eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Powstają dobre praktyki dla polskiego crowdfundingu

Powstają dobre praktyki dla polskiego crowdfundingu

2019-08-20 10:39

Powstają dobre praktyki dla polskiego crowdfundingu

Zbiórka pieniędzy © Weronika Kunek - Fotolia.com

Crowdfunding, czyli innymi słowy finansowanie społecznościowe, to narzędzie wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania kapitału na realizację najróżniejszych przedsięwzięć. I nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ Polacy chętnie angażują się w zbiórki wspierające projekty indywidualne, biznesowe czy akcje charytatywne. Tym, czego polskiemu crowdfundingowi brakuje, są uregulowania prawne. Póki co nie doczekaliśmy się przepisów stworzonych specjalnie na potrzeby tego rynku. Do jego funkcjonowania stosuje się przepisy różnych aktów prawnych, w efekcie czego nie brakuje wątpliwości interpretacyjnych. Sytuacja powinna się poprawić dzięki pracom na rzecz samoregulacji sektora.

Przeczytaj także: Crowdfunding – jak zarabiać przez Internet?

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) – organizacja, która zrzesza reprezentantów ośmiu sektorów rynku finansowego, w tym również platformy crowdfundingowe – rozpoczęła prace nad stworzeniem Zasad Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych. Plany zakładają, że dokument składać będzie się z części ogólnej, określającej szczegółowe reguły działania operatorów platform crowdfundingowych oraz uregulowań szczegółowych, które odnosić się będą do poszczególnych modeli finansowania społecznościowego, a więc do crowdfundingu donacyjnego i opartego na nagrodach, pożyczkowego, a także inwestycyjnego (tzw. crowdfundingu udziałowego, crowdinvestingu). Nadrzędnym celem przyświecającym twórcom Zasad jest ujednolicenie praktyk biznesowych na rynku crowdfundingu, jak również zapewnienie ochrony jego uczestników.
– Obecnie obowiązujące na szczeblu UE regulacje w zakresie crowdfundingu mają charakter fragmentaryczny. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, w marcu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw. Jego zakresem objęty będzie jednak wyłącznie crowdfunding pożyczkowy oraz inwestycyjny, i to wyłącznie dla przedsiębiorców – wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF. – Zasady Dobrych Praktyk, tworzone przez KPF, będą miały zdecydowanie szerszy charakter – dotyczyć będą bowiem, oprócz crowdfundingu pożyczkowego i inwestycyjnego, dodatkowo także crowdfundingu donacyjnego i opartego na nagrodach, niezależnie od tego, czy klienci platform są przedsiębiorcami czy konsumentami.

Celem zespołu pracującego nad wspomnianą samoregulacją jest zapewnienie najwyższych standardów obsługi użytkowników platform crowdfundingowych, tj. transparentności działania platform, odpowiedniej weryfikacji tożsamości i wiarygodności platform, a także jednolitych zasad dotyczących zarządzania konfliktem interesów, reklamy oraz rozpatrywania reklamacji. Do zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdego z modeli crowdfundingu: PolakPotrafi.pl, Finansowo.pl, Emonero.pl, Finamika.pl, Beesfund.com, Mintos, dołączyła ostatnio platforma Crowdway, specjalizująca się w crowdfundingu inwestycyjnym.

fot. Weronika Kunek - Fotolia.com

Zbiórka pieniędzy

Przyspieszają prace nad samoregulacją polskiego rynku crowdfundingu.


– Crowdfunding inwestycyjny rozwija się w Polsce od kilku lat, ale od 2018 roku możemy mówić o istotnym wzroście aktywności emitentów i inwestorów oraz wartość kampanii, z których największe sięgają 4 mln zł. Wobec braku zwartej regulacji dotyczącej crowdinvestingu w Polsce, zastosowanie mają przepisy różnych aktów, jak ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wraz ze stanowiskiem UKNF z marca 2019 r., a także ustawa o ofercie publicznej – mówi Jakub Niestrój, prezes zarządu Crowd Ventures sp. z o.o. (platforma Crowdway). – Crowdway uczestniczy już w Programie Innovation Hub, organizowanym przez UKNF, który ma na celu wsparcie branży fintech, w tym platform crowdfundingu udziałowego, w konstruowaniu modelu działania, aby był zgodny przepisami. Jednocześnie jesteśmy wielkimi zwolennikami inicjatywy samoregulacji branży, w postaci stworzenia Zasad Dobrych Praktyk, zainicjowanej przez KPF. Jestem przekonany, że jest to ważny krok w kierunku rozwoju i większej przejrzystości rynku.

Projekt Zasad Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych został już skonsultowany z szerokim gronem interesariuszy, w tym z organami administracji publicznej. Wszystkie podmioty uczestniczące w konsultacjach pozytywnie oceniły inicjatywę KPF, dostrzegając w niej szansę na poprawę niepewności prawnej wynikającej z braku przejrzystego środowiska regulacyjnego wśród uczestników tego rynku.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: