eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Debiut Raiffeisen Centrobank AG na GPW

Debiut Raiffeisen Centrobank AG na GPW

2011-07-22 00:05

W środę, 21 lipca 2011 roku, na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie zadebiutowały warranty opcyjne oraz certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank AG.

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki ABC Data SA

Informacje o emitencie:

Raiffeisen Centrobank to jeden z głównych austriackich banków-emitentów. Główną działalnością emitenta jest sprzedaż i obrót papierami wartościowymi, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych klientów instytucjonalnych. Raiffeisen Centrobank to jeden z największych podmiotów prowadzących działalność maklerską na austriackim rynku kapitałowym oraz członek wielu giełd. Postrzegany jest jako największy emitent strukturyzowanych papierów wartościowych na rynku w Austrii. Jest niszowym graczem na rynku niemieckim, gdzie koncentruje się na produktach związanych z rynkiem Europy Wschodniej.

Certyfikaty strukturyzowane RCB są innowacyjnymi produktami na GPW, które poszerzają paletę produktów inwestycyjnych na polskim rynku. Inwestując tylko w jeden papier wartościowy uzyskuje się niespotykane dotąd możliwości udziału w zmianach zagranicznych indeksów, koszyków i cen surowców takich jak złoto, ropa naftowa oraz towarów rolnych jak cukier, pszenica, kukurydza itp. Certyfikaty dają możliwość partycypacji w zmianach cen akcji na rynkach ukraińskim i kazachskim (tę szansę daje certyfikat "Eastbasket Ukraine & Kazakhstan"), japońskim (certyfikat "Nikkei 225") oraz rynku spółek technologicznych (certyfikat "Nasdaq 100"). Nowością jest możliwość zarobku na spadkach wartości instrumentu bazowego (ropa naftowa typu Brent Crude, indeks niemieckich spółek DAX). Płynność certyfikatów strukturyzowanych RCB zapewnia emitent poprzez ich ciągłe kwotowanie.

Wszystkie produkty notowane są w PLN na rynku równoległym Głównego Rynku GPW.

Cechy emitenta:
 • główny emitent certyfikatów z 10-letnim doświadczeniem w obrocie papierami wartościowymi
 • bogata wiedza fachowa dotycząca rynków Europy środkowo-Wschodniej
 • doświadczony animator rynku - animator rynku nr 1 na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz 15-te miejsce na EUWAX
 • interesujące możliwości inwestycyjne z całym know-how dotyczącym produktów strukturyzowanych

Informacje na temat wprowadzanych instrumentów:

Wprowadzono 117 nowych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG. W tym:

90 warrantów opcyjnych

.
Warranty typu amerykańskiego (można w każdej chwili zażądać od emitenta wykonania warrantu po „cenie wewnętrznej” warrantu bez uwzględnienia wartości czasowej warrantu/opcji). Warranty maja profil wypłaty analogiczny do pozycji długiej w opcjach kupna (warrant kupna) lub do pozycji długiej w opcjach sprzedaży.

Do obrotu zostały wprowadzone:
 • 74 warranty typu call
 • 16 warrantów typu put
Warranty wyemitowane są na 11 instrumentów bazowych: PEO, KGH, OIL, PGE, PGN, PKN, PKO, PZU, TPE, TPS, W20.

Terminy wykonania:
 • 36 warrantów – 20.01.2012
 • 52 warranty – 20.07.2012
 • 2 warranty – 18.01.2013

27 certyfikatów strukturyzowanych


Instrumentem bazowym są kursy akcji notowanych na GPW i indeks WIG20.Wśród nich znajdują się:
 • Certyfikaty bonusowe: Ich mechanizm umożliwia dodatkowy zysk, dopóki cena instrumentu bazowego pozostaje ponad progiem ceny (barierą). Jeśli cena spada poniżej progu, efektywność certyfikatu naśladuje efektywność instrumentu bazowego w stosunku 1:1. W momencie emisji cena certyfikatu bonusowego odpowiada cenie instrumentu bazowego.
 • Certyfikaty dyskontowe: W przypadku certyfikatu dyskontowego, w momencie jego kupna udzielane jest dyskonto ceny. Oznacza to, że inwestycja w certyfikat dyskontowy jest tańsza niż inwestycja w odpowiadający mu instrument bazowy. Stwarza to bufor bezpieczeństwa w postaci różnicy między ceną instrumentu bazowego a ceną odpowiadającego mu certyfikatu. Konstrukcja ta jest doskonale dopasowana do rynków pozostających w trendzie bocznym, lekko spadkowych czy lekko wzrostowych. Niewielkie straty można łatwiej zamortyzować. W zamian za dyskonto ceny, cena certyfikatu może wzrosnąć tylko do określonego pułapu, tzw. „cap” (górny pułap). Jeśli cena instrumentu bazowego przekroczy ten pułap, posiadacz certyfikatu nie będzie czerpał zysku z dalszego wzrostu ceny instrumentu bazowego.


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: