eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › KNF też walczy z koronawirusem. Czym jest PIN?

KNF też walczy z koronawirusem. Czym jest PIN?

2020-03-27 12:06

KNF też walczy z koronawirusem. Czym jest PIN?

Bank © BillionPhotos.com - Fotolia.com

„Pakiet Impulsów na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju”, czyli PIN to ogłoszony przez KNF zbiór regulacji mający stanowić swoistego rodzaju tarczę chroniącą sektor bankowy przed, niestety nieuchronnymi, negatywnymi skutkami koronawirusa SARS CoV-2. I wprawdzie w głównej mierze są to rozwiązania stworzone z myślą o tym, aby wzmocnić sektor bankowy, zapewniając jednocześnie finansowanie rodzimej gospodarki, to jednak ich skutki i znaczenie mają być znacznie szersze - czytamy w komunikacie opublikowanym przez KPMG.

Przeczytaj także: Sektor finansowy: bez wkładu we wzrost gospodarczy sukcesu nie będzie

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa SARS CoV-2 nie pozostaje bez wpływu na żadną właściwie dziedzinę życia i gospodarki. W bardzo trudnym położeniu znaleźli się dziś przedsiębiorcy, a także finansujące ich działalność banki. Z tego też względu Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła przedsięwziąć dodatkowe kroki w celu ochrony rodzimego sektora bankowego. Tak właśnie powstał Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN).

Lista inicjatyw, których przedsięwzięcie zaproponował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ma charakter otwarty, odnosi się do wielu obszarów działalności bankowej, a jego poszczególne elementy mogą być wdrażane w zależności od pojawiania się konkretnych potrzeb.

Głównym zadaniem działań przewidzianych w zapisach PIN jest utrzymanie równowagi pomiędzy zapewnieniem stabilności systemu finansowego (w szczególności banków) a utrzymaniem i wsparciem aktywności gospodarczej – w szczególności utrzymaniem dostępności kredytów dla przedsiębiorstw. Przygotowany przez UKNF pakiet inicjatyw ma charakter otwarty, dotyczy różnych obszarów działalności banków, a jego poszczególne elementy mogą być wdrażane w zależności od dalszego rozwoju sytuacji.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Bank

KNF chce wzmocnić odporność sektora bankowego na zaburzenia związane z pandemią.


Pakiet Impulsów Nadzorczych w świetle MSSF 9


W obszarze rezerw kredytowych UKNF zakłada, że banki będą mogły udzielać klientom z sektora mikro, małych i średnich firm udogodnień w formie wydłużenia zapadalności lub innych zmian do obecnych umów finansowania. Działania te mają na celu zapewnienie finansowania tym podmiotom, których zdolność do generowania przychodów uległa tymczasowemu ograniczeniu na skutek panującego zagrożenia epidemiologicznego.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez KPMG, banki powinny przeanalizować wpływ skutków pandemii na sposób klasyfikacji kredytów do właściwych faz oraz oszacowań odpisów w świetle pakietu PIN oraz MSSF 9. Należy w tym miejscu pamiętać, że analiza powinna uwzględniać zarówno bezpośrednie implikacje wynikające z zasad określonych w standardach, jak i wpływ pośredni wynikający ze stosowanych przez banki automatycznych mechanizmów oceny klientów. Zasady oraz modele wykorzystywane w ramach normalnej działalności banków mogą funkcjonować nieprawidłowo w sytuacjach stresowych. To może w rezultacie prowadzić do blokady akcji kredytowej, utrudnienia procesu przyznawania udogodnień oraz nieodpowiedniego ujęcia skutków pandemii w sprawozdaniu finansowym. W kontekście tych nadzwyczajnych warunków banki muszą również ocenić istotność wprowadzenia ewentualnych zmian w umowach z klientami pod kątem wystąpienia przesłanek wyłączenia z bilansu banku zgodnie z MSSF 9 – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, partner w dziale doradztwa dla instytucji finansowych w KPMG w Polsce.
Jednocześnie w swoim komunikacie UKNF zwraca uwagę, że w przypadku kredytobiorców o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej, regularnie obsługujących swoje zadłużenie, zmiana harmonogramu spłat nie powinna sama w sobie wpływać na przeklasyfikowanie ekspozycji do fazy II lub III.
Banki powinny dokonać analizy rzeczywistego profilu ryzyka swoich portfeli kredytowych wobec przedsiębiorstw w okresie pandemii w kontekście propozycji KNF. Celem powinno być dostosowanie procesu analizy klientów banku starających się o udogodnienia pod kątem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tak, aby w sposób zgodny z oczekiwaniami nadzorcy, jak również zgodnie z MSSF 9, uwzględnić zakres i skalę skutków pandemii m.in. w procesie identyfikacji, czy nastąpiło istotne pogorszenie jakości kredytowej skutkujące klasyfikacją ekspozycji do fazy II, czy też ekspozycja, pomimo przyznanego udogodnienia, może zostać w fazie I. Banki powinny niezwłocznie przystąpić do gromadzenia informacji o aktualnej sytuacji finansowej klientów oraz przeprowadzić ilościową analizę wpływu na poziom odpisów – mówi Andrzej Gałkowski, partner, szef sektora bankowego w dziale doradztwa dla instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

Planowane działania KNF koncentrują się wprawdzie na bankach, ale stanowią również potencjalnie pozytywny sygnał dla przedsiębiorców z sektorów niefinansowych, sugerujący, że podejmowane będą działania przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii, głównie utracie płynności.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: