eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Debiut na GPW spółki PZU SA

Debiut na GPW spółki PZU SA

2010-05-12 13:46

W środę, 12 maja 2010 r., zadebiutowały na Głównym Rynku GPW akcje spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA. Jest to piąty w tym roku debiut na Głównym Rynku akcji GPW. Jednocześnie PZU SA jest 379. spółką notowaną na tym rynku.

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki Berling SA

Informacja o emisji i emitencie:

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu to 86.324.317 akcji serii A i B.

Rynek: podstawowy, System notowań: ciągłe, Sektor: ubezpieczenia

Kurs odniesienia wyniósł 312,50 PLN.

Kapitalizacja Spółki, przy cenie emisyjnej 312,50 zł, wynosi obecnie 26.985.093.750 zł.

Oferujący to PKO BP - Oddział Dom Maklerski PKO BP S.A.

Menedżerowie Oferty to:
  • Globalni Współkoordynatorzy: Credit Suisse Securities, Morgan Stanley&Co. Int. plc
  • Współzarządzający księgą popytu: Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.
Biegłym rewidentem został Deloitte Audyt sp. z o.o. Z kolei doradcy prawni to Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp. k., Dewey & LeBoeuf Londyn.

Historia

Historia PZU sięga lat dwudziestych XX wieku, kiedy to została powołana Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, pierwsza ogólnopolska instytucja ubezpieczeniowa zapewniająca pełny pakiet ubezpieczeń, przekształcona następnie w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Po zakończeniu II wojny światowej Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych uzyskał pozycję faktycznego monopolisty w zakresie działalności ubezpieczeniowej, a w 1952 roku został przekształcony z mocy prawa w Państwowy Zakład Ubezpieczeń, instytucję państwową, która miała ustawową wyłączność na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce.

W wyniku transformacji ustrojowej po roku 1989, PZU został przekształcony w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W grudniu 1991 roku została zawiązana spółka akcyjna PZU Życie, na którą PZU przeniosło portfel umów ubezpieczeń na życie. W związku z reformą systemu ubezpieczeń emerytalnych w 1998 roku PZU Życie zawiązało spółkę akcyjną PTE PZU zarządzającą OFE PZU.

Przedmiot działalności

Grupa PZU jest największą pod względem składki przypisanej brutto, grupą ubezpieczeniową w Polsce, posiadającą w swojej ofercie szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych i finansowych. Zarząd Emitenta szacuje, że na koniec 2009 roku Grupa obsługiwała łącznie około 16 mln klientów.

Grupa PZU prowadzi działalność w trzech podstawowych segmentach:
  • ubezpieczeń majątkowych i osobowych - oferowanych przez PZU,
  • ubezpieczeń na życie – oferowanych przez PZU Życie,
  • otwartych funduszy emerytalnych – oferowanych przez PTE PZU zarządzającego OFE PZU.

 

1 2

następna

oprac. : Regina Anam / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: