eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › GPW w I poł. 2023: inwestorzy zagraniczni biją rekord

GPW w I poł. 2023: inwestorzy zagraniczni biją rekord

2023-08-14 09:15

GPW w I poł. 2023: inwestorzy zagraniczni biją rekord

Jak prezentowała się struktura inwestorów na GPW? © xy - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

GPW zaprezentowała najnowsze dane odnośnie struktury inwestorów działających na jej rynkach w pierwszym półroczu bieżącego roku. Zaprezentowane informacje wskazują m.in. na nowy rekord Rynku Głównego, na którym aż 65-procentowy udział mieli inwestorzy zagraniczni - to najwyższy wynik, jaki zanotowano w I połowie roku na przestrzeni ostatniej dekady. A jak wyglądała sytuacja na innych rynkach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych?

Przeczytaj także: GPW w 2022: inwestorzy zagraniczni z rekordowym wynikiem na Rynku Głównym

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jaki udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW mieli inwestorzy krajowi?
  • Kto wykazał się największą aktywnością na NewConnect?
  • Jak przedstawiała się struktura inwestorów na Catalyst?

Główny Rynek GPW


W I połowie 2023 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 65 proc., o 2 pp. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat.

Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 17 proc. obrotów, co stanowiło spadek o 1 pp. w stosunku do poprzedniego roku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 18 proc. obrotów, o 1 pp. mniej niż w I połowie 2022 r.

W I półroczu 2023 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu były inne podmioty instytucjonalne z udziałem na poziomie 28,4 proc., na drugim miejscu z wynikiem 25,8 proc. znaleźli się animatorzy oraz na trzecim miejscu uplasowały się TFI (18,8 proc.).

fot. mat. prasowe

Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)

W I połowie 2023 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni


NewConnect


Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W I połowie tego roku odpowiadali za 85 proc. obrotów, co stanowi wzrost o 2 p. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6 proc. obrotów, tyle samo co przed rokiem. Instytucje odpowiadały za 9 proc. obrotów, o 2 pp. mniej niż w tym okresie przed rokiem. Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w I półroczu 2023 r. firmy osiągnęły 41,0 proc. udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 34,5 proc., a inne podmioty instytucjonalne 17,9 proc.

fot. mat. prasowe

Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)

Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni


Rynek Instrumentów Pochodnych


W I połowie 2023 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 32 proc. (-3 pp. rdr), a opcjami na poziomie 40 proc. (-4 pp. rdr). Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 36 proc. udziału w obrotach kontraktami, czyli tyle samo co przed rokiem. Natomiast udział inwestorów zagranicznych na opcjach nie zmienił się i utrzymał najwyższy poziom osiągany w I półroczu w ciągu ostatnich lat tj. 35 proc.

Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych wzrósł w I półroczu br. do 32 proc. (+3 pp. rdr), podobnie jak na rynku opcji, gdzie wzrósł o 4 pp. rdr i wyniósł 25 proc. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł równo po 50 proc., tak samo jak w I poł. 2022 r.

fot. mat. prasowe

Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)

W I połowie 2023 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 32 proc.

fot. mat. prasowe

Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)

Udział inwestorów zagranicznych na opcjach nie zmienił się i utrzymał najwyższy poziom osiągany w I półroczu w ciągu ostatnich

fot. mat. prasowe

Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych (w proc.)

Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł równo po 50 proc.


Catalyst


Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 4 pp. rdr do 38 proc. w I połowie 2023 r. Udział inwestorów zagranicznych pozostał na tym samym 1 proc. poziomie. Wzrósł natomiast udział inwestorów instytucjonalnych do 61 proc. (+4 pp. rdr).

fot. mat. prasowe

Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 4 pp. rdr


W 2021 r. GPW zmieniła sposób pozyskiwania danych do wyliczania udziału poszczególnych grup inwestorów w obrotach giełdowych. Obecnie informacje te pochodzą ze zleceń maklerskich przekazywanych do systemu transakcyjnego Giełdy. Z tego względu modyfikacji uległ sposób agregowania i prezentacji danych dotyczących struktury procentowej krajowych inwestorów indywidualnych. Informacje o liczbie rachunków internetowych pochodzą z ankiet wysyłanych przez GPW do krajowych domów maklerskich. Natomiast informacja o liczbie aktywnych rachunków inwestycyjnych pochodzi z systemu transakcyjnego Giełdy – jest to liczba rachunków, z których w badanym okresie złożono co najmniej jedno zlecenie
na GPW.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: