eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Debiut na GPW spółki ABC Data SA

Debiut na GPW spółki ABC Data SA

2010-06-18 11:53

W czwartek, 17 czerwca 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała spółka ABC Data SA. To dziesiąty tegoroczny debiut na Głównym Rynku warszawskiej giełdy i 383 spółka, którą zanotowano na głównym parkiecie.

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki LST Capital SA

Działalność emitenta

Debiutant jest polską spółką akcyjną, która została utworzona w lipcu 2007 r. Obecnie Grupa ABC Data prowadzi działalność operacyjną poprzez spółki ABC Data, ABC Data Czechy oraz ABC Data Słowacja.

Działalność emitenta obejmuje dystrybucję produktów IT na rynkach lokalnych. Prawie wszystkie oferowane produkty (ok. 98%) spółka kupuje bezpośrednio od producentów. ABC Data Sp. z o.o., w ciągu swojej prawie 20-letniej obecności na rynku polskim, zdobyła pozycję lidera w dystrybucji produktów IT, z przychodami ze sprzedaży (na rynku polskim, czeskim i słowackim) około 2 387 mln zł w 2009 r.

Początki działalności ABC Data Sp. z o.o., jako spółki operacyjnej, sięgają początku lat 90-tych. ABC Data Sp. z o.o. (zaś od dnia połączenia – ABC Data) konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku dystrybucji produktów informatycznych. Obecnie spółka posiada kontakty dystrybucyjne, m.in. Hewlett-Packard, Asus, Microsoft, Acer, Samsung, Toshiba, Lenovo, Seagate, Intel, Kingston, Siemens, Canon, Dell, LG, Cisco, APC.

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:
  • 22.000.000 praw do akcji serii H.

Po rejestracji akcji serii H wprowadzonych zostanie:
  • 500.000 akcji serii A,
  • 54.972.000 akcji serii B,
  • 44.000.000 akcji serii C,
  • 22.000.000 akcji serii H.

Rynek: równoległy.
System notowań: ciągłe.
Sektor: handel hurtowy.

Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu:
  • Oferujący: Dom Maklerski BZ WBK S.A.,
  • Biegły Rewident: KPMG Audyt Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy spółki zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z 4 maja 2010r. wynosił 99 472 000 zł i dzielił się na 99.472.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:
  • 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 54.972.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

15 grudnia 2009 r. NWZ emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej nie więcej niż 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Cena emisyjna akcji serii H została ustalona na 2,35 zł. Kurs odniesienia to 2,35 zł.


Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: