eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Kontrakty forward. Eksporterzy i importerzy słabo je znają

Kontrakty forward. Eksporterzy i importerzy słabo je znają

2015-09-24 11:47

Kontrakty forward. Eksporterzy i importerzy słabo je znają

Mniejsi eksporterzy i importerzy słabo znają forwardy © pichetw - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Wiedza na temat kontraktów forward systematycznie rośnie, jednak ciągle pozostawia wiele do życzenia. Z badania, które 4P research mix zrealizował dla instytucji płatniczej AKCENTA, wynika, że 37 procent eksporterów i co czwarty importer nie ma pojęcia, czym jest forward. Wiedzę w tym zakresie warto byłoby uzupełnić, chociażby dlatego, że jest to jedno z najmniej skomplikowanych narzędzi eliminujących ryzyko walutowe w handlu transgranicznym.

Przeczytaj także: 4 największe mity o transakcjach forward

Forwardy dobrze znane są 31 proc. eksporterów, a co czwarty z nich deklaruje, że „mniej więcej” wie, o co chodzi. Importerzy charakteryzują się większą świadomością - w ich przypadku odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 35 i 31 proc. Wiedzę o tym, że forward służy zabezpieczeniu określonego kursu walutowego w określonym dniu w przyszłości posiada nieco ponad 2/3 eksporterów oraz 77 proc. importerów. Z kolei z tego, że forward daje pewność co do wysokości marży na kontrakcie zdaje sobie sprawę 46 proc. eksporterów oraz 56 proc. importerów. Statystyki nie są więc najgorsze, ale wiedza na temat forwardów powinna być w dalszym ciągu propagowana.
- Cieszy to, że stosunkowo duża grupa przedsiębiorców zna i rozumie podstawową charakterystykę forwardów, czyli że służą one zabezpieczeniu kursu waluty i dzięki temu gwarantują przewidywalność marż – podkreśla Radosław Jarema, z instytucji płatniczej AKCENTA, oferującej obsługę transakcji walutowych dla eksporterów i importerów, w tym forwardy.

Jednocześnie jednak aż 37 proc. eksporterów i 24 proc. importerów nigdy nie spotkało się z terminem forward.
- Wiedza o forwardach wśród małych i średnich przedsiębiorstw jest nadal niska. Rośnie, bo widzimy to w codziennej pracy z firmami, które decydują się na korzystanie z forwardów u nas, ale niestety przedstawiając tę część naszej oferty często spotykamy się z niewiedzą. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że banki bardzo rzadko oferują tę usługę MŚP, więc też jej specjalnie nie promują, to niski poziom wiedzy aż tak bardzo nie dziwi – mówi Radosław Jarema.

Odsetek odpowiedzi „nie wiem” na pytania o prawdziwe lub fałszywe stwierdzenia dotyczące forwardów wynosił średnio ok. 33 proc. Badanie pokazało jednocześnie, że funkcjonuje bardzo wiele mitów dotyczących forwardów, nawet wśród przedsiębiorców, którzy według własnej deklaracji forwardy znają. 40 proc. zapytanych firm uważa, że od forwardów można odstąpić a 37 proc. uważa, że forward służy generowaniu dodatkowych zysków.
- Od umowy forwardu nie można odstąpić. Transakcja zakupu lub sprzedaży po danym kursie następuje bez względu na kurs rynkowy. M.in. dlatego celem forwardów nie jest zarabianie, ale zapewnienie firmie przewidywalności marż – mówi Radosław Jarema. Jednocześnie 43 proc. spytanych nie wie, że forwardy są bezpłatne, a 36 proc. że oferowane są nie tylko przez banki. - Tam, gdzie oferta banków nie sięga, są instytucje płatnicze, które zapewniają forwardy także małym i średnim firmom – podkreśla Radosław Jarema.

fot. mat. prasowe

Znajomość terminu

O forwardach nigdy nie słyszało 37 procent eksporterów.


Ekspert AKCENTY jest jednak przekonany, że forwardy mają potencjał. 35,5 proc. eksportujących lub importujących MŚP po wysłuchaniu definicji forwardu uznaje je za atrakcyjne rozwiązanie. 46 proc. eksporterów i importerów nie umie ocenić atrakcyjności forwardu.
- Uważam, że jeśli tej grupie bliżej wytłumaczy się na czym polegają forwardy i jakie dają korzyści, to znajdzie się w niej wiele firm, które zechcą spróbować takiego rozwiązania – mówi Jarema. AKCENTA widzi spory potencjał forwardów na polskim rynku i spodziewa się, że pod koniec obecnego roku będą stanowiły nawet 20 proc. obrotów jej polskich klientów z sektora MŚP.

fot. mat. prasowe

Atrakcyjność rozwiązania typu forward

Większość respondentów nie jest w stanie ocenić atrakcyjności forwardów.


Informacje o badaniu
Badanie „Ryzyko walutowe w polskich MŚP” przeprowadziła firma 4P research mix na zlecenie instytucji płatniczej AKCENTA w dniach 04-10.08.2015 r. Dane zebrano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 200 przedsiębiorstw z sektora MŚP, zajmujących się importem (N=100) lub eksportem (N=100).

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: