eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Renta rodzinna a praca na wakacje. Ile można dorobić?

Renta rodzinna a praca na wakacje. Ile można dorobić?

2020-07-16 13:21

Renta rodzinna a praca na wakacje. Ile można dorobić?

Renta rodzinna nie przeszkadza w pracy © fot. mat. prasowe

Renta rodzinna nie wyklucza możliwości dorobienia - przypomina ZUS. Pobierający ją uczniowie i studenci muszą jednak zdawać sobie sprawą, że w niektórych przypadkach podjęcie wakacyjnej pracy może zmniejszyć ich świadczenie albo też wstrzymać jego wypłatę. Ile można dorobić?

Przeczytaj także: Kiedy renta rodzinna wróci do ZUS?

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez ZUS, pracujący w oparciu o umowę o pracę studenci i uczniowie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku osób, które nie ukończyły 26. roku życia.

Pracodawca obowiązkowo opłaca za takich pracowników składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz składkę zdrowotną. Umowa o pracę gwarantuje niewątpliwe korzyści - od m.in. prawa do świadczeń na wypadek choroby czy macierzyństwa, po przywileje wynikające wprost z Kodeksu Pracy, jak np. prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy urlopu wypoczynkowego.

W przypadku umowy o pracę trzeba jednak pamiętać o pilnowaniu limitów zarobków. Jeśli pracujący przekroczy ustawowo określony pułap wynagrodzenia, jego renta rodzinna zostanie zmniejszona lub zawieszona.
Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje każdemu dziecku do ukończenia 16 roku życia. Potem prawo do tego świadczenia uwarunkowane jest dalszym pobieraniem nauki i to tylko do ukończenia 25 roku życia. Należy przy tym pamiętać, że zarówno o kontynuowaniu nauki, jak i o jej przerwaniu należy w odpowiednim terminie powiadomić ZUS W przeciwnym razie ryzykuje się utratę wypłaty.

Umowa zlecenie - kiedy obowiązek składek


Inaczej jest z umową zleceniem. To najpopularniejsza forma podejmowania pracy przez uczącą się młodzież. Głównie zyskuje na tym zleceniodawca, bo nie płaci składek za ucznia czy studenta. Korzyści ma też sam młody człowiek, bo ma okazję zapracować na swoje codzienne wydatki czy wakacje.

- Faktem jest, że umowa zlecenie zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia, nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychody osiągane przez nich z tytułu wykonywanej umowy nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jednak w sytuacji kiedy uczeń lub student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym, a przychód osiągany z tej umowy będzie miał znaczenie na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia.

fot. mat. prasowe

Renta rodzinna nie przeszkadza w pracy

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS bez przeszkód mogą podjąć pracę na wakacje


Zawieszenie, czy zmniejszenie renty rodzinnej


ZUS zawiesi prawo do renty, jeśli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli natomiast przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, rentę rodzinną ZUS zmniejszy o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Od 1 czerwca 2020 r. kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3732,10 zł (brutto). Natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130 proc. tego wynagrodzenia wynosi 6931,00 zł (brutto).

Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10 zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10 zł do 6931,00 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi 527,35 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931,00 zł miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: