eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki PTE i OFE w 2014

Wyniki PTE i OFE w 2014

2015-04-29 11:15


Wartość inwestycji OFE w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 177,8 mld zł (spadek wartości tej części portfela o 2,4% w skali roku). Akcje notowane na regulowanym rynku giełdowym wycenione na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły: w sektorze finansowym – 53,8 mld zł, w sektorze przemysłowym – 30,6 mld zł, a w sektorze usługowym – 33,3 mld zł. Inwestycje zagraniczne OFE wyniosły 5,7 mld zł i stanowiły 3,9% wartości całego portfela inwestycyjnego.

Średnia ważona stopa zwrotu za okres trzyletni od 31 marca 2011 r. do 31 marca 2014 r. wyniosła 20,599%, natomiast za okres od 30 września 2011 r. do 30 września 2014 r. wyniosła 31,993%. Lepszy rezultat od średniej w obu okresach osiągnęło pięć funduszy.

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w końcu grudnia 2014 r. wyniosły 3,9 mld zł, co oznaczało spadek o 0,6%. W strukturze aktywów 54,9% ich wartości stanowiły aktywa trwałe. W ich ramach główną pozycję zajmowały inwestycje długoterminowe, których udział zwiększył się z 76,2% w końcu 2013 r. do 79,1% w 2014 r.

fot. mat. prasowe

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w końcu grudnia 2014 r. wyniosły 3,9 mld zł


Wartość pasywów w 92,8% była kształtowana przez kapitał własny, który wyniósł 3,6 mld zł (spadek o 1,0%). Odnotowano zmniejszenie wartości kapitałów zapasowych do 1,0 mld zł (spadek o 38,4% w skali roku). Wzrosła o 4,5% wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 28,0 mln zł (o 33,1% niższą niż na koniec 2013 r.).

fot. mat. prasowe

Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych

Wartość pasywów w 92,8% była kształtowana przez kapitał własny, który wyniósł 3,6 mld zł (spadek o 1,0%).


Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 2,0 mld zł, co oznacza zwiększenie w porównaniu z rokiem poprzednim o 21,8%. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 38,4% przychodu (spadek udziału o 28,9 pkt proc.), natomiast przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych do OFE składek stanowiły 7,9% przychodów ogółem (w skali roku spadek udziału o 15,5 pkt proc.). Koszty związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi przez PTE wyniosły 0,8 mld zł i zwiększyły się o 7,0%, w tym obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE wyniosły 0,4 mld zł, co stanowiło 56,6% tych kosztów.

Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 1,3 mld zł, tj. o 32,7% wyższym niż w 2013 r. Po uwzględnieniu wyniku na działalności gospodarczej, towarzystwa wypracowały 1,3 mld zł zysku brutto, wzrósł on w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,8 mld zł. W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2014 zyskiem netto w wysokości 1,1 mld zł, podczas gdy w 2013 r. zysk netto wynosił 360,7 mln zł.

fot. mat. prasowe

Wybrane kategorie z rachunku zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych

Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 2,0 mld zł, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza wzrost o ponad 1/5.

poprzednia  

1 2

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: