eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Obroty na GPW XI 2020 r. Duże wzrosty już nie tylko na NewConnect

Obroty na GPW XI 2020 r. Duże wzrosty już nie tylko na NewConnect

2020-12-02 13:13

Obroty na GPW XI 2020 r. Duże wzrosty już nie tylko na NewConnect

Jakie obroty na GPW w listopadzie? © santypan - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

GPW dokonała comiesięcznego przeglądu obrotów, jakie zanotowały prowadzone przez nią rynki. Z ostatniego komunikatu wynika, że w przedostatnim miesiącu br. wzrosty stały się udziałem zarówno głównego parkietu, jak i NewConnect oraz Catalyst.

Przeczytaj także: Obroty na GPW X 2020 r. NewConnect na ogromnym plusie 644%, Catalyst ze spadkami

Rynek Główny i NewConnect


Z najświeższych doniesień GPW wynika, że wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w listopadzie br. 31,3 mld zł, co w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 oznacza wzrost o 103,4%. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń sięgnęła natomiast 30,6 mld zł, co z kolei świadczy o wzroście rzędu 101,4% rdr. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,5 mld zł, a więc o 91,3% więcej niż rok wcześniej.

Pod koniec ubiegłego miesiąca spadek zaliczył natomiast WIG, który osiągną 52 639,45 pkt, co oznacza wartość o 8,5% niższą od zanotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Łączna kapitalizacja 432 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 995,5 mld zł (222,3 mld EUR).

Na rynku NewConnect w listopadzie odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 926,0% rdr do poziomu 1,5 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 942,2% rdr i wyniosła 1,5 mld zł.

fot. mat. prasowe

Rynek Główny i NewConnect

Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku sięgnął 101,4% rdr.


Rynek instrumentów pochodnych, dłużnych i produktów strukturyzowanych


Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie wyniósł 1 009,9 tys. szt., czyli o 121,2% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 149,6% rdr do poziomu 568,8 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 72,9% rdr do 258,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 131,3% rdr do 146,0 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 126,4% rdr do 37,2 tys. szt.

W listopadzie zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 39,6% rdr do poziomu 186,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 257,9% rdr do 71,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec listopada 97,2 mld zł wobec 91,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 34,9% rdr do poziomu 230,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 20,6 mld zł wobec 14,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 42,2% rdr.

fot. mat. prasowe

Rynek instrumentów pochodnych, dłużnych i produktów strukturyzowanych

Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 121,2% rdr.


Rynek Towarowy


Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 19,6 TWh, co oznacza spadek o 12,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 6,7% rdr do poziomu 3,0 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 14,9% rdr do poziomu 16,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 4,7% rdr do 11,9 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 22,0% do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 0,4% rdr do poziomu 8,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,9 TWh, co oznacza wzrost o 23,3% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 66,1% rdr do poziomu 6,9 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 2,7% rdr, do wolumenu 1,6 TWh.

Kapitalizacja 383 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec listopada wyniosła 495,2 mld zł (110,6 mld EUR).

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyły się 20 sesje giełdowe, w porównaniu do 19 sesji rok wcześniej.

fot. mat. prasowe

Rynek towarowy

Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym wyniósł 4,7% rdr.


oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: