eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Dorabianie na emeryturze. Co musi wiedzieć ZUS?

Dorabianie na emeryturze. Co musi wiedzieć ZUS?

2017-02-24 10:37

Dorabianie na emeryturze. Co musi wiedzieć ZUS?

Dorabiasz na emeryturze? ZUS musi o tym wiedzieć © contrastwerkstatt - Fotolia.com

Dorabianie na emeryturze może oznaczać dodatkowe obowiązki wobec ZUS. Dorabiający świadczeniobiorcy powinni do końca lutego poinformować Zakład o dodatkowych dochodach. Z powinności tej zwolnione są tylko osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny oraz niektórzy z rencistów.

Przeczytaj także: Dorabiałeś do renty lub wcześniejszej emerytury? Rozlicz się z ZUS do 28 lutego

Dorabianie na emeryturze to najlepsze wyjście dla tych osób, które są pełnoprawnymi emerytami, a więc mają nie tylko ustalone prawo do emerytury, ale również osiągnęły wiek emerytalny. Dlaczego? Ponieważ to właśnie one mogą dorabiać, ile chcą, a ZUS nie obetnie im wypłacanego świadczenia. W znacznie gorszej sytuacji są renciści oraz osoby na „wcześniejszej” emeryturze. Oni nie tylko muszą poinformować ZUS o dodatkowych dochodach, ale również powinny się liczyć z okrojeniem bądź nawet wstrzymaniem wypłaty świadczenia.
- Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, muszą poinformować ZUS o uzyskiwaniu dochodów z tytułu wykonywania pracy i to bez względu na to, czy pracują na etat czy też związani są z pracodawcą umową cywilnoprawną - wyjaśnia Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów ZUS okresowo zmniejszy kwotę wypłacanego im świadczenia lub czasowo wstrzyma jego wypłatę -dodaje Iwona Kowalska.

Zmniejszenie świadczenia lub zawieszenie wypłaty dotyczy osób, które przekroczą limit dodatkowych przychodów. Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Gdy dorabianie na emeryturze nie sprawia, że dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty przewyższają tę kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane. Jest też drugi próg – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje. Do końca lutego trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku. Takie dokumenty wystawiają zakłady pracy.

fot. contrastwerkstatt - Fotolia.com

Dorabiasz na emeryturze? ZUS musi o tym wiedzieć

Dorabiający emeryci powinni do końca lutego poinformować ZUS o dodatkowych dochodach.


Emeryci i renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznie trzeba pamiętać, że obowiązek ten dotyczy także członków rad nadzorczych, którzy otrzymali wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji oraz przychody uzyskane z pracy za granicą a także z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz posłów i senatorów jeśli od ryczałtu z tytułu sprawowania mandatu posła lub senatora opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- W szczęśliwej sytuacji są emeryci, którzy już ukończyli powszechny wiek emerytalny gdyż mogą dorabiać bez ograniczeń i nie ma to żadnego wpływu na wysokość miesięcznej kwoty, która wpływa z ZUS na ich konto. Co więcej - nie muszą informować ZUS o przychodach – zapewnia rzeczniczka.

Informacji do ZUS nie muszą także składać uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat a zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Limit nie obowiązuje też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń (za wyjątkiem rent rodzinnych po inwalidzie wojskowym, którego śmierć nie nastąpiła w związku ze służbą wojskową).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: