eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Zmiana pracy? A co z pieniędzmi zebranymi w PPE?

Zmiana pracy? A co z pieniędzmi zebranymi w PPE?

2017-06-14 13:30

Zmiana pracy? A co z pieniędzmi zebranymi w PPE?

Oszczędności emerytalne © contrastwerkstatt - Fotolia.com

Zmiana pracy to nader częsty scenariusz. Często zdarza się również, że przy tej okazji pracownikom zdarza się zapomnieć o środkach, które gromadzili w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Co się dzieje z pieniędzmi pozostawionymi w PPE prowadzonym przez ekspracodawcę? Jak je odzyskać?
O IKE i IKZE, indywidualnych kontach służących odkładaniu na emeryturę, mówi się bardzo dużo. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się pracownicze programy emerytalne (PPE), a więc forma grupowego oszczędzania na jesień życia. Tworzą je pracodawcy przy udziale pracowników. Podobnie jak w przypadku IKE i IKZE, udział w PPE jest dobrowolny. Możliwością gromadzenia środków w ramach PPE objęci są zatem pracownicy firm, które podjęły decyzję o uruchomienie takiego dodatkowego programu. Najczęściej decydują się na to większe firmy, chociaż trudno mówić tu o jakiejkolwiek regule.

Zmiana pracy a pieniądze z PPE


Zmiana pracy to okoliczność sprzyjająca zapomnieniu o pieniądzach zgromadzonych w PPE. Nie ma w tym jednak nic zaskakującego.
– Zapominalstwo pracowników jest tu całkiem naturalne, ponieważ pracowniczy program emerytalny nie jest dla pracownika angażujący – wypełnia on tylko odpowiednią deklarację. O regularne odprowadzanie składek dba pracodawca – mówi Grzegorz Drybała, Ekspert ds. Kluczowych Klientów w Union Investment TFI.

Co zrobić, jeśli dopiero teraz przypomnieliśmy sobie, że nasza poprzednia firma opłacała nam składki na fundusz emerytalny, a po zmianie pracy nie podjęliśmy żadnych kroków, aby je przenieść lub wypłacić?
– Zarówno ustawodawca, jak i pracodawca dbają o to, aby każdy uczestnik pracowniczego programu emerytalnego był dobrze poinformowany o warunkach, na jakich może wystąpić z programu. Szczegółowe zasady wypłat oraz zwrotów pieniędzy zgromadzonych na rachunku osoby należącej do PPE reguluje zawsze umowa zakładowa pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Aby jednak być pewnym właściwego przygotowania dokumentów do takiej zmiany, warto jak najszybciej skontaktować się ze specjalistami, którzy pomogą w odzyskaniu oszczędności – radzi Grzegorz Drybała.

Najkorzystniejsze jest zazwyczaj dokonanie tzw. wypłaty transferowej. Pieniądze leżące na rachunku PPE u byłego pracodawcy można przenieść do programu działającego w nowym miejscu pracy – oczywiście o ile nowy pracodawca prowadzi taki program. Jeżeli nie – wtedy najlepiej zgromadzone środki przenieść na nasze IKE, czyli indywidualne konto emerytalne.

fot. contrastwerkstatt - Fotolia.com

Oszczędności emerytalne

Sprawdź czy u byłego pracodawcy nie zostały Twoje oszczędności emerytalne.


O PPE nie warto zapominać


Jeśli pracownik nie dopełni formalności związanych z PPE, jego oszczędności pozostaną w programie emerytalnym prowadzonym przez poprzedniego pracodawcę. Na jak długo?
– Zgodnie z zapisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 r., pracownik otrzyma zgromadzone środki dopiero po ukończeniu 70 lat, o ile wcześniej nie złoży wniosku o ich transfer lub wypłatę. Oszczędności zostaną wówczas przekazane na rachunek bankowy podany pracodawcy w momencie przystąpienia do programu – mówi Grzegorz Drybała.

Oszczędności zgromadzone w PPE pracownik otrzyma automatycznie również w sytuacji, gdy były pracodawca postanowi zlikwidować program emerytalny.
– Nie warto jednak czekać, ponieważ w przypadku takiego zwrotu dużo się traci – podkreśla ekspert z Union Investment TFI.
Likwidacja PPE skutkuje naliczeniem 19% podatku od zysków kapitałowych, a ponadto koniecznością zwrotu na rachunek ZUS równowartości 30% sumy składek podstawowych.

Pracownicze programy emerytalne (PPE) - korzyści
Korzyści dla pracodawcy

 • Niższy podatek dochodowy – pracodawca ma możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na PPE do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki termu pracodawca odprowadza niższy podatek dochodowy, odzyskując tym samym część kosztów poniesionych na prowadzenie programu.
 • Tańsza forma podwyżki – środki wpłacane do programu (składka podstawowa) nie podlegają obciążeniu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli pracodawca utworzy PPE zamiast podwyższać pensję, poniesie niższe koszty.
 • Poprawa wizerunku i konkurencyjności firmy – PPE jest istotnym narzędziem polityki kadrowej. Motywuje pracowników do trwałego związania się z pracodawcą, jak również stanowi dodatkowy atut, który pracodawca może wykorzystać, by przyciągnąć do siebie najbardziej utalentowanych kandydatów.
 • Pełny wpływ na formę i parametry programu – pomimo że PPE powstaje przy udziale pracowników, to pracodawca decyduje o najistotniejszych warunkach programu – w szczególności o wysokości składki podstawowej. To także pracodawca ostatecznie określa formę i warunki prowadzenia PPE.
 • Możliwość zawieszenia lub ograniczenia wpłat na PPE – w razie problemów finansowych w firmie pracodawca może skorzystać z możliwości zawieszenia odprowadzania składki podstawowej lub jej ograniczenia.
 • Ograniczona biurokracja przy pełnym wsparciu – pracodawca najczęściej może liczyć na pełne wsparcie instytucji finansowej zarządzającej PPE na każdym etapie: począwszy od wyboru formy, przez proces uruchomienia i wdrożenia, a na prowadzeniu programu kończąc.
 • Łatwy i wygodny dostęp – część instytucji zarządzających PPE oferuje dostęp online do informacji o wartości rachunku PPE, historii składek oraz wszystkich wniosków związanych z obsługą programu. Wszystko za pomocą jednej, przejrzystej aplikacji.
 • Bezpieczeństwo – pracownicze programy emerytalne podlegają pełniejszemu nadzorowi KNF niż pozostałe produkty emerytalne i ubezpieczenia grupowe. Nadzorca monitoruje powstanie każdego programu, czuwa nad jego funkcjonowaniem i bada prawidłowość likwidacji PPE.


Korzyści dla pracownika

 • Dodatkowa emerytura – w pełni prywatne, niezależne od świadczeń z ZUS i OFE oszczędności, które podniosą jakość życia pracownika na emeryturze.
 • Zyski wolne od tzw. podatku Belki – uczestnik pracowniczego programu emerytalnego, podobnie jak posiadacz IKE i IKZE, jest zwolniony z podatku od zysków w momencie wypłaty oszczędności.
 • Przywilej podatkowy dla spadkobierców – spadkobiercy pracownika uczestniczącego w PPE otrzymają całość środków zapisanych na rejestrze i nie zapłacą podatku spadkowego.
 • Elastyczność wypłat – pieniądze zgromadzone w PPE pracownik może wypłacić na emeryturze w dowolnej formie: jednorazowo lub ratalnie.
 • Możliwość transferu środków na IKE lub do innego PPE – przy zmianie pracodawcy lub w sytuacji równoległego zatrudnienia w innej firmie można przenieść zgromadzone oszczędności na rachunek IKE lub do innego PPE.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: