eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Obroty na rynkach GPW X 2019 r.

Obroty na rynkach GPW X 2019 r.

2019-11-05 11:24

Obroty na rynkach GPW X 2019 r.

Giełda © adrian_ilie825 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Znamy już najświeższe informacje na temat październikowych obrotów na prowadzonych przez GPW rynkach. Z najnowszego opracowania wynika, że łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku zanotowała spadek na poziomie 2,8% rdr. Słabsze wyniki zanotował również NewConnect, gdzie łączna wartość obrotów akcjami okazała się o 39,2% niższa niż w dziesiątym miesiącu 2018 roku.
Z danych opublikowanych przez wynika, że łączna wartość obrotu akcjami na głównym parkiecie GPW sięgnęła w badanym okresie 16,1 mld zł, co względem poprzedniego października oznaczało spadek rzędu 2,8%.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń również pikowała o 2,8% rdr, osiągając tym samym poziom 15,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 691,9 mln zł, co oznaczało, że rdr spadła o 2,8%. U schyłku października WIG ukształtował się na poziomie 57 783,02 pkt, a więc był o 4,5% wyższy niż rok wcześniej.

fot. mat. prasowe

Rynek Główny i NewConnect

Odnotowano spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 2,8% rdr do 15,9 mld zł.


Na rynku NewConnect w październiku 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 39,2% rdr do poziomu 179,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w październiku spadła o 42,7% rdr i wyniosła 168,0 mln zł.

W październiku 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 587,5 tys. szt., czyli o 17,6% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 20,6% rdr do poziomu 313,0 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 33,6% rdr do 149,0 tys. szt. w październiku 2019 r.

fot. mat. prasowe

Rynek instrumentów pochodnych i dłużnych

W październiku odnotowano spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 17,6% rdr do poziomu 587,5 tys. szt.


W październiku 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 48,1% rdr do poziomu 140,4 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 14,2% rdr do 15,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90,7 mld zł na koniec października 2019 r. wobec 85,4 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w październiku 2019 r. o 63,8% rdr do poziomu 282,1 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w październiku 2019 r. 15,1 mld zł wobec 61,7 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w październiku 2019 r. wyniósł 29,0 TWh, co oznacza spadek o 1% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 14,4% rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 2,4% rdr do poziomu 26,0 TWh.

fot. mat. prasowe

Rynek Produktów Strukturyzowanych, ETF-ów i certyfikatów inwestycyjnych

W październiku 2019 r. odnotowano spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 31,9% rdr do 14,4 TWh.


Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w październiku o 31,9% rdr do 14,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 30,1% do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 37,4% rdr do poziomu 12,2 TWh.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w październiku 2019 r. 1,9 TWh, co oznacza spadek o 51,7% rdr. Październikowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 7,4% rdr osiągając w październiku 2019 r. poziom 34,0 ktoe.

Kapitalizacja 409 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec października 2019 r. wyniosła 554,30 mld zł (130,06 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 458 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec października 2019 r. 1 102,1 mld zł (258,6 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w październiku zadebiutowała spółka Selvita, której wartość oferty wyniosła 276 mln zł.

W październiku tego roku na NewConnect zadebiutowały spółki: Klabater (wartość oferty 4 mln zł) oraz Sonka (wartość oferty 2,02 mln zł).

Na rynku Catalyst w październiku 2019 r. zadebiutowały obligacje KGHM Polska Miedź (wartość oferty 2 mld zł).

W październiku 2019 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, tyle samo co rok wcześniej.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: