eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Najlepsze lokaty XII 2014 - oferty dla nie-nowych klientów

Najlepsze lokaty XII 2014 - oferty dla nie-nowych klientów

2014-12-06 12:40

Najlepsze lokaty XII 2014 - oferty dla nie-nowych klientów

Najlepsze lokaty XII 2014 © Frog 974 - Fotolia.com

Dbając o to, by nasze oszczędności były możliwie najlepiej oprocentowane, staramy się na bieżąco śledzić oferty banków, porównywać je, wybierać najkorzystniejszą ofertę i do tego banku przelać swoje środki. Niestety większość banków najatrakcyjniejsze oprocentowanie oferuje tylko dla nowych klientów. Jeśli dotychczas aktywnie podchodziliśmy do sprawy, to najprawdopodobniej nie spełniamy już kryterium "nowy klient" dla większości banków posiadających atrakcyjną ofertę. Jaką ofertę lokat mamy w tej sytuacji do dyspozycji?

Przeczytaj także: Lokaty i konta oszczędnościowe: realne zyski XI 2014

Poniższy ranking prezentuje zestawienia najwyżej oprocentowanych lokat dostępnych dla każdego klienta, bez względu na wcześniejsze kontakty z danym bankiem. W rankingu uwzględniliśmy również lokaty obejmujące tylko nowe środki, podając na jaki dzień jest ustalane saldo naszych środków w danym banku. Jeśli nie posiadamy aktualnie lokat w tym banku, to bardzo prawdopodobne, że „załapiemy się” na te warunki.

W zestawieniu podajemy tylko lokaty online, które możemy otworzyć bezpośrednio przez internet, bez konieczności fizycznego lub telefonicznego kontaktu z pracownikiem banku. Pominęliśmy natomiast te lokaty, które banki kierują tylko do swoich obecnych klientów, korzystających z rachunku osobistego i bankowości internetowej.

W raporcie zostały uwzględnione tylko lokaty w tradycyjnym ujęciu oraz lokaty progresywne. Dla lokat progresywnych podajemy średnioroczne oprocentowanie wyliczone na podstawie oprocentowania w poszczególnych miesiącach trwania lokaty. Zdecydowana większość prezentowanych lokat, to lokaty o stałej stopie procentowej. Przy lokatach ze zmiennym oprocentowaniem, jest na ten temat informacja w uwagach.

Wszystkie prezentowane w raporcie lokaty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100 000 EUR.

Jedynym kryterium decyzyjnym przy ustalaniu pozycji lokaty w rankingu jest jej oprocentowanie. Kwoty, dla jakich można założyć daną lokatę oraz inne dodatkowe warunki związane z daną lokatą zostały umieszczone w uwagach.

Raport został podzielony na części ze względu na okres trwania lokaty. Mamy do dyspozycji lokaty: krótkoterminowe (od 7 dni do 2 miesięcy), kwartalne (od 3 do 5 miesięcy), średnioterminowe (od 6 do 11 miesięcy), długoterminowe (1 rok).

Ranking lokat tworzony jest na podstawie materiałów publikowanych przez banki na stronach internetowych. Oprocentowanie prezentowane jest w ujęciu rocznym przed potrąceniem podatku Belki. Prezentowane oprocentowanie lokat oraz odnowień lokat jest ustalone na dzień 05.12.2014 r. i może ulec zmianie. Przed podjęciem decyzji warto na stronie banku sprawdzić aktualne warunki dla interesującej lokaty. Warto również w momencie zakończenia naszej lokaty skontrolować czy oprocentowanie odnowienia naszej lokaty nie zmieniło się w porównaniu z chwilą, gdy podejmowaliśmy decyzję.

Lokaty krótkoterminowe od 7 dni do 2 miesięcy

Lokaty krótkoterminowe od 7 dni do 2 miesięcy
Lp. Bank/Lokata Oproc. Okres Uwagi
1. BOŚ Bank EKOlokata Bez Kantów 3,50% 1 mc 1 000-15 000zł
tylko z kontem
max jedna lokata
odnowienie 1,6%
2. BIZ Bank Lokata BIZ PRO 3,10% 2 mce 1 000 – 2 000 000 zł
Dla otwierających lub posiadających konto
3. FM Bank SMART Lokata 3,00% 2 mce 1 000 – 2 000 000 zł
4. Idea Bank lokata NA CHWILĘ 3,00% 7 dni 1 000 – 1 000 000 zł
5. Idea Bank lokata NA CHWILĘ 3,00% 14 dni 1 000 – 1 000 000 zł
6. Idea Bank lokata NA CHWILĘ 3,00% 21 dni 1 000 – 1 000 000 zł
7. bossabank.pl EKOlokata 10-dniowa 2,40% 10 dni 1 000 – 20 000 zł
tylko z kontem
max jedna lokata
odnowienie – 1,6%
8. Meritum Bank Lokata Internetowa 2,40% 1 mc min. 1 000 zł, odnowienie 1,0%
9. FM Bank SMART Lokata 2,20% 1 mc 1 000 – 2 000 000 zł
Przygotowano na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych banków w dniu 05.12.2014r.

Pierwsze miejsce w rankingu, z oprocentowaniem 3,5% na jednomiesięcznej EKOlokacie Bez Kantów zajmuje BOŚ Bank. Warunkiem otwarcia w/w lokaty, jest otwarcie lub posiadanie Konta Bez Kantów. Jednak maksymalna kwota, jaką można ulokować na tej lokacie wynosi 15 000 zł i jeden klient może posiadać tylko jedną lokatę tego typu. Warto pamiętać, że oprocentowanie po zakończeniu okresu promocyjnego (czyli 1 miesiąc) wynosi 1,6%.

Drugie i trzecie miejsce w rankingu zajmuje FM Bank z Lokatą BIZ PRO (3,1%) w BIZ Banku oraz na SMART Lokacie (3,0%). W BIZ Banku jedynym warunkiem otwarcia lokaty jest otwarcie lub posiadanie w tym banku rachunku osobistego lub oszczędnościowego. Przy SMART Lokacie nie ma takiej konieczności. Lokaty te są dwumiesięczne i mogą być otwarte jako odnawialne - wówczas oprocentowanie po odnowieniu będzie zgodne z oprocentowaniem nowootwieranych lokat obowiązującym w dniu prolongaty.

Następne miejsce w rankingu zajmuje Idea Bank z Lokatą Na Chwilę, oprocentowaną 3,0%. Jest to lokata otwierana na 7 dni, 14 dni, 21 dni. Już od dłuższego czasu oprocentowanie tej lokaty pozostaje na niezmienionym poziomie. Wysokość oprocentowania, brak wymogu posiadania konta i odnawialność z oprocentowaniem takim jak dla nowootwieranych lokat powodują, że lokata ta należy do czołówki pod względem atrakcyjności.

Kolejne miejsce w rankingu to oferta tylko dla osób, które mają do ulokowania maksymalnie 20 000zł i interesuje je bardzo krótki okres – 10 dni. Wówczas w bossabank.pl (internetowa platforma BOŚ Banku) uzyskamy oprocentowanie 2,4%. Musimy jednak wraz lokatą otworzyć e-konto w bossabank.pl. Po upływie 10 dni nasza lokata odnowi się z oprocentowaniem 1,6%.

Takie samo oprocentowanie – 2,4%, oferuje nam Meritum Bank na lokacie jednomiesięcznej. Otwarcie tej lokaty nie narzuca na nas dodatkowych warunków. Warto jednak pamiętać, że w Meritum banku oprocentowanie odnawianych lokat wynosi 1,0%. Takie będzie też oprocentowanie naszej lokaty po upływie pierwszego miesiąca.

Lokaty kwartalne od 3 do 5 miesięcy

Lokaty kwartalne od 3 do 5 miesięcy
Lp. Bank/Lokata Oproc. Okres Uwagi
1. BOŚ Bank EKOlokata Świetnie Procentująca 3,65% 3 mce min. 1 000zł, tylko nowe środki, odnowienie 1,7% 
2. Idea Bank Lokata Power 3,60% 3 mce 1 000 - 1 000 000 zł
tylko nowe środki
oferta aktualna do 10.12.2014
odnowienie 3,2%
3. BOŚ Bank EKOlokata Natura 3,45% 4 mce 1 000 - 500 000 zł
tylko nowe środki
odnowienie 1,7%
4. Idea Bank Lokata Mikołajkowa 3,45% 3 mce 1 000 - 1 000 000zł, w ofercie 5-7.12.2014, odnowienie 3,2%
5. BGŻ Optima Lokata Deklasująca VI 3,40% 3 mce 1 000 - 500 000zł tylko nowe środki tylko z kontem dostępna max. do 09.12.2014r.
6. BIZ Bank Lokata BIZ PRO 3,30% 4 mce 1 000 - 2 000 000zł
tylko razem z kontem
7. bossabank.pl EKOlokata 4M 3,25% 4 mce 1 000 - 100 000 zł tylko nowe środki
tylko z kontem
max jedna lokata
oferta do 07.12.2014
odnowienie 1,7%
8. Alior Bank lokata 4-miesięczna 3,20% 4 mce min. 1 000zł
tylko nowe środki 
9. FM Bank SMART Lokata 3,20% 4 mce 1 000 - 2 000 000zł
Przygotowano na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych banków w dniu 05.12.2014

Również wśród lokat kwartalnych pierwsze miejsce zajmuje oferta BOŚ Banku – EKOlokata Świetnie Procentująca. Oprocentowanie tej lokaty wynosi 3,65%. Przy tej lokacie nie mamy górnego ograniczenia lokowanej kwoty. Warunkiem jest natomiast, by były to nowe dla banku kwoty– uwzględniając stan środków na dzień 04-go bieżącego lub poprzedniego miesiąca (w zależności od tego, czy otwieramy lokatę przed czy po czwartym dniu danego miesiąca). Po trzech miesiącach nastąpi odnowienie lokaty z oprocentowaniem 1,7%.

Oprocentowanie niższe tylko o 0,05%, równe 3,6% oferuje nam Idea Bank na Lokacie Power. Lokata ta jest w ofercie banku tylko do 10.12.2014r. Aby z niej skorzystać musimy ulokować nowe środki w stosunku do łącznej kwoty środków ulokowanych na dzień 21 listopada 2014 r. (w tym w Lion’s Bank). Odnowienie Lokaty Power jest oprocentowane 3,2%.

Kolejne miejsce w rankingu, to znowu lokata BOŚ Banku dla nowych środków. EKolokata Natura jest czteromiesięczną lokatą oprocentowaną 3,45%. Przy ustalaniu wysokości nowych środków ulokowanych na tej lokacie uwzględniane jest saldo posiadanych środków na dzień 04 bieżącego lub poprzedniego miesiąca (w zależności od tego, czy otwieramy lokatę przed czy po czwartym dniu danego miesiąca). Po trzech miesiącach nastąpi odnowienie lokaty z oprocentowaniem 1,7%. Maksymalna kwota lokaty, to 500 000zł.

Tylko w okresie 5-7.12.2014r. możemy skorzystać ze specjalnej oferty Idea Banku – Lokaty Mikołajkowej, oprocentowanej 3,45%. Odnowienie tej lokaty będzie oprocentowane 3,2%.

Oprocentowanie w wysokości 3,4% uzyskamy na lokacie trzymiesięcznej w BGŻ Optima. Promocja związana z Lokatą Deklasującą trwa do momentu, w którym zostanie złożona dyspozycja otwarcia ostatniej z puli 1000 szt. oferowanych przez BGŻOptima Lokat Deklasujących, nie później jednak niż do dnia 09 grudnia 2014 r. Stan na 05.12.2014 r. na godz. 11:00 to 362 dostępne Lokaty Deklasujące. Warunkiem otwarcia tej lokaty jest jednak otwarcie konta i ulokowanie nowych środków w stosunku do łącznej kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach wg stanu na koniec 1 grudnia 2014 r. Jeden klient może na lokatach deklasujących ulokować łącznie maksymalnie 500 000zł.

Na Lokacie BIZ PRO w BIZ Banku uzyskamy oprocentowanie 3,3% na cztery miesiące. Jedynym warunkiem jest otwarcie lub posiadanie konta osobistego lub oszczędnościowego w tym banku. Odnowienie tej lokaty będzie ze stopą procentową taka, jak dla nowootwieranych lokat.

Lokaty średnioterminowe od 6 do 11 miesięcy

Lokaty średnioterminowe od 6 do 11 miesięcy
Lp. Bank/Lokata Oproc. Okres Uwagi
1. Getin Online Lokata Mój Zysk 3,50% 6 mcy 100 000 - 500 000 zł
max jedna lokata,
odnowienie 2,0%
2. Getin Online Lokata Mój Zysk 3,40% 6 mcy 50 000 - 99 999 zł
max jedna lokata,
odnowienie 2,0%
3. BIZ Bank Lokata BIZ PRO 3,30% 6 mcy 1 000 - 2 000 000zł
tylko z kontem
4. SK Bank  eLokata24 3,30% 6 mcy min 3 000zł
zmienna stopa
nieodnawialna
zerwanie przed końcem – odsetki 0,7%
5. Getin Online Lokata Pół na Pół 3,25% 3 i 6 mcy 2 000 - 1 000 000zł
50% kapitału - lokata 3m. + 50% kapitału - lokata 6m.,
odnowienie: 3m. - 1,75%, 6m. - 2,0%,
zerwanie lokaty 6m. - obniżenie oprocent. na lokacie 3m. do 3,0%
6. bossabank.pl EKOlokata 7M 3,20% 7 mcy 1 000 - 100 000 zł,
tylko z kontem,
max 1 lokata,
odnowienie - 2,0%
7. BOŚ Bank EKOlokata Zielona 3,20% 6 mcy 1 000 - 250 000zł
tylko nowe środki,
odnowienie - 2,0%
8. FM Bank SMART Lokata 3,20% 6 mcy 1 000 - 2 000 000zł
9. Getin Online Lokata Jak Marzenie 3,20% 6 mcy 1 000 - 1 000 000zł
odnowienie - 2,0%
Przygotowano na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych banków w dniu 05.12.2014

Wśród lokat średnioterminowych od 6 do 11 miesięcy przeważają lokaty 6-cio miesięczne. Dla takich okresów najwyższe oprocentowanie uzyskamy na Lokacie Mój Zysk w Getin Online: 3,5% jeśli kwota lokaty wynosi 100 000 – 500 000zł, 3,4% dla kwot 50 000 – 99 999zł. Jedynym ograniczeniem jest dla nas warunek, że jeden klient może założyć tylko jedną lokatę Mój Zysk. Odnowienie tej lokaty będzie oprocentowane 2,0%.

Oprocentowanie 3,3% oferują nam:
- BIZ Bank na lokacie ze stałą stopą procentową (jedyny warunek, to otwarcie lub posiadanie konta osobistego lub oszczędnościowego), jest to lokata automatycznie odnawiana,
- Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa na lokacie ze zmienną stopą procentową, jest to lokata nieodnawialna, brak wymogu otwarcia konta.

Kolejną propozycja Getin Online jest Lokata Pół na Pół, w której inwestowane środki są dzielone po 50% pomiędzy lokatę trzymiesięczną i sześciomiesięczną. Obydwie są oprocentowane 3,25%. Po upływie pierwszych 3 miesięcy mamy do dyspozycji pierwszą połowę środków (jeśli zdecydujemy się pozostawić środki na tej lokacie, to po promocyjnym okresie będą oprocentowane 1,75%). Odnowienie półrocznej części naszej lokaty nastąpi z oprocentowaniem 2,0%. Jeśli będziemy zmuszeni zerwać przed terminem część sześciomiesięczną Zerwanie lokaty 6-miesięcznej w trakcie trwania lokaty 3-miesięcznej skutkuje obniżeniem wysokości oprocentowania na lokacie 3-miesięcznej do poziomu 3,00% od początku okresu umownego Lokaty.

Lokaty długoterminowe 1 rok

Lokaty długoterminowe 1 rok
Lp. Bank/Lokata Oproc. Okres Uwagi
1. Idea Bank Lokata HIGH FIVE 4,00% 12 mcy 1 000 - 1 000 000zł, zmienna st.pr., od 06.01.2015. opr. Ustalane wg rankingu lokat Money.pl, odnowienie 2,8%
2. FM Bank SMART Lokata WIBOR Plus 3,52% 12 mcy 1 000 - 2 000 000zł
zmienna stopa= WIBOR 6M + 0,8%
3. Getin Online Lokata Wznosząca 3,30% 12 mcy 1 000 - 1 000 000zł
progresywne od 2,3% do 4,9%, przy zerwaniu wypłata odsetek za pełne mce,
odnowienie - 1,75%
4. Meritum Bank Lokata Internetowa 3,10% 12 mcy min. 1 000zł, odnowienie 1,0%
5. Idea Bank Lokata Stabilna 3,00% 12 mcy 1 000 - 1 000 000zł
odnowienie 2,8%
6. Plus Bank Lokata Internetowa 2,70% 12 mcy min. 1 000zł
7. BIZ Bank Lokata BIZ PRO 2,60% 12 mcy 1 000 - 2 000 000zł
tylko z kontem
8. FM Bank SMART Lokata 2,50% 12 mcy 1 000 - 2 000 000zł
9. BGŻ Optima Lokata Standardowa 12M 2,40% 12 mcy min. 1 000zł,
tylko z kontem
10. BOŚ Bank EKOprogres 12 2,40% 12 mcy min. 1 000zł
progresywne od 1,7% do 3,1%,
przy zerwaniu wypłacane odsetki za pełne mce
11. Inteligo igo Lokata 2,25% 12 mcy min. 1 000zł
miesięczna kapitalizacja odsetek
12. Alior Bank Lokata Roczna 2,20% 12 mcy min. 1 000zł
13. BOŚ Bank EKOlokata 2,20% 12 mcy min. 1 000zł
Przygotowano na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych banków w dniu 05.12.2014

Wśród lokat rocznych najciekawsza wydaje się zajmująca obecnie pierwszą pozycję – Lokata HIGH FIVE w Idea Banku. Jest to propozycja ze zmienną stopą procentową. Do 05.01.2015 r. oprocentowanie tej lokaty będzie wynosić 4,0%. Po tym terminie co miesiąc stopa procentowa tej lokaty będzie aktualizowana poprzez wyliczenie średniego oprocentowania pięciu najlepiej oprocentowanych lokat rocznych według Rankingu „Najlepsze lokaty na 12 miesięcy dla kwoty 1000 zł i bez dodatkowych warunków” tworzonego przez portal Money.pl prezentowanego na stronie internetowej www.money.pl. Po roku nastąpi odnowienie tej lokaty z oprocentowaniem 2,8%.

Na drugim miejscu w rankingu również jest lokata o zmiennej stopie procentowej uzależnionej od stawki WIBOR 6M z aktualnym oprocentowaniem równym 3,52%. Jest to SMART Lokata WIBOR Plus FM Banku.

Wśród pozostałych lokat rocznych wyróżniają się lokaty ze stałą stopą procentową: progresywna Lokata Wznosząca w Getin Online, której średnie oprocentowanie wynosi 3,30%, Lokata Internetowa Meritum Banku oprocentowana 3,10%, Lokata Stabilna w Idea Banku oprocentowana 3,0%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: