eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Renta lub emerytura po śmierci świadczeniobiorcy? Czy rodzina może ją pobrać?

Renta lub emerytura po śmierci świadczeniobiorcy? Czy rodzina może ją pobrać?

2020-12-06 00:20

Renta lub emerytura po śmierci świadczeniobiorcy? Czy rodzina może ją pobrać?

Emerytura lub renta po zmarłym? © vivoo - Fotolia.com

ZUS przypomina zasady, jakimi rządzi się wypłata emerytury lub renty w razie śmierci świadczeniobiorcy. Co do zasady, prawo do tych świadczeń ustaje wraz ze zgonem. Rodzina zmarłego może jednak otrzymać ostatnią rentę lub emeryturę, o ile zmarły był do niej uprawniony przed śmiercią, lecz jej nie pobrał.

Przeczytaj także: Wypłata emerytury po śmierci ubezpieczonego? Pieniądze wracają do ZUS

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co dzieje się z emeryturą po śmierci świadczeniobiorcy?
  • Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS?
  • Komu przysługuje wypłata niezrealizowanego świadczenia?


Jak tłumaczy ZUS, w razie gdy śmierć świadczeniobiorcy nastąpiła przed datą płatności emerytury lub renty, a istnieje możliwość wstrzymania wypłaty świadczenia, to w takim wypadku wstrzymanie świadczenia następuje od miesiąca, w którym nastąpił zgon.

W przeciwnym przypadku wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarł emeryt/rencista.

Listonosz, który przynosi pieniądze z renty czy emerytury po śmierci świadczeniobiorcy, nie powinien jej wypłacać domownikom, tylko zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

fot. vivoo - Fotolia.com

Emerytura lub renta po zmarłym?

Po śmierci emeryta jedna jego emerytura może być wypłacona rodzinie.


Uprawniony członek rodziny powinien natomiast złożyć do ZUS wniosek o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego. W sytuacji kiedy listonosz wypłaci takie świadczenie, ZUS ustali nadpłatę i będzie dochodził zwrotu wypłaconej kwoty.

Pieniądze wypłacone po śmierci emeryta czy rencisty – trzeba zwrócić jako nienależnie pobrane świadczenie.

Jeśli to było świadczenie, które zmarłemu się należało (tj. za miesiąc, w którym zmarł - bez względu na to, w jakim dniu miesiąca) to ZUS na wniosek złożony przez członka rodziny o wypłatę niezrealizowanego świadczenia wyda formalną decyzję i przekaże pieniądze osobom uprawnionym. Wniosek o niezrealizowane świadczenie należy złożyć przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwało świadczenie – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jeśli świadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy, obowiązek zwrotu dotyczy tych emerytur czy rent, które zostały wypłacone za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy - dodaje rzeczniczka.

Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS


Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. ZUS wypłaca emerytury i renty w kilku terminach płatności 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 danego miesiąca.

Zatem świadczenie możemy otrzymać, w zależności jaki termin został nam przydzielony, najpóźniej w dniu terminu płatności. Oczywiście, jeśli te daty przypadają w soboty lub niedzielę, ZUS wypłaca emeryturę dzień lub dwa wcześniej. Jeżeli np. ktoś zmarł w grudniu, a ZUS nie wypłacił świadczenia, bo dostał informację o zgonie, to niezrealizowaną emeryturę można wypłacić członkom rodziny zmarłego. Muszą w tej sytuacji złożyć stosowny wniosek (ENS) do ZUS.
Niezrealizowane świadczenie to również takie, gdzie osoba złożyła wniosek o emeryturę bądź rentę, ale nim wydano decyzję przyznającą świadczenie, nastąpił zgon. Podobnie, gdy złożono wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty to podwyższone świadczenie przysługujące zmarłemu może być wypłacone uprawnionemu członkowi rodziny w ramach niezrealizowanych świadczeń - wyjaśnia rzeczniczka.

Komu przysługuje wypłata niezrealizowanego świadczenia


Prawo do niezrealizowanych świadczeń mają:
  • w pierwszej kolejności – mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe,
  • drugiej kolejności: – małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe).
  • w trzeciej kolejności – inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Jakie trzeba złożyć dokumenty


Dokumenty, na podstawie których ZUS ustali uprawnienia do niezrealizowanych świadczeń, to w szczególności:
  • odpis aktu zgonu,
  • odpis aktu małżeństwa – w przypadku małżonka,
  • odpis aktu urodzenia – w przypadku dzieci,
  • środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania danej osoby przed jej śmiercią.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: