eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Debiut na GPW spółki PRAGMA INKASO SA

Debiut na GPW spółki PRAGMA INKASO SA

2010-05-17 11:14

W piątek, 14 maja 2010 r., zadebiutowały na Głównym Rynku GPW akcje spółki PRAGMA INKASO SA (przejście z Rynku NewConnect). Jest to czwarte przejście spółki z Rynku NewConnect na Główny Rynek GPW i zarazem szósty debiut w tym roku na Głównym Rynku akcji warszawskiej giełdy. Pragma Inkaso SA jest 380. spółką notowaną na tym rynku.

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki PZU SA

Rynek: równoległy

System notowań: ciągłe

Sektor: finanse inne

Wprowadzane akcje:
  • 960.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

Podmioty sporządzające prospekt:

Oferujący: Beskidzki Dom Maklerski SA
Doradca Prawny: Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Pajerska-Krasnowska

Kurs odniesienia: równy kursowi zamknięcia na NewConnect w dniu 13 maja 2010 r

Historia i przedmiot działalności Emitenta

Pragma Inkaso Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców miał miejsce w dniu 18 grudnia 2007 roku. Poprzednik prawny emitenta tj. Pragma Inkaso Sp. z o.o. została zawiązana w 2002 roku. Od dnia 28 maja 2008 roku akcje serii B i C Spółki były notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Emitent świadczy usługi obrotu wierzytelnościami powstałymi w obrocie gospodarczym w tym:
  • windykację wierzytelności na zlecenie,
  • zakup wierzytelności w celu windykacji na własny rachunek,
  • factoring.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2.760.000 zł i dzieli się na 2.760.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:
  • 640.00 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy na WZA,
  • 960.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: