eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki PTE i OFE w 2014

Wyniki PTE i OFE w 2014

2015-04-29 11:15

Wyniki PTE i OFE w 2014

Wyniki PTE i OFE w 2014 © bzyxx

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Znane są już najnowsze dane odnośnie wyników, jakie w minionym roku udało się wypracować otwartym i powszechnym funduszom emerytalnym. Wynika z nich m.in., że osiągnięty wynik finansowy okazał się ujemny (147,6 mln zł), podczas gdy w 2013 roku był dodatni i wyniósł 19,9 mld zł. O spadku można mówić również w przypadku aktywów ogółem, które wyniosły pod koniec grudnia 2014 149,4 mld zł, a więc o ponad połowę mniej niż przed rokiem.
Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne, w końcu 2014 r. wyniosła 17,0 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka wyniósł 0,7%, przed rokiem było to 0,8% ogólnej liczby rachunków. Odsetek rachunków martwych dla poszczególnych funduszy wahał się od 0,2% do 2,2% liczby prowadzonych rachunków.

fot. mat. prasowe

Podstawowe dane otwartych funduszy emerytalnych

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec minionego roku wyniosły 149,4 mld zł.


Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 27 grudnia 2014 r. było zarejestrowanych 16,6 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 1,5% więcej niż rok wcześniej. Według płci zarejestrowanych w OFE było 8,7 mln mężczyzn i 7,9 mln kobiet. Liczba członków trzech największych otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 8,0 mln osób, co stanowiło 48,0% wszystkich członków OFE.

fot. mat. prasowe

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych według wieku i płci

Wśród członków otwartych funduszy emerytalnych zdecydowanie dominują mężczyźni.


W 2014 r. ZUS przekazał do OFE 8,3 mld zł składek oraz 42,0 mln zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2013, kwota wpłaconych składek była niższa o 2,5 mld zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek była niższa o 203,0 mln zł. W okresie od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2014 r., ZUS przekazał do OFE 203,2 mld zł składek oraz 3,6 mld zł odsetek.

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 5,5 mld zł, co oznacza spadek o 51,9% w skali roku. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 97,3% przychodów operacyjnych. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 1,2 mld zł i zmniejszyły się o 26,0% w porównaniu do 2013 r. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 782,7 mln zł i stanowiły 67,1% kosztów operacyjnych OFE (71,3% przed rokiem).

fot. mat. prasowe

Wybrane kategorie z rachunku zysków i strat otwartych funduszy emerytalnych

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 5,5 mld zł, co oznacza spadek ponad połowę w skali roku.


Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2014 r. osiągnął ujemną wartość 147,6 mln zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 4,3 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 4,5 mld zł.

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2014 r. wyniosły 149,4 mld zł i zmniejszyły się o 50,3% w relacji rok do roku. Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny – 99,4%. Zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 353,1 mln zł, w roku poprzednim było to 1 544,9 mln zł (spadek o 77,1%). Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wynosiły 149,0 mld zł, co oznacza spadek o 50,2% w skali roku.

fot. mat. prasowe

Wybrane kategorie z bilansu otwartych funduszy emerytalnych

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2014 r. wyniosły 149,4 mld zł, co jest wartością o ponad połowę mniejszą r/r.


W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 123,3 mld zł, a ich udział w porównaniu do roku 2013 zwiększył się o 41,4 pkt proc. Obligacje wyniosły 13,2 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się o 43,0 pkt proc. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 10,4 mld zł, a ich udział w portfelu zwiększył się o 1,1 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

fot. mat. prasowe

Wartość portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych

W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych zdecydowanie przeważały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: