eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarze › Rynek akcji, walut i surowców 15-19.05.17

Rynek akcji, walut i surowców 15-19.05.17

2017-05-22 09:38

Rynek akcji, walut i surowców 15-19.05.17

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

S&P500 – Na początku tygodnia powinno się wyjaśnić czy odbicie z czwartkowego dna jest korekcyjne. Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 2374 pkt. Po jego przebiciu możliwy powrót na czwartkowe dni i niżej na marcowe minimum.

Przeczytaj także: Rynek akcji, walut i surowców 08-12.05.17

EUR/USD – Wzrosty z kwietniowego dna mogą potrwać jeszcze wiele sesji i dotrzeć do silnej długoterminowej bariery w rejonie 1.1350-1.1450 USD. Tu może dojść do większej realizacji zysków.
Złoto – Słaby dolar może wpłynąć na dalsze wzrosty cen złota. W długim terminie możliwy jest atak na kwietniowe maksimum (1297 USD). Po jego przełamaniu otwiera się droga na długoterminowe maksimum na poziomie 1377 USD.
Ropa – W krótkim terminie możliwa są dalsze wzrosty. Silna bariera jest w rejonie 52.00-52.50 USD. Tu może dojść być do realizacji zysków.

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)


S&P500 – We wtorek kontrakty osiągnęły szczyt na poziomie 2404.5 pkt. Potem nastąpiła realizacja zysków. W środę przebite zostało ważne wsparcie w okolicy 2378 pkt. Kilkusesyjne minimum wypadło w czwartek w południe na poziomie 2344.5 pkt. Potem nastąpiło silne odbicie. W piątek osiągnięty został szczyt na poziomie 2388 pkt., zamknięcie wypadło na poziomie 2382.25 pkt. (wykres 1).

fot. mat. prasowe

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

Zamknięcie wypadło na poziomie 2382.25 pkt.


Spadki z wtorkowego szczytu miały zasięg 60 punktów i przyjęły postać 5-falowej struktury. Późniejsze odbicie powinno być korekcyjne. Miało ono jednak bardzo duży zasięg do poziomu 2388 pkt. i nastąpiło przekroczenie ważnego oporu (2378 pkt.) aż o 10 punktów. Przyjęło na razie postać 3-falowej struktury. Sytuacja jest więc niejasna. Możemy rozważać dwa scenariusze:
Pierwszy zakłada, że odbicie jest korekcyjne. Na początku tygodnia kontrakty przebija wsparcie w rejonie 2374-2378pkt. W efekcie otworzy się droga do powrotu na majowe dno na poziomie 2344.5 pkt. Po jego przebiciu możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 2320-2324 pkt.

W drugim scenariuszu kontrakty utrzymają się powyżej wsparcia w rejonie 2374 pkt. i potem przekroczony zostanie piątkowy szczyt. W efekcie z czwartkowego dna pojawi się 5-falowy układ i po korekcie rynek będzie gotowy do ataku na tegoroczne maksimum w ramach kolejnej wzrostowej 5-tki.
Który scenariusz jest bardziej prawdopodobny? W mojej ocenie większe szanse stawiam na spadkowy scenariusz. Na początku tygodnia przekonamy się czy będzie on realizowany.
Znajdujemy się w silnym trendzie wzrostowym (patrz prognoza długoterminowa). Lokalne spadkowe korekty są okazją do budowania pozycji długich.

Perspektywa długoterminowa


Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o ponad 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Pierwsza podwyżka stóp procentowych nastąpiła w grudniu 2015 r., druga rok później, trzecia w marcu 2017 r. W tym roku przewiduje się jeszcze dwie podwyżki po 25 punktów bazowych.

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z dna z lutego 2016 roku są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Będzie ona trwała przez kolejne miesiące (wykres 2) aż utworzy się z dna z czerwca 2016 roku duża piątka (1-2-3-4-5, zielone cyfry).

fot. mat. prasowe

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt.


Potem czeka nas kilkutygodniowa korekta w ramach fali (4). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty - fala (5). Czas trwania wzrostów można byłoby określić na kolejne kilka miesięcy. Najprawdopodobniej do jesieni 2017 roku. Target szacuję na 2600 pkt.

Struktura FALI 5-tej jest bardzo rozbudowana, może się okazać, że do jesieni nie zdąży się pojawić układ 5-falowy (1-2-3-4-5, niebieskie cyfry). W takim razie jesienne spadki byłyby dopiero falą 4 (niebieskie cyfry) a potem zobaczylibyśmy jeszcze wielomiesięczną falę 5-tą. Przesilenie nastąpiłoby dopiero w 2018 roku. Target FALI 5-tej byłby wyższy.

Po pojawieniu się z dna z lutego 2016 roku dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już wtedy 8 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali (3), którego jeszcze nie znamy wygeneruje sygnał do korekty wzrostów z poziomu 1800 pkt. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

Rynek akcji w Niemczech


We wtorek doszło do spadków. Czwartkowe minimum wypadło na poziomie 12492 pkt. Potem nastąpiło odbicie. W piątek szczyt wypadł na poziomie 12654 pkt., zamknięcie blisko szczytu po 12633 pkt. (wykres 3).

fot. mat. prasowe

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

Zamknięcie blisko szczytu po 12633 pkt.


Odbicie z czwartkowego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję pogłębienia dna z czwartku. Ważne wsparcie znajduje się w rejonie 12400 pkt., gdyż tam jest szczyt z kwietnia oraz maksimum sprzed 2 lat. Gdyby doszło do przebicia tego wsparcia możliwe są spadki do wsparcia w rejonie 11900-12000 pkt. (czerwona linia, ten scenariusz jest mniej prawdopodobny).

W dalszej perspektywie oczekuję na kolejny długoterminowy szczyt w ramach fali piątej. Po zakończeniu trendu z listopadowego dna oczekuję na dłuższą kilkutygodniową korektę. Po zakończeniu tej korekty można oczekiwać dalszych wzrostów.

Rynek akcji w Polsce (WIG20)


W ubiegłym tygodniu doszło do spadku poniżej ważnego wsparcia w rejonie 2290 pkt. W czwartek osiągnięte zostało dno na poziomie 2263 pkt. Potem nastąpiło odbicie. Piątkowe maksimum wypadło na poziomie 2335 pkt. Z majowego szczytu pojawiła się na razie spadkowa trójka. Ważny opór jest w rejonie 2361 pkt. W mojej ocenie powinien on być poza zasięgiem popytu. W perspektywie kilku sesji dno z czwartku może zostać pogłębione. Wtedy z majowego szczytu widoczna będzie spadkowa piątka (wykres 4).

fot. mat. prasowe

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20

Piątkowe maksimum wypadło na poziomie 2335 pkt.


Po niej powinniśmy zobaczyć tylko korekcyjne odbicie. W dalszej perspektywie możliwa jest kolejna 5-falowa struktura, która może zejść do wsparcia w rejonie 2170-2190 pkt.
W mojej ocenie pojawienie się pierwszej spadkowej piątki z majowego szczytu będzie oznaczać wejście w korektę wzrostów z dna z 2016 roku. W przeciwnym wypadku możliwy jest jeszcze powrót na ostatni szczyt.

Eurodolar (EUR/USD)


W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostów. W piątek przekroczony został poprzedni szczyt (1.1171 USD). Piątkowy szczyt wypadł na poziomie 1.1212 USD, zamknięcie wysoko na poziomie 1.1204 USD (wykres 5).

fot. mat. prasowe

Wykres 5. Eurodolar w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy

Zamknięcie wysoko na poziomie 1.1204 USD


Od wielu sesji dolar jest słaby. Nic dziwnego, że na wykresie eurodolara mamy silne wzrosty. Z kwietniowego dna widoczna jest 3-falowa struktura. Fala trzecia może dotrzeć do oporu w okolicy 1.1250 USD. Potem możliwa jest kilkusesyjna w ramach fali 4-tej. Po jej zakończeniu oczekuję kolejnej fali wzrostów w ramach fali 5-tej. Silne 2-letnie opory znajdują się w rejonie 1.1350-1.1450 USD. Próba ich trwałego przełamania nie powinna się udać. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na realizacje zysków.

Złoty (USD/PLN)


USD/PLN – W ubiegłym tygodniu doszło do spadku do kolejnego dna na poziomie 3.7393 PLN. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 3.8013 PLN (wykres 6).

fot. mat. prasowe

Wykres 6. Kurs dolara w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 3.8013 PLN.


Kurs USD/PLN jest skorelowany ze zmianami EUR/USD. W dalszej perspektywie oczekuję spadków. Silne długoterminowe wsparcie jest w okolicy 3.65-3.70 PLN. W dalszej perspektywie oczekuję na trwalsze odreagowanie.

Złoto


Z majowego dna na poziomie 1215 USD doszło do silnego odbicia do pułapu 1265 USD. Potem nastąpiła realizacja zysków, dno wypadło w czwartek na poziomie 11246 USD, piątkowe zamknięcie nastąpiło na poziomie 1255 USD (wykres 7).

fot. mat. prasowe

Wykres 7. Kurs kontraktów na złoto w perspektywie długoterminowej

Piątkowe zamknięcie nastąpiło na poziomie 1255 USD.


Słabość dolara wskazuje, ze w dłuższej perspektywie Mozie dojść do ataku na opór w postaci kwietniowego szczytu (1297 USD). Po jego trwałym przełamaniu otwiera się droga do wzrostów na długoterminowy szczyt (1377 USD). Próba trwałego przebicia tej bariery może się nie udać i dojdzie do większych spadków.

Ropa


W ubiegłym tygodniu doszło do dalszych wzrostów. Szczyt wypadł w piątek na poziomie 50.51 USD, zamknięcie wysoko po 50.48 USD (wykres 8).

fot. mat. prasowe

Wykres 8. Kurs kontraktów na ropę w perspektywie długoterminowej

Zamknięcie wysoko po 50.48 USD.


Z tegorocznego szczytu pojawiła się trójfalowa struktura. Z kolej z dna do poziomu 48.20 USD też pojawiła się trójfalowa struktura (1-2-3) jeszcze nie zakończona. W kilkusesyjnym terminie możliwy ruch w górę. Silna bariera znajduje się w okolicy 52.00-52.50 USD. W tej okolicy możliwa jest realizacja zysków.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.

oprac. : Sławomir Dębowski / Globtrex.com NEWS Globtrex.com NEWS

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU FINANSE:

7% na koncie dla firm. Sprawdź

Advertisement

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: