eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Sejm pracuje nad likwidacją BTE

Sejm pracuje nad likwidacją BTE

2015-06-10 20:00

Sejm pracuje nad likwidacją BTE

Sejm likwiduje Bankowy Tytuł Egzekucyjny © Marcin Chodorowski - Fotolia.com

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego to cel trzech poselskich projektów nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw, nad którymi pracuje Sejm. Posłowie chcą zniesienia bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE), czyli wystawianego przez bank dokumentu uprawniającego do egzekucji komorniczej u dłużnika nie wywiązującego się z umowy z bankiem.

Przeczytaj także: Bankowy tytuł egzekucyjny sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości

Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd bada BTE tylko pod względem formalnym, bez analizy merytorycznej. Jeśli sąd stwierdzi poprawność formalną BTE, wtedy nadaje mu klauzulę wykonalności w ciągu trzech dni od złożenia wniosku przez bank.

TK przeciw BTE

Taka forma BTE została jednak zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 14 kwietnia 2015 r. uznał, że przyznanie bankom uprawnienia do wystawiania BTE jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Zdaniem Trybunału bank i jego klient powinni mieć co do zasady równe możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy.

PO: koniec BTE za rok

Projekt wniesiony przez grupę posłów PO dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odbierając prawo do wydawania tytułu egzekucyjnego zarówno bankom, jak i SKOK-om. Posłowie PO proponują likwidację BTE z dniem1 sierpnia 2016 r., czyli wtedy, gdy zakwestionowane przez TK przepisy utracą moc obowiązującą.

SLD: im szybciej, tym lepiej

Posłowie SLD w swoim projekcie również chcą likwidacji BTE, ale proponują, by przepisy weszły w życie już po upływie 14 dni od ogłoszenia. Zdaniem posłów lewicy, pozostawienie bankom na jeszcze ponad 15 miesięcy tego narzędzia, nie jest dobrym rozwiązaniem dla klientów banków będących dłużnikami i innych niż banki wierzycieli.

PiS: BTE tylko dla państwa

Posłowie PiS proponują z kolei by to tylko państwo było uprawnione do wystawiania tytułów egzekucyjnych. Dodatkowo, jak zauważają posłowie PiS, prawa pozwalającego bankom na pominięcie postępowania przed sądem nie można pogodzić z konstytucyjną zasadą, że wymiar sprawiedliwości sprawują jedynie sądy i trybunały. Posłowie PiS twierdzą, że BTE stosowany przez prywatne komercyjne banki, stawia je w uprzywilejowanej pozycji wobec klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Również i posłowie PiS proponują, by nowelizacja weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Zarówno projekt PiS jak i SLD zawiera przepisy przejściowy, według których BTE wydane przed wejściem w życie proponowanej nowelizacji, były prowadzone według dotychczasowych regulacji.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: