eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Rynek wierzytelności rośnie wraz z gospodarką

Rynek wierzytelności rośnie wraz z gospodarką

2018-09-27 10:49

Rynek wierzytelności rośnie wraz z gospodarką

Wartość polskiego rynku wierzytelności to 81 mld zł © marcinm111 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych przedstawiła wyniki najnowszego badania polskiego rynku wierzytelności. Okazuje się, że sytuacja przedstawia się nieźle. Pod koniec marca bieżącego roku wartość nominalna wierzytelności obsługiwanych przez firmy członkowskie KPF osiągnęła 81,14 mld złotych.

Przeczytaj także: Polski rynek wierzytelności I kwartał 2017

Doniesienia płynące z raportu to potwierdzenie kontynuacji wzrostów na rodzimym rynku zarządzania wierzytelnościami i jednocześnie podtrzymania względnego optymizmu praktyków rynku. Zarządzanie wierzytelnościami, a w szczególności obrót nimi, to papierek lakmusowy kondycji gospodarczej. Jednocześnie pozytywna koniunktura, wzrosty dochodu narodowego oraz polepszająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych ułatwiają znacznie dostęp do finansowania inwestycji, konsumpcji, a także przekładają się na skalę obrotów oraz rozliczeń handlowych i finansowych. Pomijając wpływ, jaki wywiera na jakość rozliczeń moralność finansowa, część kontrahentów i konsumentów nie rozlicza się ze swoich zobowiązań w terminie, co w naturalny sposób staje się jednym ze źródeł wzrostu notowanego na rynku wierzytelności.

Skala obsługiwanych wierzytelności


U schyłku czerwca 2018 r. wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez członków KPF sięgała 81,14 mld PLN. W porównaniu z poprzednim kwartałem wartość wierzytelności wzrosła o 3,26 mld PLN, czyli o 4,2 proc. i jest to jednocześnie przyrost (zarówno w ujęciu względnym jak i bezwzględnym) najwyższy od sześciu kwartałów, a dodatkowo na poziomie wyższym niż średnie kwartalne tempo zmian w analizowanym okresie, wynoszące 4,0 proc. W porównaniu z analogicznym okresem z roku ubiegłego odnotowano zmianę o +9,1 proc., zaś przeciętne tempo zmian w ujęciu r/r w analizowanym okresie wynosi obecnie 17,8 proc. Co ważne - w całym okresie analizy, czyli od 2010 roku, wartość obsługiwanych wierzytelności wzrosła już blisko 4-krotnie, o około 60 mld PLN.

Najwyższe wartości widać w kategorii wierzytelności obsługiwanych na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych (w II kwartale 2018 roku ich wartość nominalna sięgała 63,48 mld PLN), wierzytelności obsługiwanych na zlecenie banków (9,15 mld PLN), portfeli kupionych i zarządzanych w imieniu własnym (4,81 mld PLN) i portfeli zarządzanych na rzecz pozostałych funduszy (1,94 mld PLN).
- Członkowie KPF, wśród nich liderzy rynku, wykonali ogromną pracę dla powiększenia kultury obrotu wierzytelnościami. m.in. Od kilku już lat stosują się m.in. do wypracowanych w formule samorządowej zasad dobrych praktyk w obrocie wierzytelnościami i zasad dobrych praktyk windykacyjnych. Aktualnie Członkowie KPF pracują nad kolejnym doskonaleniem zbioru zasad dobrych praktyk, uwzględniając w nich również kwestię wierzytelności masowych, które mogłyby pochodzić z misselling-u. To ważne, by podnosić poziom ochrony konsumenta i dłużnika – mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Ile środków odzyskują firmy windykacyjne?


Liczba obsługiwanych wierzytelności na koniec I kwartału 2018 roku wyniosła 14,6 mln sztuk. W porównaniu ze stanem z I kwartału 2018 roku odnotowano wzrost o 1,1 proc., a względem roku poprzedniego – wzrost o 5,2 proc. Przeciętna wartość pojedynczej wierzytelności, obsługiwanej przez firmy zrzeszone w KPF, osiągnęła poziom 5,56 tys. zł. Udział odzyskanych środków – w odniesieniu do wartości portfela zarządzanych wierzytelności – uplasował się na poziomie 4,63 proc.

fot. mat. prasowe

Średni udział odzyskanych środków do wartości obsługiwanych wierzytelności (w proc.).

Udział odzyskanych środków – w odniesieniu do wartości portfela zarządzanych wierzytelności – uplasował się na poziomie 4,63 proc.


- Poziom odzyskiwanych środków finansowych ma kapitalne znaczenie dla gospodarki, budżetu Państw. Obniża ryzyko podnoszenie cen, inflacji, wspiera zamiary inwestycyjne i konsumpcję, poprawia ściągalność podatków i powiększa ich strumień, finansujący różne polityki Państwa. W tym kontekście obniżenie tzw. wskaźnika odzysku nie jest dobrą informacją dla uczestników rynku, w tym dla wierzycieli pierwotnych banków, telekomów, instytucji pożyczkowych). Może bowiem wpływać na obniżenie poziomu cen, akceptowanych przez przystępujących do przetargów na zakup portfeli wierzytelności czy oczekiwanie wyższego wynagrodzenia w przypadku windykacji na zlecenie – ocenia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

fot. mat. prasowe

Polski rynek wierzytelności w liczbach

Liczba obsługiwanych wierzytelności na koniec I kwartału 2018 roku wyniosła 14,6 mln sztuk.


Nastroje uczestników rynku? Pozytywne, choć bywało lepiej


KPF zapytała swoich członków, przedstawicieli firm zarządzających wierzytelnościami, jak oceniają sytuację swojej branży. Mogli oni głosować w oparciu o pięciostopniową skalę - oceniając zarówno stan bieżący (w odniesieniu do roku poprzedniego), jak i przyszłą sytuację, w perspektywie 1-3 lat. Aż 80 proc. ekspertów biorących udział w badaniu oceniło bieżącą sytuację w segmencie windykacji na zlecenie jako neutralną. W segmencie obrotu wierzytelnościami oceny neutralne pochodziły od co trzeciej firmy, zaś 36,4 proc. respondentów oceniło ten segment dobrze lub raczej dobrze.
Wśród pozytywnych zmian, które pozytywnie wpływają na rynek, eksperci wskazywali m.in. rosnący udział spraw z orzeczonym nakazem zapłaty, co korzystnie wpływa na bieg przedawnienia i daje większe możliwości dochodzenia roszczeń, czy transakcje forward flow stabilizujące cały rynek obrotu wierzytelnościami. Jednocześnie wskazywali na hamulce rynkowe, m.in. zawyżone wyceny portfeli oferowanych na sprzedaż, czy dużą konkurencyjność na rynku inkasa. Ten ostatni element, wpływający na intensywność walki cenowej, może prowadzić w skrajnych przypadkach nawet do obniżenia jakości oferowanych usług, a nawet osłabiać skuteczność w procesie odzyskiwania środków finansowych.

fot. mat. prasowe

Średnia wartość 1 obsługiwanej wierzytelności w tys. zł

Przeciętna wartość pojedynczej wierzytelności, obsługiwanej przez firmy zrzeszone w KPF, osiągnęła poziom 5,56 tys. zł.


Zmiany w prawie


Względny optymizm, wynikający z analizy wielkości sald wierzytelności, przekazywanych do obsługi przez uczestników rynku, może być hamowany przez niektóre zmiany prawne. Taki skutek mogą bowiem mieć m.in. modyfikowane przepisy w zakresie biegu przedawnienia i czynności komorniczych, czy otwarcie dostępu do upadłości konsumenckiej także dla tych osób, które do swojego stanu niewypłacalności doprowadziły świadomie. Te zmiany, mimo dobrych intencji legislatorów, mogą powiększać skalę hazardu moralnego i obniżać, tak ważną dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, kondycję moralną. Badania KPF, prowadzone przez Profesor Annę Lewicką- Strzałecką, na temat moralności finansowej Polaków nie pozostawiają wątpliwości co do potrzeby zdecydowanej poprawy w tym obszarze w Polsce. Ta bowiem negatywna cecha w profilu konsumenta i dłużnika obniża zdecydowanie szanse wierzycieli, czy to pierwotnych czy wtórnych, na odzyskanie swoich pieniędzy - ze wszystkimi tego konsekwencjami dla gospodarki, budżetu i kondycji finansowej gospodarstw domowych.

Podobny, negatywny efekt dla optymizmu w branży mogą mieć zmiany w regulacjach funkcjonowania emisji obligacji, jeśli prowadziłyby do powiększania ryzyka braku pozyskania finansowania lub podniesienie jego kosztu. W ten bowiem sposób osłabiony zostałby sektor obrotu wierzytelnościami z negatywnymi konsekwencjami również dla wierzycieli pierwotnych, ich pozycji finansowej, płynności, potrzeby pozyskania dodatkowych kapitałów na bieżącą działalność.

Komentarz
Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Wizerunek branży się zmienia, świadomość konsumencka rośnie


Na rozwój branży wpływa otoczenie gospodarcze, aspekty prawne i inne czynniki, ale bardzo ważny jest wizerunek sektora zarządzania wierzytelnościami i windykacji należności, a ten – w mojej ocenie – zmienia się od lat i to na lepsze. Należy także zaakcentować, że profesjonalna windykacja kieruje się jasnymi, zrozumiałymi zasadami i jest naturalnym sposobem rozwiązywania problemu nieuregulowanych należności. Jednym z kluczowych elementów jest zapewnienie pełnej zgodności praktyk biznesowych nie tylko z przepisami prawa, ale również z zasadami etycznymi. W ramach Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Członkowie KPF stworzyli zasady dobrych praktyk windykacyjnych i powołali Komisję Etyki. Czuwa ona nad przestrzeganiem zasad w praktyce biznesowej, budując bieżące i rzetelne relacje w tym zakresie z tymi uczestnikami rynku, którzy zajmują się ochroną praw konsumentów.
Bardzo ważna jest również edukacja ekonomiczna i finansowa konsumentów oraz uświadamianie znaczenia społecznego i gospodarczego podstawowych instytucji społecznych, do których należy wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań, bez względu na wielkość ich kwoty. Doskonaląc program etyczny, obowiązujący w KPF, we wrześniu br. powołano do życia nowych organ statutowy – Rzecznika Etyki – który umożliwi jeszcze bardziej efektywną współpracę z interesariuszami, w tym z klientami - dłużnikami i podmiotami, chroniącymi ich interesy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • tylko szybki pozew o zapłatę

    sadinternetowypl / 2018-11-30 15:54:32

    skoro rośnie suma wierzytelności, to oznacza słabą skuteczność firm windykacyjnych. Wierzyciel powinien sam wysłać wezwanie do zapłaty, a później złożyć pozew o zapłatę przez sadinternetowy.pl. Korzystanie z firmy windykacyjnej, która tylko wydzwania mimo, iż dłużnik informuje że nie zapłaci nie ma sensu. W tym czasie sąd wydałby nakaz zapłaty a komornik ściągnął dług. Niestety po roku dłużnik już nic nie ma, bo inni wierzyciele ściągnęli co się dało przez komornika. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: