eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Debiut na GPW spółki DSS SA

Debiut na GPW spółki DSS SA

2010-05-18 00:11

W poniedziałek, 17 maja 2010 r., na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka Dolnośląskie Surowce Skalne SA. Jest to siódmy debiut w tym roku na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Emitent jest także 380. spółką notowaną na tym rynku.

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki PRAGMA INKASO SA

Informacje o Emitencie i emisji
 • Rynek: podstawowy
 • System notowań: ciągłe
 • Sektor: przemysł materiałów budowlanych
 • Kurs odniesienia: 17 zł
 • Wprowadzane do obrotu: 2.375.834 prawa do akcji serii C
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu wprowadzonych będzie 7.927.709 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
 • 5.287.500 akcji serii A,
 • 264.375 akcji serii B,
 • 2.375.834 akcji serii C.
Podmioty sporządzające prospekt:
 • Oferujący: Ipopema Securities SA
 • Doradca Prawny: Allen & Overy, A. Pędzich S.K.
 • Doradca: PwC Polska Sp. z o.o.
 • Biegły Rewident: KPMG Audyt Sp. z o.o.
Historia i przedmiot działalności

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, na podstawie aktu notarialnego z 15.10.2008 r., zarejestrowanego 01.04.2009 r.

Historia Emitenta sięga 1996 r., kiedy to zawiązana została spółka z o.o. pod firmą „Dolnośląskie Kaoliny” Sp. z o.o., zmienioną w dniu 14.07.2000 r. na „Dolnośląskie Surowce Skalne” Sp. z o.o.

Emitent wydobywa i produkuje kruszywa łamane wykorzystywane w budownictwie drogowym, kolejowym oraz ogólnym, w tym:
 • kruszywa dla budownictwa drogowego, przede wszystkim do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (piasek łamany, grysy); mieszanki mineralne (podbudowy dróg) - mieszanka do stabilizacji mechanicznej;
 • kruszywa dla budownictwa kolejowego (tłuczeń, mieszanki do podbudowy);
 • kruszywa do betonów mostowych (grysy).
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.207.500 zł i dzielił się na 5.551.875 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda, w tym:
 • 5.287.500 akcji serii A,
 • 264.375 akcji serii B.
06.10.2009 r. NWZ Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję publiczną nie więcej niż 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Publiczna subskrypcja do 2.400.000 akcji nowej emisji serii C, cena 17 zł

Kapitalizacja Spółki, przy cenie emisyjnej 17 zł, wynosi obecnie: 94.381.875 zł, tj. równowartość 24.385.561 EURO.

Łączna wartość oferty akcji serii C wynosi 40.389.178 zł.


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: