eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Obroty na rynkach GPW XII 2019 r. NewConnect i Catalyst ze wzrostami

Obroty na rynkach GPW XII 2019 r. NewConnect i Catalyst ze wzrostami

2020-01-07 00:15

Obroty na rynkach GPW XII 2019 r. NewConnect i Catalyst ze wzrostami

Jakie obroty na GPW w XII 2019? © adrian_ilie825 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Poznaliśmy najświeższe informacje na temat grudniowych obrotów na prowadzonych przez GPW rynkach. Z najnowszego opracowania wynika m.in., że spadki obrotów po raz kolejny stały się udziałem głównego parkietu. Na NewConnect oraz Catalyst obroty okazały się z kolei wyższe aniżeli przed rokiem i to tam doszło do jedynych debiutów grudnia.
Grudzień był już kolejnym miesiącem, który głównemu parkietowi GPW przyniósł niemal wyłącznie spadki. Jak czytamy w komunikacie, obrót akcjami osiągnął wartość 14,0 mld zł, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznaczało spadek o 7,5%. W tym samym kierunku powędrowała wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń (-7,2% rdr), a w ślad za nią średnia dzienna wartość obrotu akcjami (763,9 mln zł, spadek o 12,4% rdr). Pod koniec ostatniego miesiąca minionego roku nieco podniósł się natomiast WIG, który osiągnął 57832,88 pkt, co oznacza wartość o 0,2% wyższą od ubiegłorocznej.

Kapitalizacja 401 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 550,24 mld zł (129,2 mld EUR).

fot. mat. prasowe

Rynek Główny i NewConnect

Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku sięgnął 7,5% rdr


Z danych udostępnionych przez GPW wynika również, że na rynku NewConnect w grudniu 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 51,7% rdr do poziomu 129,6 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w grudniu wzrosła o 34,5% rdr i wyniosła 104,0 mln zł.

Na rynku NewConnect w grudniu 2019 r. zadebiutowały akcje spółki Carbon Studio (wartość oferty 2,7 mln zł).

W grudniu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 645,3 tys. szt., czyli o 23,2% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 14,4% rdr do poziomu 403,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 20,1% rdr do 132,6 tys. szt. w grudniu 2019 r.

fot. mat. prasowe

Rynek instrumentów pochodnych i dłużnych

Zanotowano 6,3% wzrost wartości notowanych emisji nieskarbowych na rynku Catalyst.


W grudniu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 23,0% rdr do poziomu 116,8 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 120,9% rdr do 20,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 92,1 mld zł na koniec grudnia 2019 r. wobec 86,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w grudniu 2019 r. o 40,6% rdr do poziomu 194,6 mln zł wobec 138,4 mln zł rok wcześniej.

Na rynku Catalyst w grudniu 2019 r. zadebiutowały obligacje miasta Koszalin (wartość oferty 35 mln zł).

Jak podaje GPW, łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w grudniu 2019 r. 13,8 mld zł wobec 20,3 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w grudniu 2019 r. wyniósł 15,3 TWh, co oznacza spadek o 0,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 18,8% rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 4,8% rdr do poziomu 12,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w grudniu o 28,8% rdr do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 13,9% do poziomu 2,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 33,0% rdr do poziomu 11,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w grudniu 2019 r. 2,7 TWh, co oznacza spadek o 26,1% rdr. Grudniowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r.

Z danych GPW wynika również, że wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 13,2% rdr osiągając w grudniu 2019 r. poziom 26,5 ktoe. W całym 2019 r. obroty białymi certyfikatami wzrosły o 49,1% w stosunku do 2018 r.

fot. mat. prasowe

Rynek Produktów Strukturyzowanych, ETF-ów i certyfikatów inwestycyjnych

Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym sięgnął 28,8% rdr


W grudniu 2019 r. na GPW odbyło się 18 sesji giełdowych w porównaniu do 17 sesji rok wcześniej.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: