eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Obroty na rynkach GPW I 2020 r. Ponowne spadki na Catalyst

Obroty na rynkach GPW I 2020 r. Ponowne spadki na Catalyst

2020-02-05 13:18

Obroty na rynkach GPW I 2020 r. Ponowne spadki na Catalyst

Giełda ©  xy - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Jak wynika z najnowszego komunikatu GPW, pierwszy miesiąc bieżącego roku przyniósł ponowny spadek (8,9% rdr) obrotów akcjami w ramach Głównego Rynku. Niższe wyniki aniżeli w styczniu 2019 odnotował również Catalyst - wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi spadła bowiem o 1,9% rdr. Na tym tle nieźle wypadł NewConnect, gdzie obrót akcjami osiągnął wartość o 142,5% wyższą niż rok wcześniej.
Styczeń był już kolejnym miesiącem, który głównemu parkietowi GPW przyniósł niemal wyłącznie spadki. Jak czytamy w najnowszym komunikacie, obrót akcjami osiągnął wartość 18,7 mld zł, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznaczało spadek o 8,2%. W tym samym kierunku powędrowała wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń (-8,9% rdr), a w ślad za nią średnia dzienna wartość obrotu akcjami (862,2 mln zł, spadek o 8,9% rdr). Pod koniec pierwszego miesiąca tego roku spadek zaliczył również WIG, który osiągnął 56 681,27 pkt, co oznacza wartość o 6,1% niższą od zanotowanej w styczniu 2019.

Kapitalizacja 401 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec stycznia 2020 r. wyniosła 539,3 mld zł (125,4 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 449 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła natomiast 1 089,1 mld zł (253,2 mld EUR).

fot. mat. prasowe

Rynek Główny i NewConnect

Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku sięgnął 8,9% rdr


Z danych udostępnionych przez GPW wynika również, że na rynku NewConnect w styczniu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 142,5% rdr do poziomu 372,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w styczniu wzrosła o 144,1% rdr i wyniosła 353,3 mln zł.

W badanym okresie rynek NewConnect doczekał się dwóch debiutów. Mowa tu o spółkach Plantwear (wartość oferty 1,5 mln zł) i Drageus Games (wartość oferty 1,18 mln zł).

W styczniu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 586,4 tys. szt., czyli o 3,3% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 9,0% rdr do poziomu 302,1 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 44,3% rdr do 152,5 tys. szt. w styczniu 2020 r.

W styczniu 2020 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 113,7% rdr do poziomu 186,0 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 22,5% rdr do 25,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 91,3 mld zł na koniec stycznia 2020 r. wobec 84,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu 2020 r. o 11,9% rdr do poziomu 212,2 mln zł wobec 240,9 mln zł rok wcześniej.

fot. mat. prasowe

Rynek instrumentów pochodnych i dłużnych

Zanotowano 7,8% wzrost wartości notowanych emisji nieskarbowych na rynku Catalyst.


Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w styczniu 2020 r. 25,0 mld zł wobec 34,9 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w styczniu 2020 r. wyniósł 14,0 TWh, co oznacza wzrost o 61,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 6,3% rdr do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 95,3% rdr do poziomu 11,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w styczniu o 14,4% rdr do 11,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 38,1% do poziomu 2,0 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 40,3% rdr do poziomu 9,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w styczniu 2020 r. 2,0 TWh, co oznacza spadek o 36,0% rdr. Styczniowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 124,7% rdr osiągając w styczniu 2020 r. poziom 48,7 ktoe .

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł w styczniu 2020 r. o 13,2% r/r, do wolumenu 1,3 TWh. W grudniu 2019 r. zawarto także pierwsze transakcje w obrocie Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, których wolumen wyniósł 14 335 MWh. W styczniu nie odnotowano transakcji tymi gwarancjami.

fot. mat. prasowe

Rynek Produktów Strukturyzowanych, ETF-ów i certyfikatów inwestycyjnych

Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym sięgnął 14,4% rdr


W styczniu 2020 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: