eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Czym jest forfaiting?

Czym jest forfaiting?

2014-11-07 00:10

Czym jest forfaiting?

Koszty forfaitingu są niestety wysokie © apops - Fotolia.com

Obecnie nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej staje się problem zarządzania ryzykiem walutowym. Na wstępie należy określić czym tak naprawdę jest ryzyko zmiany kursu walutowego? IPO.pl wyjaśnia, iż potocznie określa się go jako niebezpieczeństwo związane z wyceną denominowanych w walutach obcych pozycji pasywów i aktywów czyli wszelkich zobowiązań, należności, środków pieniężnych czy papierów wartościowych. Każde przedsiębiorstwo, które zawiera transakcje w walutach obcych narażone jest na tego rodzaju ryzyko.

Przeczytaj także: Faktoring a forfaiting - wady i zalety

Forfaiting (od fr. a forfait) oznacza skup wierzytelności ryczałtem, całego pakietu zobowiązań reprezentujących określone przedsięwzięcie finansowe - polega na zakupie przez instytucję finansową lub bank (forfaitera) pojedynczych, średnio - lub długoterminowych wierzytelności handlowych (skupowania wierzytelności) przed terminem ich płatności z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do eksportera. Takie wierzytelności powinny być odpowiednio zabezpieczone, np. wekslem.

Nabywanie wierzytelności jest ostateczne. To oznacza, że forfaiter przejmuje na siebie całe ryzyko odzyskania pieniędzy od dłużnika. Forfaiting dotyczy dużych transakcji, dużych kwot i dość długich terminów. Z reguły jest wykorzystywany w obrocie międzynarodowym.

Umowa forfaitingu może być zawarta w dowolnej formie, nawet dorozumianej, jednak najczęściej ze względu na pewność obrotu, strony zawierają ją w formie pisemnej. W związku z brakiem odrębnych regulacji, strony umowy forfaitingu ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a więc znajdą tu zastosowanie przepisy regulujące odpowiedzialność kontraktową oraz deliktową.

Przedmiotem forfaitingu mogą być wierzytelności wekslowe, leasingowe, pieniężne wynikające z umów dostaw lub sprzedaży towarów lub usług, wierzytelności podlegające akredytywie dokumentowej:
  • wierzytelności handlowe z tytułu sprzedaży wyrobów bądź świadczenia usług – zakupywane sa przed terminem płatności z pobraniem odsetek stanowiących wynagrodzenie kupującego i przejściem ryzyka wypłacalności dłużnika
  • wierzytelności z weksli własnych i trasowanych – zakup przed terminem płatności z pobraniem odsetek dyskontowych bez prawa regresu do podmiotu przenoszącego prawa z weksla
  • wierzytelności z akredytyw finansujących transakcje eksportowe
  • wierzytelności z leasingu finansowego – zakup rat leasingowych przed terminem ich płatności z potrąceniem opłaty i przyjęciem ryzyka wypłacalności leasingobiorcy.

W Polsce forfaiting znalazł głównie zastosowanie w obrotach zagranicznych, choć niektóre instytucje oferują również forfaiting krajowy.

fot. apops - Fotolia.com

Koszty forfaitingu są niestety wysokie

Składają się na nie dyskonto wierzytelności, prowizja za zaangażowanie i opłata manipulacyjna.


Koszty forfaitingu są niestety wysokie. Składają się na nie trzy zmienne. Pierwszą jest dyskonto wierzytelności. Jest to ustalona stopa procentowa liczona dla całego okresu kredytowania wynikającego z weksla. Dyskonto jest zyskiem forfaitera. Druga to prowizja za zaangażowanie. Jest to premia dla forfaitera, który wykonuje wiele czynności sprawdzających, oceniających rynek, zanim dojdzie do podpisania umowy. Trzecia to opłata manipulacyjna, która pobierana jest z tytułu złożonego przez eksportera zlecenia na nabycie wierzytelności. Jest to pewna nadwyżka nad aktualną stopą dyskonta w stosunku rocznym.

Istnieją różne rodzaje forfaitingu:


Jeżeli forfaiter przejmie na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika (w tym również ryzyko nieterminowego regulowania należności), to jest to forfaiting właściwy. Forfaiting niewłaściwy oznacza, że forfaiter tego ryzyka na siebie nie bierze.

W przypadku, gdy forfaiter kupuje wierzytelność bezpośrednio od sprzedawcy towarów i usług, mówi się o forfaitingu bezpośrednim. Do umowy forfaitingu pośredniego dochodzi wówczas, gdy forfaiter nabywa wierzytelność za pośrednictwem innej instytucji, czyli gdy zagraniczna firma forfaitingowa korzysta w kraju eksportera z pośrednictwa działającego na jej rachunek lokalnego forfaitera.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: