eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › GUS: wyniki finansowe OFE i PTE 2019

GUS: wyniki finansowe OFE i PTE 2019

2020-05-06 11:20

GUS: wyniki finansowe OFE i PTE 2019

Wyniki finansowe OFE i PTE 2019 © przemo - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Poznaliśmy już najnowsze dane GUS odnośnie wyników, jakie w minionym roku udało się wypracować otwartym i powszechnym funduszom emerytalnym. Wynika z nich m.in., że ubiegłoroczny wynik finansowy OFE okazał się dodatni i wyniósł 1,4 mld zł. Wartość aktywów netto wyniosła pod koniec grudnia 2019 r. 154,8 mld zł, a więc o 2,5 mld zł mniej niż przed rokiem.

Przeczytaj także: Wyniki finansowe OFE i PTE 2018

Dane z prowadzonego przez ZUS Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych wskazują, że pod koniec grudnia 2019 roku było w nim zarejestrowanych 15,7 mln członków, co oznacza, że w ciągu roku rzesza ta zmniejszyła się o 231 512 osób.

Rachunki otwartych funduszy emerytalnych


Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że ostatniego dnia minionego roku liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wyniosła 16,0 mln.

Składki i odsetki W 2019 r. ZUS przekazał do OFE 3,5 mld zł składek oraz 5,4 mln zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2018, kwota wpłaconych składek do OFE była wyższa o 143,4 mln zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek o 0,3 mln zł. W okresie od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2019 r., ZUS przekazał do OFE kwotę 219,6 mld zł składek oraz 3,7 mld zł odsetek.

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych


Wartość zarządzanych aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2019 r. wyniosła 154,8 mld zł. Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny – 99,0%.

Średnia ważona stopa zwrotu


Średnia ważona stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za okres trzyletni od 31 marca 2016 r. do 29 marca 2019 r. wyniosła 19,74%, natomiast za okres od 30 września 2016 r. do 30 września 2019 r. wyniosła 15,94%. Lepszy rezultat od średniej ważonej stopy zwrotu w drugim okresie osiągnęły 2 fundusze, natomiast gorszy rezultat 8 funduszy.

fot. mat. prasowe

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych według wieku i płci

W 2019 r. zmniejszyła się liczba członków otwartych funduszy emerytalnych o prawie 232 tys. osób.


Portfel inwestycyjny


Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowiły krajowe instrumenty udziałowe. W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 127,4 mld zł (w tym 117,0 mld zł na terytorium RP), a ich udział zmniejszył się o 2,7 p. proc. w ciągu roku. Akcje wycenione na dzień 31 grudnia 2019 r. miały wartość: dla akcji podmiotów makrosektora finansowego – 48,5 mld zł, paliw i energii – 23,4 mld zł, chemii i surowców – 10,0 mld zł, dóbr konsumpcyjnych – 9,1 mld zł, handlu i usług – 10,5 mld zł.

Przychody i koszty operacyjne otwartych funduszy emerytalnych


Przychody operacyjne OFE w 2019 r. wyniosły 4,8 mld zł. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 99,2% przychodów operacyjnych.

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych


Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2019 r. wyniósł 1,4 mld zł, wobec 17,0 mld zł straty przed rokiem. Na wynik ten złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 3,9 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 2,4 mld zł.

Aktywa i pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych


Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na koniec grudnia 2019 r. wyniosły 2,9 mld zł, co oznaczało spadek o 2,4%. Wartość pasywów w 84,6% była kształtowana przez kapitał własny, który wyniósł 2,4 mld zł (spadek o 2,6% w porównaniu z 2018 r.).

Przychody i koszty powszechnych towarzystw emerytalnych


Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi (łącznie z przy-chodami/kosztami wynikającymi z zarządzania Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi) wy-niosły 1,0 mld zł, a koszty 0,4 mld zł.

Wynik finansowy powszechnych towarzystw emerytalnych


Powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2019 zyskiem netto w wysokości 0,5 mld zł, podczas gdy w 2018 r. zysk netto wyniósł 0,6 mld zł.
Przeczytaj także: Wyniki finansowe OFE i PTE Wyniki finansowe OFE i PTE

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: