eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Hedging a ryzyko kursowe

Hedging a ryzyko kursowe

2012-02-08 00:16

Rosnące obroty zagraniczne polskich przedsiębiorstw, wysoka zmienność kursów walut, relatywnie odległa perspektywa przystąpienia Polski do strefy euro - to czynniki, które zdaniem ekspertów DM TMS Brokers przyczyniają się do wzrostu zainteresowania polskich przedsiębiorstw hedgdingiem. W jaki sposób zarządzać ryzykiem kursowym i jak dobrać optymalną dla swojej firmy strategię?

Przeczytaj także: Ryzyko kursowe: jaki hedging wybrać?

Wahania kursów walut mają coraz większy wpływ na rentowność działania krajowych przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że rosnąca liczba firm posiada należności lub zobowiązania w walutach obcych. Wg najnowszych statystyk GUS dotyczących handlu zagranicznego, w okresie styczeń-listopad 2011, obroty liczone w euro zwiększyły się po stronie eksportu o 13,3% do 125,3 mld EUR, a po stronie importu – o 12,8% do 138,2 mld EUR, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie, na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie wzrosła zmienność na rynkach finansowych, co znajduje swoje odzwierciedlenie również w dynamice zmian kursów walut. Po kryzysie finansowym 2008 roku największa obserwowana zmienność w ujęciu miesięcznym (mierzona jako różnica pomiędzy maksimum i minimum) dla pary walutowej EUR/PLN wzrosła z 34 groszy obserwowanych przed 2008 rokiem do 61 groszy w latach 2008-2011. Wzrost zmienności jest jeszcze bardziej dynamiczny w przypadku pary USD/PLN – można tutaj mówić o wartościach odpowiednio 35 groszy przed kryzysem i 77 groszy w latach 2008 -2011.

Niepewność, związana z fluktuacjami kursów w sposób szczególny dotyka zwłaszcza przedsiębiorstwa posiadające długoterminowe kontrakty handlowe, w których płatności zaplanowane są na kilku lub nawet kilkunastomiesięcznym wyprzedzeniem. Jak zabezpieczyć finanse firmy i zawierane przez nią kontrakty przed ryzykiem związanym ze zmianami kursów walut?

Zabezpiecz kursy wymiany

Na mapie różnego rodzaju ryzyk, na jakie narażona jest firma (natury finansowej, prawnej, operacyjnej czy wizerunkowej), prawdopodobieństwo niekorzystnej zmiany kursów walut należy do tych zagrożeń, na które firma ma wpływ i którymi można świadomie zarządzać, znając własne przepływy walutowe. Odpowiedzią na ten problem jest hedging, czyli zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed skutkami zmian na rynku walutowych. Na potrzebę świadomego zarządzania ryzykiem kursowym zwraca uwagę coraz szersze grono przedstawicieli krajowego biznesu, w tym właściciele firm, inwestorzy, kontrahenci i partnerzy, a także instytucje finansujące przedsiębiorstwa. Zdaniem ekspertów TMS Brokers, powodów rosnącego zainteresowania hedgingiem jest co najmniej kilka.

„Mając na względzie rosnące obroty zagraniczne polskich przedsiębiorstw, wyższą zmienność kursu złotego, a także oddalającą się perspektywę przystąpienia Polski do strefy euro – można się spodziewać, że popularność hedgingu wśród krajowych firm będzie w najbliższych latach nadal rosła” – przewiduje Marcin Ciechoński, Dyrektor Departamentu Doradztwa Korporacyjnego DM TMS Brokers S.A.

Fenomen popularności hedgingu wynika także z wymiernych korzyści finansowych dla przedsiębiorstw: „Chodzi nie tylko o wyższe zyski z kontraktów, ale także możliwość stabilizacji wyniku finansowego przedsiębiorstwa, lepszej projekcji kosztów i przychodów, a także poprawy płynności finansowej firmy” – wyjaśnia Marcin Ciechoński.

„Stosując hedging, firmy mogą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności operacyjnej, redukują jej koszty, a pośrednio – umacniają także pozycję spółki w oczach kontrahentów, inwestorów czy instytucji finansujących przedsiębiorstwo. Właściwe zarządzanie ryzykiem walutowym wpływa na wskaźniki finansowe, od których zależy postrzeganie spółki przez jej otoczenie, w tym kluczowych interesariuszy” – dodaje Marcin Ciechoński.

Jak optymalnie zarządzać ryzykiem walutowym?

Możliwości zarządzania ryzykiem kursowym jest co najmniej kilka. Wybór optymalnych dla danej firmy strategii zabezpieczających zależy przy tym od szeregu czynników. Kluczowym uwarunkowaniem jest w tym przypadku diagnoza indywidualnej sytuacji walutowej danego przedsiębiorstwa, w tym m.in. skala prowadzonego biznesu, specyfika przepływów walutowych, terminy płatności, wysokość marż, czy choćby polityka układania cenników.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: