eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Faktoring coraz popularniejszy w Polsce

Faktoring coraz popularniejszy w Polsce

2010-09-23 13:00

Faktoring coraz popularniejszy w Polsce

Porównanie branży faktoringowej w Polsce i na świecie w 2009 r. © fot. mat. prasowe

16 września br. w Warszawie odbył się pierwszy w Polsce Międzynarodowy Kongres Faktoringu. W wydarzeniu, organizowanym przez Polski Związek Faktorów (PZF), wzięło udział ok. 150 ekspertów z Polski i zagranicy, w tym przedstawiciele międzynarodowych organizacji zrzeszających firmy faktoringowe. Pierwsze tej rangi wydarzenie w Polsce daje szansę na konsolidację branży, które przełoży się na szybszy jej rozwój w przyszłości.

Przeczytaj także: Banki rozwijają faktoring

Faktoring staje się coraz popularniejszym sposobem finansowania działalności gospodarczej. Świadczy o tym liczba korzystających z niego przedsiębiorstw, która w 2009 r. wzrosła w Polsce o ok. 14 % do 5,6 tys. podmiotów. Mimo zahamowania wzrostu w 2009 r., firmy PZF na przestrzeni dwóch lat osiągnęły imponujący, 60-procentowy wzrost obrotów. W pierwszym półroczu 2010 r. obroty firm faktoringowych zrzeszonych w PZF przekroczyły 19 mln zł, co oznacza wzrost o 34,6 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

„Wyniki za cały 2010 r. będą w dużej mierze uzależnione od obrotów w ostatnim kwartale. Sądzę, że realny wzrost obrotów całej branży wyniesie ok. 25-30 %”, prognozował Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

Faktoring w Polsce i za granicą

Zgodnie z opublikowanymi w lipcu 2010 r. danymi GUS, obroty instytucji firm faktoringowych w Polsce wyniosły w 2009 r. ok. 53 mld zł, co oznacza spadek o 2,1% na przestrzeni roku. Branża w Polsce odczuła skutki kryzysu finansowego, podobnie, jak na całym świecie, gdzie obroty spadły o 2,9% do 1.233 mld euro.

fot. mat. prasowe

Porównanie branży faktoringowej w Polsce i na świecie w 2009 r.

Porównanie branży faktoringowej w Polsce i na świecie w 2009 r.

Rynki krajowy i zagraniczne różni natomiast popularność poszczególnych usług finansowych określanych mianem faktoringu. Na rodzimym rynku nadal dominuje faktoring niepełny (56,2% obrotów), w którym faktor nie przejmuje od klienta ryzyka braku zapłaty od jego kontrahenta. Na świecie udział tej usługi jest mniejszy (47% obrotów), ponieważ popularność zyskuje nieewidencjonowana w Polsce usługa dyskonta faktur (32% obrotów), w ramach której przedsiębiorca jest częściowo odpowiedzialny za zarządzanie i dochodzenie wierzetelności.

Polską branżę od innych krajów różni także stosunkowo mała obecność banków w tym segmencie rynku. O ile na świecie branża jest zdominowana przez banki, których departamenty i spółki zależne kontrolują 81% rynku, o tyle w Polsce banki wykupiły w zeszłym roku tylko ok. 44% wierzetelności, a pozabankowe spółki faktoringowe – ok. 56%.

Przegląd innowacyjnych usług faktoringowych na polskim rynku


Faktoring samorządowy obejmuje transakcje, w których odbiorcą jest jednostka samorządu terytorialnego (gmina, miasto, powiat, województwo), a dostawcą podmiot gospodarczy realizujący dostawy lub świadczący usługi wobec jednostki samorządowej. W ramach faktoringu samorządowego następuje finansowanie, obsługa oraz przejęcie ryzyka.

Przedmiotem transakcji faktoringu samorządowego mogą być wierzytelności z tytułu usług bieżących realizowanych na rzecz samorządów, takich jak sprzątanie, ochrona mienia, utrzymanie zieleni, zakupów mienia ruchomego (np. pojazdów ratowniczych, wyposażenia) oraz finansowania procesów inwestycyjnych, np. w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym. W tym ostatnim przypadku możemy mieć do czynienia zarówno z finansowaniem całego cyklu inwestycji nawet w okresie kilku lat, jak i z finansowaniem tzw. odbiorców częściowych, gdzie wierzytelność powstaje po odbiorze danego etapu prac. Najważniejszą cechą faktoringu samorządowego jest szacowanie ryzyka faktora w oparciu wiarygodność odbiorcy (samorządu).

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: