eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Giełda wierzytelności na pomoc wierzycielom

Giełda wierzytelności na pomoc wierzycielom

2017-09-01 10:29

Giełda wierzytelności na pomoc wierzycielom

Giełda wierzytelności funkcjonuje już od ponad 20 lat © alfexe - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Giełda wierzytelności to już przeszło 20 lat historii na polskim rynku. Intensywny postęp technologiczny, a zwłaszcza rozwój narzędzi internetowych sprawił, że w ostatnich czasach mocno zyskała ona na znaczeniu. Z opublikowanej przez KPF czwartej już edycji raportu "Giełdy wierzytelności w Polsce" wynika, że w II kwartale br. wystawiony na sprzedaż portfel wierzytelności obejmował rzeszę 144 784 dłużników, zadłużonych łącznie na 3,4 mld zł. Średni dług przypadający na osobę sięga więc 23,49 tys. zł.

Przeczytaj także: Dłużnicy nie płacą? Tu potrzebny jest refleks

Zatory płatnicze - problem nawet przy dobrej koniunkturze


Rozwój gospodarczy i towarzyszący mu wzrost obrotów handlowych w znacznej mierze finansowane są kredytem. Generują one również rosnące salda rozliczeń pomiędzy kontrahentami. Praktyka dowodzi, że część tych rozliczeń jest opóźniona czy też wręcz owocuje brakiem zapłaty. Nierzetelni kontrahenci to jedna z największych bolączek współczesnej przedsiębiorczości. Nie dość bowiem, że potrafią w skuteczny sposób zachwiać płynnością finansową firmy, to jeszcze obniżają jej pozycję finansową i angażują spore zasoby pieniężne. Ze wspólnego raportu KPF i KRD BIG SA wynika, że w lipcu br. polscy przedsiębiorcy szacowali koszty odzyskiwania zaległych należności na niemal 6% łącznych uzyskania przychodów ze sprzedaży. Można sobie zatem wyobrazić, jak ogromne są wydatki z tego tytułu w skali całego kraju.

Wygórowany poziom kosztów to jednak nie wszystko. Problematyczny dla firm okazuje się również poziom moralności finansowej w naszym kraju. Indeks Należności Przedsiębiorstw co prawda w lipcu 2017 roku osiągnął wartość 90,7 punktów – co oznacza względnie dobre wskazanie w dotychczasowej historii badania – to jednocześnie aż 25,8% polskich firm deklarowało w tym czasie występowanie bariery inwestycyjnej, zaś trudności w regulowaniu własnych zobowiązań na skutek opóźnień w spływie należności zgłaszało 24,8% z nich. Inny wskaźnik – Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych – wskazuje, że Polacy są skłonni usprawiedliwiać co piątą sytuację, w której naruszane są zarówno standardy prawne i etyczne. Dolną zaś część hierarchii etycznych standardów konsumentów wyznacza względnie duże przyzwolenie na zachowania, naruszające zasadę nakazującą wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych.

fot. mat. prasowe

Liczba dłużników, których dług wystawiono na giełdzie wierzytelności

Na koniec II kwartału 2017 roku liczba dłużników wyniosła już prawie 145 tys.


Giełda wierzytelności uzupełnia zakres narzędzi zwiększających płynność przedsiębiorstw


Nieregularny portfel należności, czy to korporacyjnych czy masowych, konsumenckich jest dla wierzyciela istotnym problemem. Może on bowiem prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, zarówno ekonomicznych w odniesieniu do pojedynczej firmy, czy gospodarczych i społecznych w przypadku masowej skali tego zjawiska. To z tego powodu tak ważnym jest, by nie tylko doceniano znaczenie usług i skutecznych narzędzi do zarządzania wierzytelnościami, w tym windykacji polubownej czy egzekucji komorniczej. Trzeba bowiem paletę tych narzędzi poszerzać, a ich skuteczność powiększać, przy dbałości oczywiście o prawa dłużnika.
- Takim narzędziem do zarządzania wierzytelnościami, którego znaczenie zaczyna być już dostrzegane przez uczestników rynku, jest giełda wierzytelności. To z tego powodu zdecydowaliśmy się na systematyczne opracowywanie raportu. Wspieranie rozwoju tego sektora przyczynia się bowiem do wzmacniania koniunktury gospodarczej w Polsce. Wartym podkreślenia jest to, iż analiza danych pozwala na szacunkowe określenie skali wierzytelności, które przeciętnie w ciągu roku są przywracane polskiej gospodarce dzięki funkcjonowaniu giełd wierzytelności na nawet 20% długów, wystawianych na sprzedaż – mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Giełda wierzytelności w polskim obrocie gospodarczym funkcjonuje już od ponad 20 lat. Dopiero jednak rozwój internetowych narzędzi spowodował, że jej znaczenie i skuteczność znacząco wzrosły. Dotyczy to zarówno obu stron korzystających z giełd. A są nimi wystawcy długu, którzy publikują informacje, jak i odbiorcy tych informacji.

fot. mat. prasowe

Wartość długu wystawionego na giełdach wierzytelności

Na koniec II kwartału 2017 roku dług sięgał 3,4 mld złotych.


- Wzrosła w ostatnich latach liczba giełd, jakie funkcjonują w obrocie i co niezmiernie ważne, rośnie ich znaczenie jako źródło informacji służącej ocenie wiarygodności kontrahentów zarówno w obrocie handlowym, jak i na rynku usług finansowych – ocenił Sławomir Szopa, Prezes Zarządu Big Consulting, partner raportu.

Raport ujawnia, że na koniec III kwartału 2016 roku było ponad 110 tys. dłużników, których dług wyniósł 2 748 mln PLN. Na koniec II kwartału 2017 roku liczba dłużników wyniosła już do prawie 145 tys., a ich dług wyniósł ponad 3,4 mld PLN. W odniesieniu do stanu na koniec I kwartału 2017 roku jest to wzrost liczby dłużników o 1,2%, a do stanu na koniec III kwartału 2016 roku o 31,3%.

Najliczniejszą grupę stanowią dłużnicy posiadający dług o wartości od 1 do 5 tys. PLN – jest ich ponad 54 tysiące, a łączna wartość zadłużenia w tym przedziale to ponad 144 mln PLN. Ponad dwukrotnie mniejszą grupę stanowią dłużnicy posiadający dług o najniższej wartości, to jest do 1 tys. PLN. Warto zauważyć, iż w przedziale kwot wartości długów do 20 tys. PLN znajduje się prawie 85% dłużników, których wierzytelności zostały wystawione na sprzedaż.

Początkowa faza rozwoju tego sektora opierała się na modelu giełd, tworzonych najczęściej przez wierzycieli wtórnych. Aktualny poziom rozwoju sektora, rosnący popyt na usługi świadczone w Internecie, skala wielkości danych o długach na giełdach, prowadzonych nie tylko przez wierzycieli wtórnych, dodatkowo jeszcze zwiększa jego znacznie dla rozwoju polskiej gospodarki. Od kilku już lat budowane są również standardy funkcjonowania giełd, traktowanych jako platformy transakcyjne, umożliwiające dostęp do nich i wystawianie długów na sprzedaż różnym wierzycielom.
- Podstawowym zadaniem sprawnie działającej internetowej giełdy wierzytelności jest umożliwienie użytkownikom w prosty sposób samodzielne zarządzania wierzytelnościami. Taka giełda powinna dawać wierzycielom możliwość samodzielnego wystawienia na sprzedaż zarówno pojedynczej wierzytelności, jak i handel dużymi ich portfelami – ocenił Jerzy Rajewski, CEO serwisu.długi.info.pl.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: