eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Obroty na rynkach GPW III 2019 r.

Obroty na rynkach GPW III 2019 r.

2019-04-03 13:07

Obroty na rynkach GPW III 2019 r.

Giełda © Travis - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Jak podaje Grupa GPW, w marcu bieżącego roku łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku sięgnęła 16,3 mld zł i tym samym okazała się o 14,0% niższa aniżeli w analogicznym okresie 2018 roku. Lepszą dynamiką mógł pochwalić się NewConnect, gdzie łączna wartość obrotów wyniosła 135,9 i wzrosła względem marca 2018 o 14,4%.
Z danych opublikowanych przez GPW wynika, że łączna wartość obrotu akcjami na głównym parkiecie GPW sięgnęła w badanym okresie 16,3 mld zł, co względem poprzedniego marca oznaczało spadek rzędu 14,0%.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła z kolei o 12,6% rdr, osiągając tym samym poziom 16,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 764,5 mln zł, co oznaczało, że rdr spadła również o 12,6%. U schyłku marca WIG ukształtował się na poziomie 59 668,03 pkt, a więc był o 2,2% wyższy niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w marcu 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 14,4% rdr do poziomu 135,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w marcu wzrosła o 28,5% rdr i wyniosła 134,2 mln zł.

fot. mat. prasowe

Rynek Główny i NewConnect

Na Głównym Rynku zanotowano kolejny spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń o 12,6% rdr do 16,1 mld zł


W marcu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 617,0 tys. szt., czyli o 39,9% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 35,7% rdr do poziomu 390,3 tys. szt.

W marcu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 6,9% rdr do poziomu 70,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 87,1 mld zł na koniec marca 2019 r. wobec 75,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w marcu 2019 r. o 29,2% rdr do poziomu 213,5 mln zł.

fot. mat. prasowe

Rynek instrumentów pochodnych i dłużnych

Wzrost łącznej wartości obrotu akcjami na rynku NewConnect sięgnął 28,5% rdr, osiągając poziom 134,2 mln zł


Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w marcu 2019 r. 29,9 mld zł i była o 40,2% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2019 r. wyniósł 19,2 TWh, co oznacza spadek o 6,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 15,1% rdr do poziomu 3,0 TWh. Na rynku forward spadł o 9,4% rdr do poziomu 16,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w marcu o 30,9% rdr do 12,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 49,6% do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 98,4% do poziomu 10,2 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w marcu 2019 r. 5,5 TWh, co oznacza spadek o 21,3% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 17,4% rdr osiągając w marcu 2019 r. poziom 21,6 ktoe .

W marcu 2019 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, to tyle samo co rok wcześniej.

Kapitalizacja 410 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec marca 2019 r. 636,45 mld zł (147,97 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 461 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec marca 2019 roku 1 228,4 mld zł (285,6 mld EUR).

fot. mat. prasowe

Rynek produktów strukturyzowanych, ETF i rynek towarowy

Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem na rynku terminowym sięgnął 98,4% rdr


oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: