eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › db Parasol Bezpieczeństwa w Deutsche Bank PBC

db Parasol Bezpieczeństwa w Deutsche Bank PBC

2011-07-05 10:30

Generali Życie T.U. S.A we współpracy z Deutsche Bank PBC wprowadziło nowy produkt ochronny "db Parasol Bezpieczeństwa", który chronić ma Klientów banku przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ochronę przed skutkami niepożądanych zderzeń można dopasować do indywidualnych potrzeb w ramach szeroko dostępnych w nowym produkcie wariantów ubezpieczenia.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie NNW w Polbanku

Propozycja „db Parasol Bezpieczeństwa" to forma ubezpieczenia NNW w tym usługi Assistance, z kompleksowym programem ochronnym, który pozwala poczuć się bezpiecznie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom.

„db Parasol Bezpieczeństwa" oferuje:
 • Bogaty wybór pakietów ubezpieczeniowych, obejmujących ochronę na wypadek: śmierci, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji, pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałego całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku, operacji chirurgicznych w wyniku nieszczęśliwego wypadu oraz usługi Assistance w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki.
 • Po 5 latach możliwość podwyższenia 20% określonych sum ubezpieczenia bez podwyższania składki
 • Dostosowanie poziomu ochrony poprzez wybór spośród aż 11 pakietów ze zróżnicowanymi sumami ubezpieczenia.

Do Umowy ubezpieczenia można przystąpić decydując się na jeden z czterech wariantów, w których przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego w wariancie:
 • Rodzinnym rocznym
 • Rodzinnym dwuletnim
 • Indywidualnym rocznym
 • Indywidualnym dwuletnim

Ochrona ubezpieczeniowa w zależności od opcji obejmuje Ubezpieczonego bądź Ubezpieczonego i jego rodzinę (współmałżonka i/lub jego dzieci) i obowiązuje przez rok lub dwa lata w zależności od wyboru. Ochrona ubezpieczeniowa przedłużana jest automatycznie w dotychczasowym wariancie pod warunkiem opłacenia składki i nie złożenia wcześniejszej rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Składkę można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub za kres dwuletni.

Jeżeli w okresie pierwszych pięciu lat nie wystąpi zdarzenie ubezpieczeniowe, sumy ubezpieczenia dla poniższych ryzyk zostaną podwyższone o 20% przy zachowaniu dotychczasowego poziomu składek:
 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • trwałego całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Dodatkowe ubezpieczenie ASSISTANCE obejmuje:
 • Opiekę medyczną (wizytę lekarza, pielęgniarki, dostarczenie leków, transport medyczny)
 • Opiekę nad ludźmi-niesamodzielnymi, dziećmi oraz ich transport
 • Opiekę nad zwierzętami domowymi
 • Organizację procesu rehabilitacji lub pomoc psychologa
 • Infolinię medyczną


Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: