eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Jak inwestować w 2018 r.?

Jak inwestować w 2018 r.?

2018-02-12 12:46

Jak inwestować w 2018 r.?

Jak inwestować w 2018 r.? © wichapon - Fotolia.com

Jak inwestować? To pytanie z początkiem każdego roku zadają sobie wszyscy inwestorzy. Po okresie wieloletniej hossy na rynkach akcji odpowiedź na to pytanie jest szczególnie istotna. Dzisiaj inwestorzy krajowi bez większych trudności mogą lokować kapitał na rynkach światowych, nie są więc ograniczeni tylko do warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Powinniśmy zatem poznać główne globalne trendy inwestycyjne, aby efektywnie alokować swój kapitał.
Eksperci Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. wyróżnili kilka najważniejszych tendencji rynkowych. Odnoszą się oni do hossy na światowych rynkach akcji, rynków obligacji oraz surowców, w szczególności metali szlachetnych.

Czy hossa na światowych rynkach akcji będzie kontynuowana?


Przez ostatnie 2 lata w gospodarce światowej dokonało się wyraźne i szerokie przyspieszenie wzrostu gospodarczego, co znalazło odzwierciedlenie we wzrostach na rynkach akcji. Odbyło się ono w otoczeniu niskiej inflacji, przy silnym wsparciu polityki banków centralnych tak w USA, jak i w Europie, a w USA dodatkowo w efekcie impulsu fiskalnego. Od dłuższego czasu utrzymuje się też rekordowo niski poziom zmienności indeksów rynków akcji.
Porównanie atrakcyjności indeksów rynków światowych wypada na korzyść indeksów europejskich, a w tym obszarze, dużych spółek vs. małe. Ponadto uwagę przyciągają wyśrubowane wyceny amerykańskich indeksów, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich odczytach wskaźników: cena do zysku (C/Z) i cena do wartości księgowej (C/WK). Implikują one wysokie prawdopodobieństwo ruchów korekcyjnych. W związku z czym osiąganie zadowalających stop zwrotu będzie wymagało bardziej selektywnego podejścia do inwestycji zarówno na poziomie branż jak i konkretnych spółek – mówi Paweł Jackowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami DM TMS Brokers.

Sektor technologiczny to o wiele więcej, niż Amazon, Facebook i Alphabet


Rosnące wyceny technologicznych mega capów, mają silnie umocowanie w poprawie wyników tych spółek, lecz przestrzeń do kontynuacji tego procesu jest ograniczona. Dzieje się tak ze względu na bariery makroekonomiczne dla konsumpcji w USA, czyli rosnące stopy procentowe, wieloletnie minimum stopy oszczędności i wysokie zadłużenie netto wśród 20% najmniej zarabiających.

Dlatego znacznie większe możliwości oferują spółki z wcześniejszych etapów łańcucha dostaw. Na uwagę zasługują m.in. takie firmy jak producenci półprzewodników i układów scalonych - np. BE Semiconductor Industries, czy Cypress Semiconductor Corp.; dostawcy usług IT – Salesforce.com, SAP i Tencent Holdings.

fot. wichapon - Fotolia.com

Jak inwestować w 2018 r.?

W kręgu zainteresowań inwestorów poszukujących odpowiedzi na pytanie "jak inwestować?" i nastawionych na wysokie stopy zwrotu powinni znajdować się producenci gier komputerowych, np: Ubisoft Entertainment i Activision Blizzard.


W kręgu zainteresowań inwestorów poszukujących odpowiedzi na pytanie "jak inwestować?" i nastawionych na wysokie stopy zwrotu powinni znajdować się także producenci gier komputerowych, przykładowo takie spółki jak: Ubisoft Entertainment i Activision Blizzard.

Czy to już koniec hossy na światowych rynkach obligacji?


Na rynku obligacji wyraźne są dwie tendencje. W USA postępuje wypłaszczenie krzywej dochodowości w efekcie wzrostu kosztu finansowania krótkoterminowego. Proces ten przyspieszył w II półroczu 2017 r. i historycznie jest sprawdzonym prognostykiem kłopotów i wzrostu zmienności na amerykańskim rynku akcji z uwagi na pogorszenie warunków finansowania i co za tym idzie płynności na rynku. W Europie, natomiast od kilkunastu miesięcy stabilnie rosną stawki swapów na stopę procentową, które są dobrym miernikiem oczekiwań rynku w zakresie przyszłej ścieżki stóp procentowych. Wzrost kosztu pieniądza zarówno na rynku amerykańskim jak i na rynku europejskim mogą przybrać na sile i wywierać presję na rynki akcji w sytuacji, gdy przyspieszy inflacja.
W obliczu globalnie rosnących rentowności, podnoszenia stóp przez Fed i inne banki centralne kluczową kwestią staje się zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w portfelach dłużnych, a jednocześnie uzyskiwanie stabilnego realnego dochodu z portfela obligacji. Portfel obligacji korporacyjnych w obecnej sytuacji wymaga szerokiej dywersyfikacji, w celu ograniczenia ryzyka związanego z ich bieżącymi wysokimi wycenami. W naszej ocenie modelowy portfel długu korporacyjnego powinien być przeważony w obligacjach amerykańskich o ratingu inwestycyjnym, charakteryzować się relatywnie krótkim terminem do wykupu, a dodatkowo powinien zawierać instrumenty dające ekspozycję na wzrost rentowności na rynku – wyjaśnia Paweł Jackowski, DM TMS Brokers S. A.

Metale szlachetne – czy będą błyszczeć w 2018 r.?


Ceny metali szlachetnych w ciągu najbliższych 12-tu miesięcy będą wspierane wieloma czynnikami: stopniowym wzrostem oczekiwań inflacyjnych w głównych gospodarkach, stabilnymi napływami do ETF-ów surowcowych, wzrostem deficytu fiskalnego w USA, wzrostem zmienności na rynkach akcji oraz relatywnie słabym dolarem amerykańskim. Dodatkowo cykl podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych historycznie wspierał ceny kruszców, a potencjalne odbicie inflacji utrzyma stopy realne na poziomach bliskich zeru lub ujemnych.

W świetle powyższych czynników, Zarządzający Portfelami DM TMS Brokers prognozują, że najbliższy rok będzie sprzyjał inwestycjom w metale szlachetne i dostrzegają duży potencjał do wzrostów cen złota, srebra i platyny.

Na bazie obserwacji powyższych globalnych trendów rynkowych, Zarządzający Portfelami DM TMS Brokers opracowali dwie nowe strategie, odpowiadające na potrzeby różnych typów inwestorów.

Strategia TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych


Powstała z myślą o klientach, którzy poszukują płynnej i atrakcyjnej alternatywy do oszczędzania, wykraczającej poza tradycyjną lokatę bankową.
 • Bazuje na ETF-ach opartych o zagraniczne obligacje korporacyjne i rządowe. Dzięki temu zapewniona jest lepsza kontrola nad powierzonym kapitałem i płynność, gdyż inwestycje są prowadzone na płynnych rynkach regulowanych.
 • Nie ma konieczności długoterminowego zamrażania środków a rozliczenia odbywają się w interwałach miesięcznych.
 • Zapewnia dostęp nawet do kilku tysięcy obligacji korporacyjnych i rządowych z kilkudziesięciu rynków lokalnych m.in z rynku amerykańskiego i rynków wschodzących. Umożliwia w ten sposób osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu, przy zachowaniu szerokiej dywersyfikacji portfela.
 • Rachunek jest prowadzony w PLN lub w wybranych walutach obcych.
 • Możliwość zabezpieczenia ryzyka walutowego i stopy procentowej.

Strategia TMS Innowacji I Technologii


Przygotowana dla inwestorów, którzy chcą uczestniczyć w globalnych trendach, oczekują wysokich stóp zwrotu i zaakceptują ryzyko zmienności portfela.
 • Opiera się w 100% o akcje globalnych spółek technologicznych, których działalność związana jest
  z głównymi trendami w światowej gospodarce.
 • Do portfela wybierane są spółki z sektora nowych technologii – zajmujące się m.in.: tworzeniem internetu rzeczy (Internet of Things), rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), mikroprocesorów czy pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Spółki te charakteryzują się osiąganiem wysokich marż, przekładających się na stały wzrost wyników finansowych.
 • Dywersyfikacja geograficzna pozwala na udział w globalnych trendach rynkowych, co walory
  z warszawskiej GPW oferują w bardzo ograniczonym stopniu.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: