eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Kolejne debiuty na GPW i NewConnect

Kolejne debiuty na GPW i NewConnect

2009-12-23 07:25

We wtorek, 22 grudnia 2009 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka Intakus SA. Jest to 13. w tym roku debiut akcji spółki na Głównym Rynku GPW oraz 379. emitent notowany na tym rynku. Tego samego dnia, na NewConnect, zadebiutowała East Pictures SA. Jest to 26. w tym roku debiut akcji spółki na alternatywnym rynku GPW oraz 107. emitent notowany na tym rynku.

Przeczytaj także: Nowe debiuty na GPW i NewConnect

Intakus S.A.

Historia Emitenta sięga 1988 r., kiedy to powstał Zakład Budowlany Bogdana Ludkowskiego we Wrocławiu. INTAKUS w trakcie swojej 20-letniej działalności zaprojektował i wybudował ponad 2000 mieszkań na terenie miasta Wrocławia i Dolnego Śląska. Oprócz tego Grupa zrealizowała wiele obiektów budowlanych o różnorodnej funkcji (zakłady przemysłowe, biurowce, kryte pływalnie, kościoły, hotele, domy opieki społecznej, przychodnie i szpitale itp.).

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi emitent, obejmuje:
  • usługi związane z wykonawstwem obiektów budowlanych,
  • usług pomocnicze,
  • zarządzanie nieruchomościami,
  • działalność publiczna.
Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu to 2.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu wprowadzonych zostanie 14.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, D.

Publiczna Subskrypcja wyniesie od 2.500.000 do 4.000.000 akcji nowej emisji serii D, przy cenie emisyjnej równej kursowi odniesienia, tj. 2,20 zł.

Oferta Publiczna przeprowadzona została bez podziału na transze. Przydział akcji nastąpił z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW.

Wartość emisji akcji serii D wynosi 5.500.000 zł.

East Pictures S.A.

East Pictures S.A. została zawiązana w dniu 12 sierpnia 2009 r. Inicjatywa zawiązania Spółki powstała po ukończeniu produkcji filmu „Ciacho”, ze strony kluczowych osób zaangażowanych w ten projekt, tj. pana Patryka Vegi (reżyser, producent), Pana Marcina Pliszkiewicza (odpowiedzialny za promocję i marketing) i Pana Tomasza Tokarskiego (odpowiedzialnego za finansowanie).

Spółka rozpoczyna działalność jako fundusz filmowy, inwestujący w komercyjne projekty filmowe i czerpiący przychody z wpływów z filmów, dla których Emitent będzie inwestorem. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie finansowania przeznaczonego na produkcję filmową.

Oferta prywatna składa się na akcje serii B.

Podwyższenie kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji prywatnej, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł.

Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 10 zł.

Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 20 listopada – 28 listopada 2009 r.

W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostały wszystkie emitowane akcje, tj. 50.000 akcji serii B. Akcje zostały objęte przez 10 osób fizycznych.

Łączne wypływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii B wyniosły 500.000 zł.
Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: