eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › 8 mitów na temat windykacji

8 mitów na temat windykacji

2022-04-25 11:59

8 mitów na temat windykacji

Czy windykator może zająć Twój majątek? © vchalup - Fotolia.com

Wokół windykacji narosło wiele mitów, które często wynikają po prostu z niewiedzy. Związek Przedsiębiorstw Finansowych postanowił rozprawić się z nimi. Czego nie może zrobić windykator?

Przeczytaj także: Ustawa o windykacji. Co czeka branżę?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czy windykacja jest zgodna z prawem?
  • Czy windykator może zająć majątek dłużnika?
  • Czy można się bronić przed nieuczciwymi praktykami windykatora?


Z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że na koniec 2021 roku problem ze spłatą zobowiązań miało 32,5% gospodarstw domowych. Na koniec III kwartału 2021 członkowie ZPF obsługiwali długi w łącznej kwocie ponad 139 mld zł, co stanowiło wzrost o ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r. Rok 2022 zapowiada się jeszcze gorzej.

Większość z osób zadłużonych może jeszcze skorzystać z windykacji polubownej i ustalić warunki zwrotu należności.

Strach ma wielkie oczy


Na forach czy facebookowych grupach niemalże codziennie pojawiają się nowe wątki dotyczące spłaty zadłużeń. Wśród internetowych wpisów można znaleźć także takie, które demonizują działalność windykatorów.
Zadaniem windykatora jest podejmowanie prób egzekwowania spłaty zadłużenia, ale w sposób jasno określony, zgodny z prawem i etyczny. Działania, które są szeroko opisywane przez dłużników w sieci – typu: nękania, wymuszenia, dzwonienie w środku nocy – naruszają prawo i tego z pewnością windykatorzy nie mogą robić. W przypadku takich praktyk należy podjąć zdecydowane kroki – m.in. zgłosić wszelkie naruszenia organom ścigania. W przypadku firm zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych warto także wnioskować o zbadanie sprawy przez Komisję Etyki i Rzecznika Etyki ZPF – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Osoba zadłużona powinna mieć świadomość, że naczelną zasadą rzetelnych firm windykacyjnych jest chęć polubownego porozumienia się w kwestii spłaty zadłużenia, z czego wynikają podejmowane próby kontaktu.
Rzetelne firmy zajmujące się windykacją nie dopuszczają się nielegalnych metod, naruszających godność i prawa osoby zadłużonej. Firmy windykacyjne zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych stworzyły Zasady Dobrych Praktyk, które są potwierdzeniem i zobligowaniem do etycznego i zgodnego z prawem postępowania. Organizacje naruszające jakiekolwiek dobra dłużników są marginalną częścią branży i konieczne jest podejmowanie działań mających na celu piętnowanie i wyeliminowanie ich praktyk z rynku – dodaje Marcin Czugan.

fot. vchalup - Fotolia.com

Czy windykator może zająć Twój majątek?

W przypadku pracy windykatora nie może być mowy o domaganiu się wydania majątku, zajęciu mienia, rachunku bankowego czy eksmisji. Takie kroki może podjąć jedynie komornik sądowy.


8 mitów na temat windykacji


Często fałszywy obraz windykatora nie jest wynikiem negatywnych doświadczeń, a niewiedzy. Dlatego też warto wiedzieć jakie zachowania są zgodne ze sztuką windykacji, gdzie można zwrócić się o pomoc w przypadku nielegalnych praktyk oraz znać prawa, które przysługują osobie zadłużonej.

MIT 1: Windykacja jest niezgodna z prawem!

Windykacja jest w pełni zgodna z prawem, a prawne podstawy działania firm windykacyjnych oparte są na ustawie - Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.

MIT 2: Wszystkie firmy windykacyjne podejmują działania niezgodne z prawem!


Na polskim rynku może działać ok. 100 podmiotów zajmujących się windykacją, ale tylko marginalna ich część dopuszcza się nielegalnych i nieuczciwych praktyk. Rzetelne firmy działają w granicach prawa i z uwzględnieniem zasad etycznych, a także nastawione są na polubowne rozwiązanie kwestii zadłużenia.

MIT 3: Windykatorzy nękają osoby zadłużone częstymi telefonami, wiadomościami!


Najczęstszą formą kontaktu wybieraną przez windykatorów jest kontakt telefoniczny. Co należy podkreślić, jest on legalną i dozwoloną praktyką. To najprostsza metoda komunikacji, która ma na celu znalezienie pozasądowego – polubownego rozwiązania z trudnej sytuacji, w której znalazła się osoba zadłużona. W dobrej intencji próby kontaktu mogą być powielane – w zależności od zawartych pomiędzy stronami ustaleń, ale nie może być mowy o nękaniu osoby, wobec której prowadzona jest windykacja.

MIT 4: Windykatorzy straszą nachodzeniem w miejscu pracy lub w domu!


Nieetycznym zachowaniem windykatora jest szantażowanie czy zastraszanie osoby zadłużonej. Takie postępowanie nie powinno mieć miejsca. Windykacja terenowa, czyli np. wizyty w miejscu zamieszkania, jest natomiast praktyką legalną i stosowaną. Jednak warto podkreślić, że działania te mają charakter polubowny, negocjacyjny, mogą też wynikać z konieczności dostarczenia korespondencji. Co ważne, w przypadku bezpośredniego kontaktu, windykator nie może żadnej osobie postronnej udzielić informacji o sytuacji finansowej osoby zadłużonej.

MIT 5: Dłużnik pozostaje sam w przypadku nieuczciwych praktyk ze strony windykatora!


W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek naruszenia, przekroczenia uprawnień lub złamania prawa, osoba zadłużona może m.in. zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumentów, Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF, złożyć skargę w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Komisji Nadzoru Finansowego.

MIT 6: Windykacja zakłamuje dane dotyczące zadłużenia!


Prawem osoby zadłużonej jest dostęp do pełnej, kompletnej i prawdziwej informacji na temat ciążącego na niej długu. Windykator nie może podawać nieprawdziwych wiadomości dotyczących kwoty zadłużenia, charakteru i statusu wierzytelności. Windykator też nie może podawać się czy podszywać się pod przedstawiciela organów państwowych np. komornika

MIT 7: Windykator chce Cię pogrążyć!


Powodem, dla którego windykator kontaktuje się z Tobą, są zobowiązania. Działalność windykacyjna jest ostatnim – przedsądowym – krokiem, który może być podjęty, jeśli wierzycielowi zależy na odzyskaniu należności. Naczelną zasadą windykatorów jest chęć polubownego załatwienia spraw.

MIT 8: Windykator może zająć Twój majątek


W przypadku pracy windykatora nie może być mowy o domaganiu się wydania majątku, zajęciu mienia, rachunku bankowego czy eksmisji. Takie kroki może podjąć jedynie komornik sądowy na mocy wydanego przez sąd postanowienia i nie ma możliwości obejścia tej ścieżki postępowania.

Jak podkreśla Marcin Czugan, Prezes ZPF:
Zdecydowana większość firm windykacyjnych postępuje w sposób etyczny i zgodny ze sztuką. Wszelkie przejawy nieuczciwych praktyk są marginalną częścią branży i najczęściej dotyczą podmiotów, które jedynie podszywają się pod przedsiębiorstwa zajmujące się windykacją. Takie działania i wszelkie praktyki, które mają charakter przestępczy, powinny być niezwłocznie zgłaszane organom ścigania.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: