eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Mikropożyczka z urzędu pracy: wniosek o umorzenie nie będzie potrzebny?

Mikropożyczka z urzędu pracy: wniosek o umorzenie nie będzie potrzebny?

2020-05-22 13:09

Mikropożyczka z urzędu pracy: wniosek o umorzenie nie będzie potrzebny?

Mikropożyczka z urzędu pracy bez wniosku o umorzenie? © hesa2 - Fotolia.com

Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy to jeden z rodzajów wsparcia oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą liczyć na 5000 zł jednorazowego wsparcia, którego spłata, na wniosek beneficjenta, może zostać umorzona. Warunkiem tego jest kontynuowanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia mikropożyczki. Być może przepisy w tym zakresie zostaną jeszcze uproszczone. Rzecznik MŚP zwrócił się do minister Jadwigi Emilewicz o zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki.

Przeczytaj także: BGK uruchomił dopłaty do kredytu obrotowego dla firm. Zobacz warunki

Przypomnijmy, mikroprzedsiębiorcy dotknięci negatywnymi skutkami koronawirusa mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy w kwocie maksymalnie 5000 złotych. Środki wypłacane są jednorazowo po podpisaniu umowy. Okres spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy. W niektórych przypadkach pieniędzy nie trzeba będzie jednak zwracać.

Na wniosek przedsiębiorcy mikropożyczka z urzędu pracy wraz z odsetkami podlega umorzeniu. Jest jednak warunek - beneficjent wsparcia musi prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki. Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak zatem wynika z powyższego, przedsiębiorca, spełniający warunek kontynuowania działalności w okresie 3 miesięcy od udzielenia mu pożyczki z urzędu pracy, może liczyć na jej umorzenie. W tym celu zobligowany jest jednak złożyć stosowny wniosek.

fot. hesa2 - Fotolia.com

Mikropożyczka z urzędu pracy bez wniosku o umorzenie?

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany przepisów w zakresie mikropożyczki.


Rzecznik MŚP uważa jednak, że przedstawione powyżej warunki i tryb ubiegania się o umorzenie pożyczki są nadmierną i nieproporcjonalną regulacją. Zgodnie bowiem z art. 67 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.) tworząc prawo z zakresu działalności gospodarczej, należy kierować się zasadami proporcjonalności i adekwatności, dążąc do ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy wymagane informacje są przekazywane przez obowiązanych organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym, pismem z dnia 21 maja 2020 r. Rzecznik MŚP skierował do Wicepremier, Minister Rozwoju wniosek legislacyjny o zmianę przedmiotowych przepisów poprzez wprowadzenie zasady, że umorzenie mikropożyczki następuje z mocy prawa – po spełnieniu ustawowych warunków. Rzecznik MŚP wskazał przy tym, że na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, ze zm.) organy władzy publicznej dysponują aktualnymi informacjami niezbędnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów do umorzenia mikropożyczki.

Co więcej, w ocenie Rzecznika MŚP obecna konstrukcja umorzenia pożyczki przewidzianej w art. 15zzd Specustawy, będącej jednym z popularniejszych instrumentów pomocowych, może w niedalekiej przyszłości wygenerować liczne konflikty społeczne, które w ostatecznym rozrachunku zepsują dobry wizerunek wszystkich programów pomocowych przygotowanych przez rząd (tzw. Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa).

Warto też zaznaczyć, iż na analogiczny problem zwrócił uwagę Pan Andrzej Gawron (Poseł na Sejm IX Kadencji) w swojej interpelacji (nr 6147) z 14 maja 2020 r. co dowodzi, że przedmiotowe zagadnienie nie ma charakteru jednostkowego.

Ponadto, do Rzecznika MŚP docierają sygnały, iż starostowie w umowach pożyczki zawieranych z przedsiębiorcami przewidują dodatkowy (pozaustawowy) wymóg złożenia wniosku o jej umorzenie w terminie 14 dni od dnia spełnienia przesłanki uprawniającej do tego. Powoduje on po stronie pożyczkobiorców problemy w praktycznym stosowaniu, np. od kiedy właściwie należy liczyć ten termin. Wyeliminowanie obowiązku składania wniosku w tym zakresie rozwiązałoby dodatkowo i ten problem.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: