eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Obroty na rynkach GPW XI 2019 r. Spadki prawie wszędzie

Obroty na rynkach GPW XI 2019 r. Spadki prawie wszędzie

2019-12-04 12:27

Obroty na rynkach GPW XI 2019 r. Spadki prawie wszędzie

Giełda © santypan - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Listopadowy obrót akcjami na Głównym Rynku GPW był o niemal 15% niższy niż przed rokiem. Podobnie było z obrotami na NewConnect i Catalyst, gdzie spadki wyniosły odpowiednio 16,9 i 3,5% rdr. – podała Grupa GPW w najnowszym komunikacie poświęconym sytuacji panującej na rynkach stołecznej giełdy.

Przeczytaj także: Obroty na rynkach GPW X 2019 r.

Głównemu parkietowi GPW listopad przyniósł wyłącznie spadki. Jak czytamy w komunikacie, obrót akcjami miał wartość 15,4 mld zł, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznaczało -14,7%. W tym samym kierunku powędrowała wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń (-14,5% rdr), a w ślad za nią średnia dzienna wartość obrotu akcjami (800,5 mln zł, spadek o 10,0% rdr). Pod koniec miesiąca WIG osiągnął 57 502,14 pkt, co też oznacza niższą wartość niż rok temu.

Kapitalizacja 404 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec listopada 2019 r. osiągnęła 546,3 mld zł (126,34 mld EUR). Z kolei łączna kapitalizacja 453 emitentów krajowych i zagranicznych to 1 096,6 mld zł (253,62 mld EUR).

Z danych GPW wynika również, że na rynku NewConnect w listopadzie 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 16,9% rdr do poziomu 146,5 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w listopadzie spadła o 17,1% rdr i wyniosła 143,6 mln zł.

fot. mat. prasowe

Rynek Główny i NewConnect

Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku sięgnął 14,5% rdr


W listopadzie 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 456,6 tys. szt., czyli o 31,3% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 33,8% rdr do poziomu 227,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 19,8% rdr do 149,2 tys. szt. w listopadzie 2019 r.

W listopadzie 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 40,4% rdr do poziomu 133,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 19,3% rdr do 20,0 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 91,3 mld zł na koniec listopada 2019 r. wobec 86,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2019 r. o 3,5% rdr do poziomu 164,2 mln zł.

Jak dowiadujemy się z komunikatu, w listopadzie 2019 r. na Catalyst pojawiły się obligacje trzech debiutantów - gminy Siechnice (wartość oferty 23,16 mln zł), miasta Słupsk (wartość oferty 49 mln zł) oraz gminy Wołomin (wartość oferty 16 mln zł).

fot. mat. prasowe

Rynek instrumentów pochodnych i dłużnych

Zanotowano 5,5 % wzrost wartości notowanych emisji nieskarbowych na rynku Catalyst.


Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w listopadzie 2019 r. 14,5 mld zł wobec 39,9 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w listopadzie 2019 r. wyniósł 22,3 TWh, co oznacza spadek o 1,0% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 12,5% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 2,7% rdr do poziomu 19,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w listopadzie o 14,9% rdr do 11,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadło 5,3% do poziomu 2,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 17,4% rdr do poziomu 8,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w listopadzie 2019 r. 1,7 TWh, co oznacza spadek o 43,5% rdr. Listopadowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r.

GPW podaje również, że wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 26,3% rdr osiągając w listopadzie 2019 r. poziom 20,5 ktoe .

fot. mat. prasowe

Rynek Produktów Strukturyzowanych, ETF-ów i certyfikatów inwestycyjnych

Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym sięgnął 14,9% rdr


W listopadzie 2019 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: