eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Fundusze akcji najkorzystniejsze w 2010?

Fundusze akcji najkorzystniejsze w 2010?

2010-01-12 13:05

Fundusze akcji najkorzystniejsze w 2010?

Średnie stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych w 2010 r. w ocenie zarządzających Union Investment TF © fot. mat. prasowe

Według prognoz Union Investment TFI w 2010 roku największe zyski inwestorom mogą przynieść fundusze akcji, zarówno polskich jak i Nowej Europy. W celu dywersyfikacji portfela warto zainteresować się także funduszami mieszanymi i obligacji.

Przeczytaj także: Które fundusze inwestycyjne zyskowne w 2009?

Pozytywnej ocenie poziomów zwrotów na rynku funduszy akcyjnych sprzyjają prognozy dotyczące głównych indeksów warszawskiej giełdy. Zdaniem zarządzających Union Investment TFI można spodziewać się, że na koniec 2010 r. WIG20 wrośnie o ok. 7-8 proc., a WIG od 10 do 12 proc., co odpowiada poziomom 2500 i 44 000 punktów. Średnia stopa zwrotu z funduszy akcji polskich pomimo, że nie będą to już tak wysokie wzrosty jak w roku ubiegłym, powinna wynieść 12-15 proc. W przypadku funduszy akcji zagranicznych z grupy Nowej Europy stopa zwrotu może osiągnąć 22-25 proc. Zdaniem ekspertów dobre prognozy dla tej kategorii funduszy nie powinny jednak uśpić czujności inwestorów. Tym bardziej, że w tym roku mogą wystąpić większe amplitudy zmian koniunktury giełdowej. Ponieważ wyższe stopy zwrotu to także zwiększone ryzyko inwestycyjne, rozwiązaniem dla osób ostrożniejszych mogą być fundusze mieszane – zrównoważone i stabilnego wzrostu.

W ocenie zarządzających Union Investment TFI w 2010 r. stopy zwrotu z funduszy zrównoważonych wahać się będą w przedziale 8,5-11 proc., natomiast fundusze stabilnego wzrostu mogą dać zarobić średnio ponad 8 proc. – Fundusze mieszane to ciekawa propozycja dla ostrożniejszych inwestorów, którzy mimo to poszukują atrakcyjnych zysków – mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI. – Ze względu na strach wywołany bessą, w pierwszej fazie ożywienia odważni inwestorzy wybierają już fundusze akcyjne, natomiast klienci mniej odważni lub wahający się, czekają na funduszach bezpiecznych i lokatach bankowych. Kiedy koniunktura gospodarcza wyraźnie przyspiesza, co spodziewane jest w tym roku, jest to dobry moment na przeniesienie środków właśnie do funduszy mieszanych – dodaje.

Redukowaniu ryzyka portfela służyć mogą fundusze pieniężne i obligacyjne. Według Union Investment TFI stopy zwrotu z funduszy pieniężnych powinny kształtować się na poziomie ok. 5-5,5 proc. Jeszcze lepsze wyniki prognozowane są dla funduszy obligacji. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że wzrost PKB w Polsce nie przekroczy 3 proc., a presja inflacyjna pozostanie pod kontrolą, Rada Polityki Pieniężnej nie będzie musiała szybko podnosić stóp procentowych. – Oczekujemy, że w tym roku przeciętny zwrot na tego typu funduszach będzie w przedziale 5-7 proc., a więc na poziomie przekraczającym zysk np. z lokat bankowych – mówi Andrzej Czarnecki, zarządzający Union Investment TFI.

fot. mat. prasowe

Średnie stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych w 2010 r. w ocenie zarządzających Union Investment TF

Średnie stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych w 2010 r. w ocenie zarządzających Union Investment TFI

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: