eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Debiut na GPW spółki Fast Finance

Debiut na GPW spółki Fast Finance

2010-03-31 00:12

We wtorek, 30 marca 2010r., spółka Fast Finance SA notowana dotychczas na rynku NewConnect, zadebiutowała na Głównym Rynku warszawskiej Giełdy. Jest to trzecia spółka w historii alternatywnego rynku akcji GPW (po MW Trade i Centrum Klima), której akcje trafią do notowań na rynku regulowanym. Jest to drugi w tym roku debiut na Głównym Rynku akcji GPW i 378. notowana spółka.

Przeczytaj także: Kolejne debiuty na GPW i NewConnect

Dotychczasowe przykłady przejść z NewConnect na Główny Rynek Giełdy dowodzą, że rynek alternatywny, poza oferowaniem szansy na wzrost skali działania w wymiarze czysto ekonomicznym, pomaga firmom w rozwoju ich kultury organizacyjnej, właściwej funkcjonowaniu na rynku publicznym. Wyrazem tego są dotychczasowe przejścia spółek z NewConnect na Główny Rynek GPW. Przed Fast Finance były to spółki MW Trade (debiut na GPW 19 grudnia 2008 r.) oraz Centrum Klima (debiut na GPW 6 stycznia 2009 r.). Segment NewConnect Lead, który zostanie uruchomiony od początku drugiego kwartału (pierwszy skład poznamy 31 marca), będzie wspierał kolejne spółki w drodze na Główny Rynek GPW.

Uruchomienie segmentu NewConnect Lead ma być dodatkową siłą napędową dla spółek, które mają w planach Główny Rynek oraz realne szanse by spełnić obowiązujące na rynku regulowanym kryteria dopuszczeniowe. Selekcja do tej prestiżowej grupy odbywać się będzie m.in. na podstawie wartości rynkowej, płynności obrotu, zmienności kursu oraz stosowania Dobrych Praktyk i wysokich standardów wypełniania obowiązków informacyjnych. Po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku, Giełda będzie dokonywać weryfikacji poszczególnych wskaźników i kwalifikacji akcji emitenta do segmentu NewConnect Lead.

Informacja o emisji i emitencie

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:
  • 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Rynek: równoległy, System notowań: ciągłe, Sektor: finanse inne

Kurs odniesienia: kurs zamknięcia na NC z dnia 29.03.2010 roku.

Kapitalizacja Spółki, wg średniego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, wynoszącego 0,89 zł wynosi 89.000.000 zł.

Oferujący: Dom Maklerski AmerBrokers S.A.

Historia i przedmiot działalności

Emitent został utworzony 15.01.2008 roku w wyniku przekształcenia spółki Fast Finance Spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu w spółkę Fast Finance S.A. Początki poprzednika prawnego Emitenta sięgają 2004 roku.

Działalność Emitenta polega na nabywaniu i odzyskiwaniu na własny rachunek wierzytelności. Emitent specjalizuje się nabywaniu wierzytelności konsumenckich.

Spółka nabywając pakiety wierzytelności staje się, na podstawie umowy cesji, ich właścicielem i nabywa prawo do roszczeń względem dłużnika. Będąc posiadaczem wierzytelności Spółka podejmuje na własny rachunek działania zmierzające do odzyskania wierzytelności. Emitent współpracuje z czterema głównymi kontrahentami: Eurobankiem, Telefonią DIALOG, Santander Consumer Bank oraz z P4.

Kapitał zakładowy Spółki wg odpisu z rejestru przedsiębiorców z dnia 26 lutego 2010 roku wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na:
  • 45.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda;
  • 40.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda;
  • 15.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01zł każda.
Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w taki sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.

Od 6 maja 2008 roku do 29 marca 2010 akcje serii B i C spółki Fast Finance S.A. były notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: