eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Debiut na GPW spółki Berling SA

Debiut na GPW spółki Berling SA

2010-04-16 10:47

W czwartek, 15 kwietnia 2010 r., na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka Berling SA. Jest to czwarty w tym roku debiut na Głównym Rynku akcji GPW. Jednocześnie spółka Berling SA jest 378. notowaną spółką na warszawskiej giełdzie.

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki FERRO SA

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:

14.400.200 akcji serii A, oraz 3.000.000 praw do akcji serii B.

Rynek: podstawowy, System notowań: ciągłe, Sektor: handel hurtowy

Kurs odniesienia wyniósł 7 zł.

Kapitalizacja Spółki, przy cenie emisyjnej 7 zł, wynosi obecnie 100.801.400 zł, tj. równowartość 25.900.306 EURO. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B kapitalizacja wyniesie 121.801.400 zł, tj. równowartość 31.296.128 EURO.

Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu:
  • Oferujący: ERSTE SECURITIES POLSKA SA
  • Doradca Finansowy: Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Corporate Finance
  • Doradca Prawny: Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
  • Biegły Rewident: .4AUDYT sp. z o.o.
Historia:

Emitent powstał na podstawie aktu notarialnego z 21.11.2007r. w sprawie przekształcenia spółki jawnej Berling Centrum Chłodnictwa sp.j., działającej od 2001 r., w spółkę akcyjną. Założycielami Emitenta byli: BERLING INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Hanna Berling, Marcin Berling, Tomasz Berling.

Historia Emitenta sięga 1993 r., kiedy to zawiązana została spółka cywilna zajmująca się dystrybucją maszyn i urządzeń chłodniczych. W roku 1998 nawiązano współpracę z dostawcą markowych chłodnic powietrza, firmą Goedhart BV z Holandii.

Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ARKTON sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach w Wielkopolsce (100% udziałów).

Przedmiot działalności:

Import i dystrybucja maszyn, urządzeń i komponentów składających się na instalacje chłodnicze, jak również narzędzi i przyrządów serwisowych. W szczególności są to: sprężarki chłodnicze; agregaty chłodnicze; skraplacze; zbiorniki; chłodnice powietrza; automatyka chłodnicza; materiały montażowe; rury chłodnicze; czynniki chłodnicze (freony); oleje do sprężarek; narzędzia ręczne narzędzia pomiarowe; zespoły wielosprężarkowe (produkt spółki Arkton); agregaty chłodnicze (produkt spółki Arkton); schładzacze cieczy (produkt spółki Arkton).

Emitent jest liderem rynku dystrybucji maszyn i urządzeń chłodniczych, posiada ponad 500 odbiorców, którymi są podmioty świadczące usługi instalacyjne końcowym użytkownikom (rolnicy, firmy z sektora przetwórstwa spożywczego, dystrybutorzy żywności, sklepy i supermarkety).

 

1 2

następna

oprac. : Regina Anam / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: