%) pochłonęły koszty pracownicze.

Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków I-XII 2017

Jak wynika z najświeższych danych opublikowanych przez GUS, w badanym okresie wynik finansowy netto sektora bankowego w wyniósł 3,4 mld zł, tj. o 22,7% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,1% i wyniosła 1 813,5 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,5% do 1 051,3 mld zł, a depozytów o 4,9% do kwoty 1 057,6 mld zł.

Koszty pracownicze stanowiły 46,8% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 p. proc.). Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu stanowiły 99,0% całości kosztów z tytułu utraty wartości aktywów w I kwartale 2018 r. Wynik finansowy netto w I kwartale 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, na co składały się (615 banków, które przekazały dane) zyski netto 599 banków w kwocie 3,5 mld zł oraz straty netto o wartości 0,2 mld zł 16 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 2 banki spółdzielcze).

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 marca 2018 r. wyniosła 1 813,5 mld zł i była o 5,1% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, ich wartość wyniosła 1 286,2 mld zł (wzrost o 3,3%) i stanowiły one 70,9% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Osiągnęły one wartość 1 549,0 mld zł (o 5,0% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,4% pasywów. Kapitały własne zwiększyły się o 7,0% do 202,2 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 11,2%.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu wg stanu w dniu 31 marca 2018 r. wyniosła 1 051,3 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 3,5% w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Wartość kredytów dla przedsiębiorstw osiągnęła poziom 372,2 mld zł (wzrost o 5,4%), a dla gospodarstw domowych – 672,3 mld zł (więcej o 2,5%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały głównie (56,5%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (395,8 mld zł, w tym 105,4 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (149,7 mld zł) stanowiły łącznie 81,1% kredytów gospodarstw domowych.

fot. mat. prasowe

Struktura całkowitych przychodów operacyjnych, netto

97,4% banków odnotowało w I kw. 2018 r. zysk netto.


Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 marca 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 172,4 mld zł (wzrost o 5,7%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 057,6 mld zł (więcej o 4,9%), a depozyty sektora instytucji rządowych
i samorządowych 114,9 mld zł (wzrost o 13,0%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 12,5% i spadek depozytów terminowych o 2,5%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,6%, a depozytów terminowych zmniejszyła się o 4,9%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 11,4%, a depozytów terminowych tego sektora
o 14,0%. Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,6 p. proc. (do 42,0%). W sektorze niefinansowym udział depozytów terminowych obniżył się o 4,1 p. proc. (do 39,8%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych udział depozytów terminowych zwiększył się o 0,5 p. proc. (do 62,4%).

fot. mat. prasowe

Depozyty bieżące i terminowe sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowy

Wzrost wartości depozytów sektora niefinansowego (o 4,9%) oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 13%).


Działalność operacyjną w końcu marca 2018 r. prowadziło 616 banków, tj. o 6 mniej niż rok wcześniej. Zmniejszenie liczby banków ogółem było wynikiem zmniejszenia się liczby banków
spółdzielczych do 552, z powodu połączenia się 6 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 64. Liczba oddziałów instytucji kredytowych zwiększyła się do 29 (o 1 więcej – jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został przekształcony w oddział instytucji kredytowej, a także działalność rozpoczęły dwa nowe oddziały instytucji kredytowych, dwa oddziały instytucji kredytowych
zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli). Liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 50 (o 2 mniej – podmioty z przewagą kapitału polskiego odkupiły od zagranicznego właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę nad innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego banku).
Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków 2020 Wyniki finansowe banków 2020

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: