eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Mieszkanie dla młodych - jakie warunki trzeba spełnić?

Mieszkanie dla młodych - jakie warunki trzeba spełnić?

2013-11-06 10:51


Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Wsparcie w postaci dofinansowania wkładu własnego będzie udzielane na podstawie wniosków składanych do końca 2018 r. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m2. Podstawę określenia kwoty dofinansowania stanowić więc będzie wartość odtworzeniowa mieszkania w danej lokalizacji, obliczona jako iloczyn średniej arytmetycznej 2 ostatnio ogłoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku dla gminy, na terenie której położone jest mieszkanie , i odpowiednio:
 • faktycznej powierzchni użytkowej mieszkania, jeżeli jego wielkość nie przekracza 50 m2,
 • 50 m2, jeżeli wielkość powierzchni użytkowej mieszkania przekracza 50 m2.
Wysokość dopłaty do wkładu własnego do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania) wyniesie:
 • 10% ww. wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji - w przypadku osób nieposiadających dzieci (singli i rodzin bezdzietnych) - bądź
 • 15% - jeśli nabywca (singiel lub rodzina) wychowuje przynajmniej 1 dziecko pozostające na jego utrzymaniu.
  A zatem, w przypadku zakupu przez beneficjenta programu MdM mieszkania w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-15%.
Przewidziano też dodatkowe wsparcie w postaci spłaty części kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania objętego finansowym wsparciem z programu MdM. Będzie ono udzielane w związku z urodzeniem bądź przysposobieniem - w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania - dziecka będącego trzecim lub kolejnym po trzecim dzieckiem w rodzinie nabywcy. To wsparcie może być udzielone jedynie raz. Dodatkową przesłanką do otrzymania wsparcia będzie nie tylko fakt urodzenia lub przysposobienia trzeciego bądź kolejnego dziecka, ale związany z tym warunek pozostawania określonej liczby dzieci na wychowaniu kredytobiorcy.

Spłata części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Wnioski o dodatkowe wsparcie na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu będzie można składać w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia czy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, którego zakup był warunkiem uzyskania dofinansowania wkładu własnego.

Gdzie złożyć wniosek?

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w dalszej części określa zasady udzielania i rozliczania finansowego wsparcia, a także wskazuje przypadki, w których występować może obowiązek zwrotu całości lub części uzyskanego wsparcia finansowego, np. w razie otrzymania wsparcia z naruszeniem jej przepisów.
Finansowego wsparcia udzielał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat . Wniosek o dofinansowania wkładu własnego nabywcy będą mogli składać w terminie do dnia 30 września 2018 r., nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2014 r. Udzielenie wsparcia finansowego zarówno w formie dofinansowania wkładu własnego jak i dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu następować będzie wyłącznie na wniosek złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem instytucji kredytującej. W przypadku dofinansowania wkładu własnego nabywca powinien złożyć wniosek wraz z kierowanym do instytucji kredytującej wnioskiem o udzielenie kredytu na zakup pierwszego mieszkania.

Natomiast wniosek o dodatkowe wsparcie na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu nabywca winien złożyć w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia trzeciego bądź kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim bądź kolejnym dzieckiem w rodzinie.

Inne zmiany dotyczące mieszkań

Przedmiotowa ustawa reguluje ponadto zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.
Po zakończeniu obowiązywania, z końcem 2013 r., dotychczas obowiązujących przepisów uprawniających do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych (tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane) do budowy bądź remontu domu czy mieszkania, zachowane zostaną prawa nabyte tylko do dokonywania odliczeń w kolejnych latach wydatków poniesionych w czasie ich obowiązywania.

W latach 2014-2018 prawo do zwrotu takich wydatków nadal zachowają młodzi ludzie (najwyżej 35-letni) budujący swoje pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny lub - w wyniku nadbudowy lub przebudowy budynku - również lokal mieszkalny). Osoby, które rozpoczną w przyszłym roku budowę pierwszego własnego mieszkania w systemie gospodarczym, realizowaną na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r., będą mogły na nowych zasadach skorzystać z częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane. Zwrot nie będzie już obejmował wydatków związanych z remontami.

Zgodnie z nowymi przepisami, zwrot wydatków dotyczyć ma wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podstawową stawką VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę - nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r., do dnia 30 września 2018 r. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków odnosi się łącznie do obojga małżonków. Przewidziano dalsze ograniczenia zwrotu np. dotyczące metrażu: powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (powstałego w wyniku rozbudowy budynku mieszkalnego lub przebudowy budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne) czy domu nie będzie mogła przekroczyć odpowiednio 75 m² i 100 m² (85 m² i 110 m², jeśli osoba starająca się o zwrot w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej 3 dzieci).

Ustawa przyniesie również istotne zmiany dla rynku najmu - najem okazjonalny będą mogły oferować również firmy.

poprzednia  

1 2

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (3)

 • Jak1233 / 2013-11-06 12:28:47

  Warunków sporo ale jak ktoś je spełnia, to chyba warto skorzystać, więcej http://poradnikinwestowania.pl/tansze-em-dla-mlodych-ludzi/ odpowiedz ] [ cytuj ]

 • Re: Mieszkanie dla młodych - jakie warunki trzeba spełnić?

  Tomekkkg / 2013-11-17 16:52:50

  Komentarz edytowany 4 razy (ostatnio 2013-11-17 16:55:32)

  czy jak dostaliśmy działkę to można mimo to skorzystać z programu ? na oficjalnej stronie programu nic o tym nie piszą http://1mieszkaniedlamlodych.pl/kalkulator/
  tylko o wieku odpowiedz ] [ cytuj ]

 • Re: Mieszkanie dla młodych - jakie warunki trzeba spełnić?

  an_kowal / 2013-11-23 18:10:01

  Nie śledzę takich rzeczy, więc nawet nie wiedziałam o tym! Ale fajnie, teraz jak idę na spotkanie do doradcy to nie będę zielona i będziemy wspólnie szukać rozwiązania! odpowiedz ] [ cytuj ]

 • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: