eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Obroty na rynkach GPW III 2020 r. NewConnect ze wzrostem bliskim 370%

Obroty na rynkach GPW III 2020 r. NewConnect ze wzrostem bliskim 370%

2020-04-02 13:46

Obroty na rynkach GPW III 2020 r. NewConnect ze wzrostem bliskim 370%

Jakie obroty na GPW w marcu 2020? © nanantachoke - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Trzeci miesiąc bieżącego roku przyniósł wzrost (9,6% rdr) łącznej wartości obrotów akcjami w ramach Głównego Rynku - czytamy w najnowszym komunikacie GPW. Wyższe wyniki aniżeli w marcu 2019 odnotował również NewConnect, gdzie wartość obrotu akcjami wzrosła o 368,4% rdr. Na tym tle blado wypadł Catalyst - wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi w ramach arkusza zleceń okazała się o zaledwie 24,8% wyższa aniżeli rok wcześniej.
Marzec, podobnie jak jego poprzednik, okazał się dla GPW miesiącem zwyżkowym - czytamy w najnowszym komunikacie z warszawskiej giełdy. Łączny obrót akcjami osiągnął wartość 26,0 mld zł, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznaczało wzrost o 59,5%. W tym samym kierunku powędrowała wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń (+59,8% rdr), a w ślad za nią średnia dzienna wartość obrotu akcjami (1,166 mld zł, wzrost o 52,5% rdr).

Pod koniec ubiegłego miesiąca spadek zaliczył natomiast WIG, który osiągnął 41 624,62 pkt, co oznacza wartość o 30,2% niższą od zanotowanej w lutym 2019.

Kapitalizacja 399 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec marca 2020 r. wyniosła 404,2 mld zł (88,8 mld EUR).

fot. mat. prasowe

Rynek Główny i NewConnect

Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniósł 59,8% rdr.


Łączna kapitalizacja 447 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec marca 2020 r. 781,9 mld zł (171,8 mld EUR).

Na rynku NewConnect w marcu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 368,4% rdr do poziomu 636,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w marcu wzrosła o 373,4% rdr i wyniosła 635,3 mln zł.

W marcu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1 774,4 tys. szt., czyli o 187,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 194,0% rdr do poziomu 1 147,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 189,3% rdr do 278,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 158,1% rdr do 292,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 227,2% rdr do 56,3 tys. szt.

W marcu 2020 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 423,3% rdr do poziomu 370,4 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 1567,2% rdr do 145,6 mln zł.

fot. mat. prasowe

Rynek instrumentów pochodnych i dłużnych

Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowych na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń sięgnął 24,8%.


Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,6 mld zł na koniec marca 2020 r. wobec 87,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 24,8% rdr do poziomu 264,7 mln zł.

Na rynku Catalyst w marcu 2020 r. zadebiutowały obligacje gminy miejskiej Świdnik (wartość oferty 22,2 mln zł) oraz gminy Niepołomice (wartość oferty 20 mln zł).

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w marcu 2020 r. 20,4 mld zł wobec 29,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 31,7% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2020 r. wyniósł 29,4 TWh, co oznacza wzrost o 53,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 1,3% rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 63,3% rdr do poziomu 26,5 TWh.
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w marcu o 20,3% rdr do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 46,6% do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 14,8% rdr do poziomu 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w marcu 2020 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 58,3% rdr. Marcowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 30,2% rdr osiągając w marcu 2020 r. poziom 15,1 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł w marcu 2020 r. o 25,9% rdr, do wolumenu 2,1 TWh.

fot. mat. prasowe

Rynek Produktów Strukturyzowanych, ETF-ów i certyfikatów inwestycyjnych

Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym osiągnął 20,3% rdr.


W marcu 2020 r. na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: