eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Ubezpieczenie inwestycyjne od Polbank

Ubezpieczenie inwestycyjne od Polbank

2010-09-13 13:09

Polbank EFG wprowadził do oferty ubezpieczeniowo-inwestycyjnej kolejny produkt. "Program Busola" łączy ochronę ubezpieczeniową z możliwością inwestowania w kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych.

Przeczytaj także: Inwestycja na Plus w Pekao SA

Program Busola to nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny w ofercie Polbanku. Jego strategia inwestycyjna zakłada, że im dłużej klient oszczędza, tym większe może osiągnąć zyski dzięki wykorzystaniu efektu kuli śniegowej w postaci procentu składanego. Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chcą oszczędzać regularnie i długoterminowo. Systematyczne odkładanie nawet niewielkich kwot umożliwi realizację długofalowych zamierzeń w przyszłości, np. opłacenie dzieciom studiów wyższych czy zapewnienie sobie lepszej emerytury.

„Stworzyliśmy produkt, który ma własną strategię inwestycyjną i atrakcyjną strukturę opłat. To kolejny produkt dostępny w Polbanku, który ma ułatwić naszym klientom finansowe zabezpieczenie się na przyszłość”, zapewnia Mirosława Olszewska-Karatoprakliew, Dyrektor Departamentu Bancassurance. „Regularne oszczędzanie w ramach „Programu Busola” jest elastycznym sposobem na zgromadzenie większych oszczędności, które w przyszłości pomogą zrealizować życiowe plany”, dodaje Olszewska-Karatoprakliew.

Elastyczność produktu umożliwia klientom dostosowanie składek do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Składki mogą być regulowane miesięcznie, rocznie lub w dowolnym momencie, jako dodatkowe wpłaty wolnych środków. Minimalna wartość składki miesięcznej wynosi 200 zł, rocznej 2000 zł. Obecnie „Program Busola” umożliwia inwestowanie w 52 fundusze inwestycyjne, dobrane przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aby zmaksymalizować zyski, klienci samodzielnie mogą decydować o wyborze funduszy.

Ponadto wszyscy klienci, którzy skorzystają z „Programu Busola” otrzymują:
  • wypłatę 100% środków na wypadek śmierci Ubezpieczonego,
  • finansowe zabezpieczenie bliskich Ubezpieczonego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
  • możliwość wskazania dowolnej osoby jako Uposażonego,
  • gwarancję nieopodatkowania dochodów kapitałowych przy transferach,
  • całodobowy dostęp do rachunku przez Internet.

Wśród produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Polbank EFG oferuje także:

Multi PIN AEGON Polbank - program w formie ubezpieczenia na życie, będący połączeniem dwu rodzajów instrumentów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Zapewnia bezpieczny, gwarantowany zysk po upływie roku oraz umożliwia osiąganie jeszcze wyższych zysków w dłuższej perspektywie. Minimalna łączna wysokość składek z tytułu ubezpieczenia podstawowego i uzupełniającego wynosi 10 000 zł. Multi PIN AEGON Polbank został przygotowany wspólnie z AEGON Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie.

Kumulatus - Program Pomnażania Oszczędności. Pozwala na systematyczne gromadzenie środków przy jednoczesnym pomnażaniu oszczędności. Przekazywane składki są bezpiecznie inwestowane w instrumenty finansowe o jak najniższym stopniu ryzyka i systematycznie pracują na poczet przyszłych zysków. Wypracowane w Programie Kumulatus zyski w odróżnieniu od tradycyjnych lokat i kont oszczędnościowych nie są opodatkowane podatkiem od dochodów kapitałowych. Produkt powstał przy współpracy Polbank EFG oraz AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Spokojny Sen - ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Usługa ubezpieczenia obejmuje ochronę w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak: całkowita niezdolność do pracy, całkowite inwalidztwo lub śmierć. „Spokojny Sen” zapewnia ochronę ubezpieczeniową zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Ubezpieczenie zostało przygotowane przez Polbank we współpracy z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń SA.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: