eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Debiut na GPW spółki Kulczyk Oil Ventures Inc.

Debiut na GPW spółki Kulczyk Oil Ventures Inc.

2010-05-26 00:16

W wtorek, 25 maja 2010 r., na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka Kulczyk Oil Ventures Inc. z siedzibą w Calgary (Kanada). Jest to 23. spółka zagraniczna notowana na warszawskiej giełdzie, a zarazem ósmy debiut w tym roku na Głównym Rynku GPW. Kulczyk Oil Ventures Inc. jest 381. spółką notowaną na tym rynku.

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki PRAGMA INKASO SA

Dane o emitencie i emisji:
 • System notowań: ciągły;
 • Sektor: przemysł paliwowy;
 • Wprowadzane instrumenty finansowe: 391.885.549 akcji Spółki (w tym: 200.491.549 „akcji dotychczasowych emisji” oraz 191.394.000 „akcji nowej emisji”);
 • Kurs odniesienia: 1,89 zł.
Podmioty sporządzające prospekt:
 • Wyłączny Globalny Koordynator: HSBC BANK plc;
 • Międzynarodowy Menadżer Oferty: ERSTE GROUP BANK AG;
 • Krajowy Współkoordynator Oferty i Oferujący: Dom Maklerski BZ WBK SA;
 • Doradca Prawny w zakresie prawa polskiego: Dewey & LeBeouf Grzesiak Sp. K.
Historia i przedmiot działalności:

Emitent został utworzony w 1987 roku pod firmą Titan Diversified Holdings Ltd., jako publiczna spółka inwestycyjna notowana na giełdzie Alberta Stock Exchange w Kanadzie, będącej poprzednikiem giełdy TSX Venture Exchange. W 1997 r. firma Emitenta uległa zmianie na Loon Energy Inc., a Emitent dokonał inwestycji w aktywa naftowe i gazowe na terenie Kanady. W maju 2007 r. spółka Kulczyk Investments S.A. nabyła od osoby trzeciej około 17% akcji Emitenta, stając się głównym akcjonariuszem Spółki. W grudniu 2008 r. akcje Spółki na wniosek Emitenta zostały wycofane z obrotu na giełdzie TSX-V, następnie firma spółki Loon Energy Inc. została zmieniona na Kulczyk Oil Ventures Inc. („KOV”).

Emitent jest spółką prowadzącą działalność poszukiwawczą w sektorze naftowymi gazowym, zarządzaną przez międzynarodowy zespół menedżerów, posiadającą rozbudowaną sieć kontaktów międzynarodowych w sektorze naftowym i gazowym. Baza aktywów KOV jest zdywersyfikowana i obejmuje aktywa w fazie zagospodarowania oraz oceny, z dużym potencjałem dla dalszej eksploracji.

Kapitał zakładowy Spółki składa się z następujących akcji:
 • 200.491.549 („akcje dotychczasowych emisji”),
 • 191.394.000 („akcje nowej emisji”).
Oferta „akcji nowej emisji”:
 • liczba akcji oferowanych i objętych w ramach oferty publicznej: 166.394.000 (w tym 160.694.000 w transzy inwestorów instytucjonalnych i 5.700.000 w transzy inwestorów indywidualnych),
 • dodatkowo: 25.000.000 akcji wyemitowano w związku z konwersją długu (Skryptu Dłużnego) dla Kulczyk Investments SA;
 • Razem liczba akcji nowej emisji: 191.394.000;
 • Cena emisyjna: 1,89 zł;
 • Łącznie wartość emisji: 361.734.660 zł.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: