eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Inwestycja na Plus w Pekao SA

Inwestycja na Plus w Pekao SA

2010-07-14 10:55

W ofercie Banku Pekao SA pojawił się nowy produkt - Platforma Inwestycyjno - Ubezpieczeniowa "Inwestycja na Plus". Według zapewnień banku, program łączy cechy innowacyjnej inwestycji o podwyższonym poziomie ochrony kapitału oraz atrakcyjnej ochrony ubezpieczeniowej.

Przeczytaj także: Lokata z funduszem rzadko bez opłat manipulacyjnych

„Inwestycja na Plus" umożliwia wybór jednej z czterech strategii inwestycyjnych. Trzy z nich, tzw. strategie zabezpieczone, zostały wyposażone w mechanizm dążący do zabezpieczenia 90% wartości maksymalnej jednostki uczestnictwa osiągniętej w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Czwarta strategia oferuje potencjalnie wyższy zysk, jednak w jej przypadku nie występuje ochrona kapitału - aktywa są lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym.

Strategie zabezpieczone składają się z funduszy pieniężnych i akcyjnych, przy czym udział funduszy akcyjnych (Rynku Polskiego, Europy Wschodniej i Dalekiego Wschodu) może stanowić maksymalnie 50%. Inwestorzy, którzy akceptują wyższe ryzyko mogą wybrać strategię, która nie jest zabezpieczona, ale może zapewnić potencjalnie wyższe zyski - wówczas portfel inwestycyjny może składać się w 100% z funduszy akcyjnych (Rynek Surowców i Nowych Gospodarek). Klient może dowolnie kształtować swój portfel inwestycyjny, przenosząc bezpłatnie środki pomiędzy strategiami w ramach polisy.

Istotną zaletą produktu jest pakiet ubezpieczeń obejmujący wypłatę osobom uposażonym 100% wpłaconych składek w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jeśli chodzi o zyski, wypłacana jest bieżąca wartość inwestycji, a w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku dodatkowo 25% wartości zgromadzonych środków. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypłatę rekompensaty za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli hospitalizacja nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku, oraz opłacenie rachunków ubezpieczonego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem i pobytem w szpitalu. Do ubezpieczenia może przystąpić, bez badań lekarskich, osoba w wieku od 18 do 76 lat. Świadczenia ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku od spadku, nie wchodzą do masy spadkowej i są zwolnione z ewentualnych egzekucji sądowych do wysokości 75%.

Środki pochodzące ze składek lokowane są na dwóch odrębnych rachunkach: rachunku podstawowym, gdzie trafia pierwsza wpłata w wysokości minimum 5 000 zł i rachunku swobodnego dostępu, gdzie trafiają kolejne wpłaty w wysokości minimum 1 000 zł. Z tego ostatniego rachunku można wypłacać pieniądze bezpłatnie, w dowolnym momencie. Natomiast wypłata częściowa z rachunku podstawowego może być zrealizowana bezpłatnie raz w roku. Swobodny dostęp do lokowanych środków w trakcie trwania inwestycji to dodatkowy atut produktu zapewniający klientom płynność finansową.

Nowy program przygotowano we współpracy z TU Allianz Życie Polska S.A. Strategie inwestycyjne są zarządzane przez specjalistów z Pioneer Pekao Investment Management SA. Rekomendowany okres „Inwestycji na Plus” wynosi minimum 5 lat.

O zaletach „Platformy Inwestycyjno-Ubezpieczeniowej”zapewnia Mateusz Gołąb, Dyrektor Departamentu Klienta Zamożnego Banku Pekao SA, nadzorujący rozwój produktów inwestycyjno - ubezpieczeniowych w Banku: „Inwestycja na Plus" stwarza możliwości inwestowania na rynkach z dużym potencjałem wzrostu, a jednocześnie pozwala korzystać z szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, niespotykanego na rynku przy konstrukcji tego typu produktów."

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: