eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe GPW II kw. 2017

Wyniki finansowe GPW II kw. 2017

2017-07-31 14:12

Wyniki finansowe GPW II kw. 2017

Wyniki finansowe GPW II kw. 2017 © Production Perig - Fotolia

II kwartał bieżącego roku Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wspominać będzie z uśmiechem. Wypracowany zysk netto sięgnął 41,9 mln zł, co oznacza nie tylko wzrost na poziomie 51,2% kdk, ale również najlepsze kwartalne zyski w historii. Pod względem przychodów ze sprzedaży było nieco gorzej, chociaż i tak całkiem nieźle - osiągnęły one poziom 87,6 mln zł, a więc w porównaniu do I kwartału br. spadły o 3,7%. Rekordowy natomiast okazał się zysk EBITDA – 56,1 mln zł.
- Wypracowane w II kwartale br. wyniki finansowe GPW okazały się co najmniej zadowalające. Udało się nam wypracować nie tylko rekordowy zysk netto, ale również wynik EBITDA. Optymizmem napawać mogą również niższe koszty operacyjne, dzięki którym stosunek kosztów do przychodów uplasował się na jednym z najniższym poziomów w historii rynku papierów wartościowych. Perspektywy na przyszłość również są obiecujące, czego dowodem jest przejęcie przez GPW Benchmark organizacji fixingu stawek WIBID i WIBOR, a także sprzyjające nastroje rynkowe, w tym spore ożywienie w IPO - mówi Jacek Fotek, Wiceprezes GPW.

Przedstawione przez GPW dane dowodzą też, że koszty operacyjne wyniosły w analizowanym okresie 37,8 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów osiągnął jeden z najniższych pułapów w historii, wynosząc 43,1%,co oznacza spadki 15,7% kdk i 15,6% rdr.

Przychody z rynku towarowego w II kw. br. wyniosły 34,7 mln zł i wzrosły o 1% kdk i 12,2% rdr. W efekcie stanowiły 39,6% przychodów GK GPW. W II kw. 2017 r. odnotowano wzrost przychodów z obrotu prawami majątkowymi – z 8,7 mln zł w I kw. 2017 r. do 11,1 mln zł w II kw.2017 r., co jest efektem rosnących obrotów białych certyfikatów (+29,1% kdk) oraz zielonych certyfikatów (+39,8% kdk). Wzrosły także, w porównaniu do poprzedniego kwartału 2017 r., przychody z obrotu energią elektryczną, w wyniku wzrostu wolumenów na rynku forward. Odnotowano spadek przychodów z obrotu gazem będący konsekwencją sezonowo niższych wolumenów (1,9 mln zł w II kw. 2017 r. w porównaniu do 2,5 mln zł
w I kw. 2017 r.).

fot. Production Perig - Fotolia

Wyniki finansowe GPW II kw. 2017

Osiągnięte w II kwartale bieżącego roku zyski okazały się rekordowo wysokie.


Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za II kwartał 2017 r.

Zysk netto


Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2017 r. wyniósł 41,9 mln zł, o 26,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost w II kw. 2017 r. względem I kw. 2017 r. sięgnął 51,2%.

Przychody z rynku finansowego


W II kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym ukształtowały się na poziomie 52,6 mln zł, co oznacza spadek o 5,6% w stosunku do rekordowego I kw. 2017 r. i wzrost o 22,4% rdr. Przychody z rynku finansowego stanowiły 60,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 61,2% w I kw. 2017 r. i 57,7% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym


W II kw. 2017 r. przychody z obsługi obrotu wyniosły 36 mln zł, odnotowując spadek o 7,4% w stosunku do I kw. 2017 r. oraz wzrost o 35,4% w stosunku do II kw. 2016 r. Wpływ na wysokość przychodów miały m.in. spadek obrotów sesyjnych na rynku akcji w II kw. 2017 r. o 12,7% kdk do poziomu 58,3 mld zł i jednocześnie wzrost o 42,7% rdr. W II kw. 2017 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi utrzymał się na poziomie 2 mln sztuk (spadki o 11,9% kdk i o 0,4% rdr), a wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 na poziomie 1,24 mln sztuk (spadek o 3,5% kdk i wzrost o 3,9% rdr).

Obsługa emitentów


W II kw. 2017 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,1 mln zł, co oznacza spadek o 4,4% względem I kw. 2017 r. i wzrost o 1,0% rdr. Tym samym przychody z obsługi emitentów w II kw. 2017 r. stanowiły 7% całkowitych przychodów Grupy GPW.

Sprzedaż informacji


Przychody ze sprzedaży informacji w II kw. 2017 r. wyniosły 10,6 mln zł, co oznacza wzrosty o 0,4% kdk i 2,7% rdr. Przychody z tej działalności stanowiły 12,0% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Wzrosty są przede wszystkim efektem rozwoju oferty Grupy GPW w zakresie danych non-display, wykorzystywanych do handlu elektronicznego, ale również stabilizacji liczby abonentów, a także pierwszych umów na dane WIBOR i WIBID (Thomson Reuters, Bloomberg, SIX Financial, Interactive Data, VWD).

Przychody z rynku towarowego


W II kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 34,7 mln zł wobec 35 mln zł w poprzednim kwartale tego roku, co oznacza spadek o 1,0% kdk. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w II kw. 2017 r. wyniósł 39,6%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym


Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2017 r. wzrosły do 17,6 mln zł z 15,6 mln zł w I kw. 2017 r. W II kw. 2016 r. wartość ta wynosiła 14,1 mln zł.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia


W II kw. 2017 r. przychody z prowadzenia RŚP ukształtowały się na poziomie 7,8 mln zł, co oznacza spadki o 14,6% kdk oraz 0,2% rdr. Spadek przychodów z tego tytułu w ujęciu kwartalnym jest efektem mniejszej liczby wystawionych i umorzonych świadectw w tym okresie.

Rozliczenie transakcji


Przychody z rozliczenia transakcji w II kw. 2017 r. wyniosły 9,3 mln zł, co oznacza spadek o 10,4% w porównaniu do poprzedniego kwartału 2017 r., ale w porównaniu do II kw. 2016 r. nastąpił wzrost o 2,8%. Spadek przychodów z rozliczeń związany jest z sezonowością na rynku gazu.

Koszty działalności operacyjnej


W II kw. 2017 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 37,8 mln zł, czyli o 18,8% mniej niż w poprzednim kwartale 2017 r. i o 0,7% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo wzrostu kosztów usług obcych o 29,2% kdk, wynikającego ze wzrostu kosztów IT (system transakcyjny TGE) oraz kosztów doradztwa (kwestia rozliczenia VAT w TGE), ogólny poziom kosztów operacyjnych obniżył się. Koszty osobowe spadły o 4,8% kdk.

Koszty amortyzacji


W II kw. 2017 r. koszty amortyzacji wyniosły 7 mln zł w stosunku do 6,4 mln zł w I kwartale 2017 r. Wzrost amortyzacji o 9,9% kdk wynika z wdrożenia nowego systemu transakcyjnego w TGE oraz z inwestycji związanych z wdrażaniem regulacji MiFID2.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych


W II kw. 2017 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 3 mln zł w porównaniu do 1,5 mln zł w I kw. 2017 r. oraz 1,4 mln zł w II kw. 2016 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W I kw. 2017 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 3,5 mln zł w porównaniu do 2 mln zł w I kw. 2017 r. Bardzo dobre przychody KDPW wynikały z wysokich obrotów na rynku finansowym, jak również z opłat jednorazowych związanych z walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy i wypłatą dywidend. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w II kw. 2017 r. stratę, z której 0,8 mln zł przypadło na Grupę GPW, podobnie jak w poprzednim kwartale.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: