eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Pracownicze Plany Kapitałowe. Same plusy?

Pracownicze Plany Kapitałowe. Same plusy?

2018-09-07 00:12

Pracownicze Plany Kapitałowe. Same plusy?

Pracownicze Plany Kapitałowe szansą dla Polaków? © sakkmesterke - Fotolia.com

Czy przyjęty przez rząd projekt ustawy o PPK zasługuje na aprobatę? Jak najbardziej. Tak przynajmniej uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich. Jej eksperci podnoszą, że Pracownicze Plany Kapitałowe mogą stać się kołem zamachowym dla mechanizmów rynku kapitałowego, a także realnym wsparciem dla gospodarki. Mają również zaowocować budową realnych oszczędności Polaków oraz wzrostem poziomu zarówno ich bezpieczeństwa ekonomicznego, jak i wysokości przyszłych emerytur.

Przeczytaj także: Kto zarobi na PPK?

Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla również, że efektem Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie większe uniezależnienie naszej gospodarki i giełdy od kapitału zagranicznego. Oszczędności gromadzone w ramach PKK mają również przyspieszyć rozwój rodzimego rynku kapitałowego. Kolejna, istotna kwestia to realny wpływ na wzrost bazy finansowania polskich przedsiębiorstw, w efekcie czego powinny pojawić się nowe możliwości finansowania projektów biznesowych.

FPP zauważa również, że ustalone sposoby skorzystania ze zgromadzonych w ramach PKK środków będą w stanie zapewnić Polakom efektywne i długoterminowe bezpieczeństwo finansowe. Możliwość wykorzystania oszczędności – jako zasobu w przypadku ciężkiego zachorowania lub wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania, a także możliwość wycofania aktywów wskazują na prywatny charakter gromadzonych środków. Co więcej korzystne zasady opodatkowania środków z chwilą ich wypłaty na cele emerytalne będą sprzyjały długoterminowemu celowi oszczędzania.

fot. sakkmesterke - Fotolia.com

Pracownicze Plany Kapitałowe szansą dla Polaków?

O sukcesie PPK zadecydują pierwsze lata funkcjonowania systemu i zbudowania zaufania, a z czasem przyzwyczajenia pracowników do tej formy oszczędzania.


„Z badań prowadzanych zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty komercyjne wynika, że ponad połowa Polaków nie posiada żadnych oszczędności i nie robi nic, aby ten stan zmienić. Wśród głównych przyczyn nieoszczędzania wymieniane są zarówno niewystarczające zarobki, jak również niski potencjalny zwrot z oszczędzania. Jednocześnie należy zauważyć, że na depozytach, głównie lokatach, znajduje się obecnie ok 800 mld zł. Jednak środki te tylko w niewielkim stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki i budowania (przez wyższą od inflacji stopę zwrotu) oszczędności klientów instytucji finansowych. Dodatkowo do długoterminowego oszczędzania nie zachęcają działania ustawodawcy oraz brak zaufania Polaków do instytucji państwa oraz instytucji finansowych” – mówi Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Pracownicze Plany Kapitałowe jako dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania zaplanowane są w oparciu o zasady ekonomii behawioralnej. Przykładami oddziaływania zachęcającymi do pozostania w systemie mają być m.in.:
  • organizacja systemu przez pracodawcę – tak by oszczędzający zwolniony był z konieczności dokonywania działań związanych z zawarciem umowy,
  • obowiązkowy zapis, który pozwala na zapisanie do systemu wszystkich pracowników,
  • relatywnie niskie opłaty za zarządzanie, które nie będą zniechęcały oszczędzających wysokimi prowizjami agentów i instytucji finansowych,
  • wprowadzanie dopłat ze strony państwa: powitalnej po 3 miesiącach oraz rocznej po 12 miesiącach uczestnictwa w PPK, dla osób które systematycznie oszczędzają,
  • automatyczny ponowny zapis (co 4 lata), dla osób które wystąpiły z PPK,
  • możliwość dodatkowych wpłat pracownika, aby świadomie budować własne oszczędności i obserwować zmiany wartości portfela,
  • możliwość włączenia do polityki personalnej przedsiębiorstw dodatkowych wpłat do PPK tak by oferowane miejsca pracy były bardziej atrakcyjne dla pracowników.

„Niewątpliwie o sukcesie PPK zadecydują pierwsze lata funkcjonowania systemu i zbudowania zaufania, a z czasem przyzwyczajenia pracowników do tej formy oszczędzania. Jednak kluczową rolę w ukonstytuowaniu sytemu będą musieli spełnić pracodawcy, którzy wybierając instytucję finansową gromadzącą środki w ramach PPK zadecydują o losie oszczędności swoich pracowników. Nie bez znaczenia pozostaje także rola i udział związków zawodowych, które w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach będą pełnimy kluczową rolę na etapie tworzenia, ale i funkcjonowania PPK. To od zdania wyrażonego przez związkowców często będzie zależała partycypacja w PPK w danej firmie. Dlatego też tak istotnym jest przeprowadzenie przez władze publiczne działań komunikacyjnych w sposób przystępny i zrozumiały dla różnych grup społecznych. Należy mieć na uwadze różnorodność publiczności, do których adresowane będą działania informacyjne o ofercie Pracowniczych Planów Kapitałowych, tak by wynikające z zasad ekonomii behawioralnej narzędzia skutecznie wpłynęły na postawy uczestników PPK” – wskazuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • gafka1 / 2019-06-06 11:43:07

    Myślę że ppk w większości składa się z plusów, bo cały system jest tak wymyślony, że najwięcej korzyści to będzie miał zwykły kowalski, bo odkładanie kasy nie będzie tylko na nim ciążyło. Swoje grosze państwo i pracodawca - to jest super pomysł odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: